Sisäministeriö ostaa 15 avustavaa tilintarkastajaa

icis-ministeriö
icis-ministeriö

Henkilöstö rekrytoidaan sisäasiainministeriön 15 varatilintarkastajan henkilöstöön, jotka ovat avoinna sisäministeriön keskusorganisaation yleishallinnon palveluluokassa 06.-08. toukokuuta 2020 Ankarassa.

SUULLISESSA TUTKIMUKSESSA OSALLISTUMISEN EHDOT


1 - täyttää virkamieslain nro 657 48 §: n A momentissa luetellut ehdot,

2 - suorittanut yhden oikeustieteen, poliittisen informaation, taloustieteen, liiketalouden, taloustieteen ja hallintotieteiden tiedekunnista, joka tarjoaa vähintään neljä vuotta perustutkintoa, tai yhden kansallisesta tai kansainvälisestä oppilaitoksesta, jonka vastaavuuden toimivaltaiset viranomaiset hyväksyvät,

3 - Ei yli 01-vuotiaita sen vuoden tammikuun ensimmäisestä päivästä alkaen, jona pääsykoe pidetään (suulliset) (01. tammikuuta 1985 jälkeen syntyneet),

4 - Saatuaan vähintään 2018 KPSS-pistettä ÖSYM: ltä 2019–23 ”Julkisen henkilöstön valintakoe KPSSP70” -pistetyypillä, 90 eniten pistettä saaneelle hakijalle (90 ehdokasta, joilla on sama pistemäärä kuin ehdokkaalla) sai).

Lisätietoja mainoksesta TÄÄLTÄ


Rautatieuutisia

Ole ensimmäinen, joka kommentoi

Yorumlar