IMM-apulaistarkastajan suullisen kokeen tulokset ilmoitettu

Ibb-avustajan tarkastajan suullisen kokeen tulokset on julkistettu
Ibb-avustajan tarkastajan suullisen kokeen tulokset on julkistettu

IMM: n suorittaman suullisen kokeen tulokset avoimille apulaisinspektorin jäljettömille ilmoitettiin. Kuudella ehdokkaalla, jotka hakivat KPSS-pistemäärää virkamiesten lain nro 657 soveltamisalaan, oli oikeus tulla varatarkastajiksi.


Istanbulin pääkaupunkiseudun kunnan (IMM) henkilöstöosaston suorittama aputarkastajan suullinen tentti avoimille paikoille annetun IMM: n tarkastuslautakunnan asetuksen tenttisäännösten mukaisesti on saatu päätökseen. Luettelo suullisen kokeen onnistuneista ehdokkaista ja korvaavan tentin läpäisseistä ilmoitettiin.

Tenttiin; Niistä ehdokkaista, jotka saivat vähintään 2019 pistettä vuosien 2020 ja 48 (KPSS) A-ryhmän KPSS P80 -kokeesta, määriteltyjen yleisten ja erityisten ehtojen täyttäneet järjestettiin pisteytyksensä perusteella.

Ehdokkaille, jotka tekivät hakemuksensa 9.-10 .-- 2020. Välisenä aikana, suoritettiin tentti 25 tentin kirjallisessa osassa ja 10 suullisessa osassa.

Kirjallisissa ja suullisissa kokeissa yhteensä 657 hakijaa hyväksyttiin palvelukseen virkamiesten lain nro 6 nojalla ja heistä tuli aputarkastaja.

Tenttituloksia varten klikkaus ...

Yleisiä selityksiä varten klikkaus ...


sohbet

Feza.Net

Ole ensimmäinen, joka kommentoi

Yorumlar