Vuoden 2022 KPSS-kokeet peruttu! OSYM:n puheenjohtaja prof. DR. Ersoy ilmoitettu

KPSS-koe peruttu OSYM:n presidentti, prof. Dr. Ersoy ilmoitettu
2022 KPSS-koe peruttu! OSYM:n puheenjohtaja prof. DR. Ersoy ilmoitettu

Väitteet KPSS-lisenssikokeesta nousivat esiin julkisten henkilöiden valintakokeen jälkeen. Virkamiesehdokkaat, jotka osallistuivat ÖSYM:n järjestämään kokeeseen kahdessa eri istunnossa, eli Yleinen kulttuuri-yleinen kyky ja Kasvatustieteet, selvittävät, tullaanko KPSS-lisenssikokeeseen uusimaan. Kun valtion valvontalautakunta DDK teki rikosilmoituksen Ankaran yleiselle syyttäjälle, ÖSYM:n presidentti Ersoy antoi viime hetken KPSS:n lausunnon.

KPSS License -kokeen jälkeen, joka pidettiin samanaikaisesti 18 koekeskuksessa 81 maakunnassa ja Nikosiassa, TRNC:n pääkaupungissa 104. heinäkuuta, syytökset koskivat joitakin kysymyksiä. Kun kokeen kysymyksistä 30 prosentin samankaltaisuus kokeen kysymysten kanssa aiheutti reaktioita, Valtionvalvontalautakunta DDK pyysi aiheesta tutkintaa. Vaikka oli uteliaisuutta, perutaanko vuoden 2022 KPSS-koe vai ei, OSYM:n presidentti Ersoy antoi viime hetken lausunnon. Tässä on viime hetken kehitys KPSS:stä…

KPSS PERUUTETTU!

ÖSYM:n puheenjohtaja Bayram Ali Ersoy ilmoitti, että 31. heinäkuuta pidetyt KPSS-istunnot peruttiin. ÖSYM:n puheenjohtaja Ersoy antoi seuraavat lausunnot:

6-7 ja 2022 pidettävät KPSS-istunnot on siirretty.

Uusi kalenteri peruutetuista ja siirretyistä kokeista jaetaan yleisölle mahdollisimman pian.

Uusi KPSS-kalenteri alkaa 17. syyskuuta. KPSS-ehdokkailta, joiden kokeet on peruutettu, ei peritä ylimääräisiä maksuja heidän suorittamastaan ​​uudesta kokeesta.

Olemme päättäneet vahvistaa ÖSYM:n asemaa kansakunnan sydämessä jakamalla avoimesti esiin tulleet puutteet ja häiriöt yleisön kanssa ja ryhtymällä varotoimiin.

Pahoittelemme kaikilta ehdokkailta tätä valitettavaa prosessia, joka aiheutti peruutuksia ja lykkäyksiä tavalla, jota emme halunneet."

"UUDESTA KOKEISTA EI VELVOITETA LISÄMAKSUA"

Korostaen, että ÖSYM, joka tarjoaa maailman kattavimman palvelun ja on alansa arvostetuin instituutio, suljetaan pois keskustelusta, presidentti Ersoy jatkoi seuraavasti:

"On tietysti mahdotonta, että näin kriittinen instituutio ei joutuisi hyökkäysten kohteeksi. Itse asiassa tämä arvokas instituutio on menneisyydestä lähtien yritetty asettaa keskustelujen keskipisteeseen erilaisten väitteiden kanssa. Tähän mennessä kaikki ÖSYM:n tehtäviin liittyvät syytökset on tutkittu hallinnollisesti ja oikeudellisesti ja tarvittaviin toimiin on ryhdytty vastuuhenkilöitä vastaan. Kuten tiedetään, tällaiseen tilanteeseen törmättiin sunnuntaina 31 pidetyn Julkisen henkilöstön valintakokeen Yleinen kyky-yleinen kulttuuri -istuntojen jälkeen. Ensimmäisen kokeen tulosten perusteella todettiin, että osa kokeen hakijoille esitetyistä kysymyksistä sisältyi kustantajan kysymysvihkoon. Ensinnäkin, tällaista kuvaa ei ole koskaan mahdollista hyväksyä sekä toimielimemme toimintaperiaatteiden, lain että kansalaisten omantunnon kannalta."

