BHRS III (itäinen linja) Jalankulkijoiden ja maisemointi

YAYA ROAD JA YMPÄRISTÖASETUKSET ON TEHTÄVÄ
Bursa Metropolitan Municipality
BHRS III: n (itäinen linja) jalankulkutie ja maisemointi rakentaminen tehdään tarjouskilpailulla julkisia hankintoja koskevan lain nro 4734 19 artiklan mukaisesti. Yksityiskohtaiset tiedot tarjouksesta annetaan alla.
Tarjouksen rekisteröintinumero: 2012 / 66876
1 Hallintojohtaja
a) Osoite: Acemler Campus Support Services Manager. Tarjouksen tekniset tiedot Dep. Sırameşeler Mh. Euroopan neuvosto Cd. 3 / 14 huoltorakennus D Block F: 2 16190 Osmangazi / Bursa
b) Puhelinnumero ja faksinumero: 2242344000-1135-1117-1141 - 2242347787
c) Sähköpostiosoite: auction.sbmd@bursa.bel.tr
ç) Tarjousasiakirjan Internet-osoite löytyy osoitteesta https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-Rakennustyöt
a) Laatu, tyyppi ja määrä:
Yksityiskohtaiset tiedot tarjouksen luonteesta, tyypistä ja määrästä löytyvät EKAP: n (Electronic Public Procurement Platform) tarjouspyyntöasiakirjan hallinnollisista eritelmistä.
b) Paikka: BHRS-vaiheen III (East Line) reitti, Ankara-kadun ajorata ja jäljellä oleva osa Kestelin ja Kestelin sisäänkäynnin välillä Bursa-kadulla.
c) Aloituspäivä: 10-päivän kuluessa sopimuksen allekirjoittamispäivästä
työpaikan toimitus alkaa.
d) Työn kesto: 350 on kalenteripäivä toimituspäivästä.
3- Tarjous
a) Paikka: Acemler Campus Support Services Tender Meeting Room Sırameşeler Mh. Euroopan neuvosto Cd. 3 / 14 huoltorakennus D Block F: 2 16190 Osmangazi / BURSA
b) Päivämäärä ja kellonaika: 25.06.2012 - 15: 00
4. Tarjouksen ehdot ja vaaditut asiakirjat ja kriteerit pätevyyden arvioinnissa:
4.1. Tarjoukseen osallistumista koskevat ehdot:
4.1.1. Kauppa- ja / tai teollisuuskamari, kauppiaiden ja käsityöläisten kamari tai asiaankuuluva ammattikamari.
4.1.1.1. Jos kyseessä on todellinen henkilö, kauppa- ja / tai teollisuuskamarin tai kauppakamarin tai kauppakamarin rekisteröintitodistus, joka kirjataan ensimmäisen ilmoituksen tai tarjouskilpailun päivämäärään,
4.1.1.2. Jos kyseessä on oikeushenkilö, asiakirja, joka osoittaa, että oikeushenkilö on rekisteröity kauppa- ja / tai teollisuuskamarin huoneeseen,
4.1.2. Allekirjoitusilmoitus tai allekirjoituskierros, joka osoittaa, että sillä on valtuudet tehdä tarjous.
4.1.2.1. Jos kyseessä on todellinen henkilö, notaarin vahvistama allekirjoitusilmoitus.
4.1.2.2. Jos hän on oikeushenkilö, hän osoittaa viimeisimmän aseman oikeushenkilön henkilöille, jäsenille tai perustajille ja oikeushenkilölle vastaaville virkamiehille hänen etujensa mukaisesti. notaarin vahvistama oikeushenkilön allekirjoitus, jossa on asiakirjoja,
4.1.3. Hallinnollisen eritelmän mukainen tarjouskirje.
4.1.4. Hallinnollisen eritelmän mukainen väliaikainen vakuus.
Alihankkija voidaan hoitaa hallinnon hyväksynnällä. Koko työtä ei kuitenkaan voida tehdä alihankkijoille.
4.1.6 Jos oikeushenkilön toimittama asiakirja työkokemuksen osoittamiseksi kuuluu hänen kumppanilleen, jolla on yli puolet oikeussubjektista, kauppa- ja teollisuuskamarin kauppatietokonttorit tai sertifioitu tilintarkastaja tai tilintarkastaja pitävät hänet ensimmäisen ilmoituksen päivämäärän jälkeen. ja asiakirja, joka osoittaa, että tämä ehto on säilytetty jatkuvasti yhden vuoden ajan.