Ersoy totesi, että presidentti Erdoğanin käskystä valtion valvontalautakunta (DDK) ryhtyi toimenpiteisiin ja aloitti tutkinnan kiistanalaista koetta varten, Ersoy muistutti, että Ankaran yleinen syyttäjävirasto aloitti DDK:n rikosilmoituksen perusteella tutkinnan asiasta.

Bayram Ali Ersoy kertoi, että myös korkeakouluneuvoston (YÖK) hallintoneuvosto ryhtyi esitutkintaan.

"UUSI KPSS-KALENTERI ALKAA 17. SYYSKUUTA"

ÖSYM:n puheenjohtaja Ersoy sanoi: ”Kattavien arviointien jälkeen sekä 31 pidetyt KPSS-istunnot peruttiin että 2022.-6. ja 7 pidettäväksi suunniteltuja istuntoja siirrettiin. Uusi kalenteri peruutetuista ja siirretyistä kokeista jaetaan yleisölle mahdollisimman pian. Uusi KPSS-kalenteri alkaa 14. syyskuuta. KPSS-ehdokkailta, joiden koe on peruutettu, ei peritä ylimääräisiä maksuja heidän suorittamastaan ​​uudesta kokeesta. Tavoitteenamme on tarjota tenttiympäristö, jossa kaikki ehdokkaat voivat osallistua mielenrauhan ja olla varmoja tuloksen oikeudenmukaisuudesta. Olemme päättäneet vahvistaa ÖSYM:n paikkaa kansakuntamme sydämessä jakamalla puutteet ja ongelmat avoimesti yleisön kanssa ja ryhtymällä tarvittaviin toimiin tehokkaasti. Pahoittelemme kaikilta ehdokkailta tätä valitettavaa prosessia, joka aiheutti peruutuksia ja lykkäyksiä tavalla, jota emme halunneet."

UUSI VIIME MINUUTIN SELITYS DDK:lta

Valtion valvontalautakunnan (DDK) puheenjohtaja Yunus Arıncı antoi myös uuden lausunnon: "31. heinäkuuta pidetty KPSS on katsottu tarpeelliseksi perua, jotta yleinen omatunto helpottuisi ja ettei jätä kysymysmerkkejä mieleen. ketään kansalaisistamme. Valtionvalvontaneuvostona jatkamme kansalaisillemme avoimesti tiedottamista prosessista.

SAMANLAISET JA TÄYSIN SAMAT KYSYMYKSET LÖYTYNYT!

Valtion tilintarkastuslautakunnan tarkastajien eilen Yediiklim Publishing Housessa tekemässä tarkastuksessa testikysymysten ja KPSS-kokeen kysymysten väliin määritettiin täsmälleen samoja ja samankaltaisia ​​kysymyksiä.

DDK-KOORDINIT

Tässä vaiheessa tutkinta siirtyy syyttäjänvirastoon; tutkinta suoritettiin samanaikaisesti, pakolaista ei ollut ja todisteet mustattiin. Vaikka DDK:lla on täydet valtuudet tutkia ja tutkia, tutkinnan suorittamiseen tarvitaan syyttäjänvirastoa ja lainvalvontaviranomaisia. Eräs virkamies sanoi: "Emme voi tulostaa kirjapainoa, emme voi kerätä digitaalista materiaalia. Koska meillä ei ole valtuuksia tehdä tätä, mahdollistimme syyttäjän aktivoinnin."

Haluaisin korostaa sitä; Selvitys tehdään Valtion valvontalautakunnan koordinoimana. DDK koordinoi sekä syyttäjän että YÖK:n käynnistämiä tutkimuksia. Asian arkaluonteisuuden vuoksi presidentti Tayyip Erdoğan tapasi byrokraatteja tästä aiheesta keskiyöhön asti. Hän sai tietoa kehityksestä ja välitti ohjeensa.

MYÖS HENKILÖSTÖ TARKASTETAAN

Kun tutkinta on ohi, saamme tietää skandaalin yksityiskohdat. ÖSYM:n tutkinnassa ei ole kyse vain päällekkäisistä kysymyksistä, vaan se sisältää myös henkilöstön arvioinnin. Jatkan yksityiskohtien kertomista…

Samanlaisia ​​mainoksia

Ole ensimmäinen, joka kommentoi

Yorumlar