4.2. Taloudelliseen ja rahoitukselliseen pätevyyteen liittyvät asiakirjat sekä perusteet, joihin näissä asiakirjoissa on oltava:
4.2.1 Pankeilta toimitettavat asiakirjat:
Pankin viitekirje, jossa esitetään pankkien käyttämätön käteinen tai ei-käteinen laina, jonka tarjouksen tekijä määrää vähintään 10in määrällä, tai talletukset, joilla ei ole rajoituksia.
Nämä kriteerit voidaan saada keräämällä talletus- ja lainasummat tai lähettämällä useita pankkitietoja.
4.2.2. Tarjouksentekijän myöntämisvuotta edeltävän vuoden taseen loppusumma tai vastaavat asiakirjat:
Tarjouksentekijää edeltävän vuoden taseen loppusumma tai vastaavat asiakirjat;
a) Tarjoajilla, jotka ovat velvollisia julkaisemaan taseensa asiaankuuluvan lainsäädännön mukaisesti, on vuoden lopun tase tai tase-erät, jotka osoittavat, että vaaditut kriteerit täyttyvät,
b) Tarjouksentekijät, joiden ei tarvitse julkaista taseitaan asiaa koskevan lainsäädännön mukaisesti, toimittavat vuoden lopun taseen tai tase-erät, jotka osoittavat, että vaaditut kriteerit on täytetty, tai varmentajan tai riippumattoman tilintarkastajan taloudellisen neuvonantajan vakiolomakkeen mukaisesti antama todistus siitä, että nämä kriteerit täyttyvät.
Esitetyissä taseissa tai vastaavissa asiakirjoissa;
a) nykyisen suhteen (lyhytaikaiset varat / lyhytaikaiset velat) olisi oltava vähintään 0,75,
b) Omavaraisuusaste (omat varat / koko omaisuus) on vähintään 0,15,
c) Lyhytaikaisten pankkilainojen suhde omiin varoihin on pienempi kuin 0,50, ja näitä kolmea kriteeriä haetaan yhdessä.
Ne, jotka eivät täyttäneet edellä mainittuja kriteerejä edellisenä vuonna, voivat toimittaa vuosien ajan asiakirjoja viimeisten kolmen vuoden ajan. Tässä tapauksessa tutkitaan, onko riittävyyskriteerit saavutettu vuosien rahamäärien keskiarvona.
4.2.3. Asiakirjat, jotka osoittavat liiketoiminnan volyymia
Riittää, että tarjoaja toimittaa yhden jäljempänä luetelluista asiakirjoista tarjousvuotta edeltäväksi vuodeksi;
a) Tuloslaskelma kokonaisliikevaihdosta,
b) Laskut, joista käy ilmi valmistuneiden rakennustöiden tai valmiiden rakennustöiden rahamäärä.
Tarjouksen hinta ei saa olla pienempi kuin% 25 15: n tarjouksen hinnan tai valmistuneiden rakennustöiden rahamäärän tai valmistuneiden rakennustöiden osalta. Tarjouksentekijä, joka esittää jonkin näistä kriteereistä ja toimittaa asiakirjoja, jotka koskevat hänen tarjoamiaan perusteita, katsotaan riittäväksi.
Ne, jotka eivät pysty tarjoamaan näitä kriteerejä tarjouspyyntövuotta edeltävälle vuodelle, voivat toimittaa asiakirjansa viimeisten kuuden vuoden ajan tarjouspyynnön jälkeen. Tässä tapauksessa tutkitaan, onko riittävyyskriteerit saavutettu vuosien rahamäärien keskiarvona.
4.3. Ammatilliseen ja tekniseen pätevyyteen liittyvät asiakirjat ja kriteerit, joihin näissä asiakirjoissa on oltava:
4.3.1. Työkokemusasiakirjat:
Asiakirjat, jotka osoittavat tarjouskilpailuun tai vastaaviin töihin liittyvän työn työkokemuksen, vähintään 50, joka on luvattu ja ehdotettu viimeisen viidentoista vuoden aikana, \ t
4.3.2. Organisaation rakennetta ja henkilöstön tilaa koskevat asiakirjat:
a) Tekninen avainhenkilöstö:
Tehtävän otsikko Numero Kokemus
Projektinpäällikkö Insinööri tai arkkitehti 1 3 vuosi
Tarjoaja; Kaupallisessa toiminnassa on vaadittava yllä mainitun numeron ja laadun keskeisiä teknisiä henkilöitä toimimaan ja dokumentoimaan keskeytyksettä vähintään vuoden ajan ensimmäisestä ilmoituspäivästä alkaen. Aika, joka tarvitaan henkilöstön suorittamiseen valmistumisen jälkeen; valmistumisasiakirja on merkitty asianomaisen ammatillisen kamarijäsenen rekisteröintitodistukseen, ehdokas tai tarjoaja rekisteröidään sosiaaliturvalaitoksen hyväksymässä huoltotodistuksessa. Jos keskeinen tekninen henkilöstövaatimus täyttyy ilmoittamalla eri henkilöille samassa ammatti-alalla, kaikkien näiden henkilöiden valmistumisasiakirjat on toimitettava.
b) Tekninen henkilöstö:
Kantojen lukumäärä Ammatillinen otsikko
1-rakennustyöpaikan pääinsinööri tai arkkitehti 3-vuoden kokemus
1-teknikon rakennusteknikko 3in vuosien kokemus
1-teknikon kartta Teknikko 3-vuoden kokemus
Teokset hyväksytään samankaltaisiksi tässä tarjouskilpailussa ja insinööri- ja arkkitehtuuriosastot, jotka katsotaan vastaaviksi samankaltaisiin töihin:
4.4.1. Työt, joita pidetään tässä tarjouksessa samankaltaisena työnä:
(A) Samankaltaisten työryhmien infrastruktuuri rakennustöissä on konserniryhmän teiden rakentaminen (infrastruktuuri + ylärakenne)
4.4.2. Tekniikan tai arkkitehtuurin osastot, jotka katsotaan vastaaviksi vastaavaan työhön:
Rakennustekniikka tai arkkitehti
Taloudellisesti edullisin tarjous määritetään hinnan perusteella.
6. Tarjoukseen voivat osallistua vain kotimaiset tarjoajat.
7. Tarjousasiakirjan tarkastelu ja ostaminen:
7.1. Tarjousasiakirja on nähtävissä hankintayksikön osoitteessa ja tukipalveluiden tarjouspyyntöasiakirjoissa Dai.Başk. şb.md. voi ostaa.
7.2. Tarjoajien on ostettava tarjousasiakirja tai ladattava se sähköisen allekirjoituksen kautta EKAP: n kautta.
8. Tarjoukset, tarjouspäivä ja -aika Acemler Campus -tukipalveluiden loppuun asti. Tarjouksen tekniset tiedot Dep. Sırameşeler Mh. Euroopan neuvosto Cd. 3 / 14-palvelurakennus D-kortti: 2 16190 Osmangazi / Bursa voidaan toimittaa käsin tai lähettää samaan osoitteeseen kirjattuna kirjeenä.
9. Tarjoajien tarjoukset on esitettävä tarjouksen yksikköhinnan muodossa kokonaishinnalla, joka lasketaan kertomalla kunkin erän määrä ja näille tuotteille tarjotut yksikköhinnat. Tarjouksen seurauksena yksikköhinnan sopimus allekirjoitetaan tarjoajan kanssa.
Tässä tarjouksessa tarjous toimitetaan koko teoksen osalta.
10. Tarjouksentekijöiden on esitettävä tarjousvelkansa niiden määräämässä määrässä, joka ei ole pienempi kuin% 3 tarjotusta hinnasta.
11. Tarjousten voimassaoloaika on 60 (kuusikymmentä) kalenteripäivää tarjouskilpailupäivästä.
12. Tarjousta ei voida jättää konsortioksi.
13. Muut asiat:
Huutokaupassa sovellettava raja-arvokerroin (N): 1,20

Nykyinen rautatiehuutokauppojen aikataulu

Sal 22

Tarjousilmoitus: Kulmanohjainlevy ostetaan

Lokakuu 22 @ 10: 00 - 11: 00
Tietoa henkilöstä Levent Ozen
Joka vuosi suurnopeusjunaverkon sektori, Euroopan johtava kasvava Turkissa. Rautatieliikenteen investoinnit, jotka nopeuttavat nopeita junia, kasvavat edelleen. Lisäksi investoinnit kaupunkiliikenteeseen ovat monien yritysten kotimaisen tuotannon loistavat tähdet. Se on ylpeä siitä, että Turkin suurten nopeuksien tren-kansallinen junatuotanto on aloitettu kotimaan raitiovaunu-, kevyt- ja metroajoneuvojen lisäksi. Olemme erittäin iloisia tässä ylpeässä pöydässä.

Ole ensimmäinen, joka kommentoi

Yorumlar

Tämä sivusto käyttää Akismetiä roskapostin vähentämiseksi. Lue, miten kommenttitietosi käsitellään.