Kartepen köysiratahankkeen toisen vaiheen päivämäärä on määritetty

Kartepen köysiratahankkeen toisen vaiheen päivämäärä on määritetty
Kartepen köysiratahankkeen toisen vaiheen päivämäärä on määritetty

Pääkaupunkiseudun teollisuus- ja teknologiaministeriön teollisuusyhteistyöohjelman (SIP) puitteissa toteuttaman Kartepe -köysirata -hankkeen tarjouskilpailun ensimmäinen vaihe pidettiin 9. elokuuta. Opittiin, että hankkeessa, jossa kolme yritystä toimitti tiedostoja, yksi tiedostojen lähettäneistä yrityksistä lähetti kiitoskirjeen ja kaksi muuta tarjouksia.

MAKSUTARJOUKSET TIEDOTETAAN

Köysiratajohtojen rakentamis- ja asennustöiden tarjouskilpailun toisen vaiheen päivämäärä on määritetty. Pääkaupunkiseudun tukipalveluosastolla 5. marraskuuta 2021 klo 10.00 järjestettävässä tarjouskilpailussa avataan tiedostojen toimittaneiden yritysten tarjoukset. Neuvotteltavan tarjouksen eritelmässä ”Köysiratajärjestelmä koostuu yhdestä köydestä, irrotettavasta terminaalista ja hytteistä 10 hengelle. Hytit siirtyvät hinausköydellä. Järjestelmä pystyy kuljettamaan 0 ihmistä tunnissa poistumissuunnassa ja 6 ihmistä tunnissa laskeutumissuunnassa nopeudella, jota voidaan säätää alueella 1.500-1.500 metriä sekunnissa.

Toinen tarjouspäivä on määritetty Kartepen köysiratahankkeelle, jonka ensimmäinen tarjouskilpailu pidettiin 9. elokuuta ja 3 yritystä toimitti asiakirjat. Kun saimme tietää, että yritysten tarjoustiedostot avataan neuvotteluissa pidettävässä tarjouskilpailussa, erityistiedot sisälsivät monia yksityiskohtia.

"HALLINNOI PUUN LEIKKAUKSEN YHDESSÄ"

Urakoitsijalle määrättiin erityisedellytyksessä monia ehtoja. ”Epäsuotuisimmissa suunnitteluolosuhteissa, kun järjestelmä on toiminnassa ja hytit kuormitettuna, matkustamon lattian alimman pisteen ja muiden vastaavien esteiden, kuten kasvillisuuden tai lumen, väliin on jätettävä vähintään 3 metrin pystysuora etäisyys. Edellyttäen, että hallinto saa tarvittavat luvat, hallinto tekee puiden leikkaamisen yhdessä urakoitsijan kanssa. Linjalle asennettavien järjestelmien osalta: ”Köysiratajohtoon asennettavat järjestelmät ovat luotettavia, tehokkaita ja käyttäjäystävällisiä. 06 tuntia päivässä klo 00-23 normaalina aukioloaikana, mikä vastaa 59 tuntia poissaoloa kuukaudessa, min. Se tarjoaa 18%: n suorituskyvyn. ”

MITÄ TEHDÄ HÄTÄTILANTEESSA?

Teknisessä eritelmässä, jossa luetellaan myös toimenpiteet, jotka on toteutettava vaaratilanteissa, todetaan, että ”Jos köysijärjestelmässä tapahtuu mekaaninen tai elektroninen vika, sähkömoottori tai sähkökatko pysyvästi, matkustajat ohjaamot kuljetetaan lähimmälle asemalle asiaankuuluvien määräysten ja eritelmien mukaisesti erillään pääkäyttöjärjestelmästä. Hätämoottorissa on pääkäytöstä riippumaton hydraulikäyttö ja siihen kuuluva erillinen jarrujärjestelmä.

5 TL päivittäinen viiverangaistus

Eritelmässä, jossa todetaan, että vikaa sovelletaan 5 tuhatta TL päivässä, todetaan, että ”Urakoitsijan on korjattava vika viimeistään 15 kalenteripäivän kuluessa, ellei asiaankuuluvissa teknisissä tiedoissa toisin määrätä eritelmät. Jos toimeksisaaja ei täytä velvollisuuksiaan määrätyn ajanjakson lopussa, tämän ajanjakson päättymisestä alkaen, hallitukselle maksetaan viidestuhatta päiväkohtaista viivästyssakkoa jokaisesta viivästyspäivästä, ja tämä aika lisätään takuuaikaan.

TAVOITE AVAA VUONNA 2023

Ministeriön kanssa rakennettava köysirata, joka on Turkin ensimmäinen kotimainen ja kansallinen köysirata, ja joka kulkee Derbentin ja Kuzuyaylan välillä, on 4 tuhatta 695 metriä pitkä. Köysirataprojektissa, johon kuuluu 2 asemaa, palvelee 10 hyttiä 73 hengelle. Köysiratajohdon, jonka kapasiteetti on 1500 ihmistä tunnissa, korkeusetäisyys on 1090 metriä. Näin ollen lähtötaso on 331 metriä ja saapumistaso 1421 metriä. Kahden aseman välinen etäisyys ylittyy 14 minuutissa. Tavoitteena on, että köysirata valmistuu ja otetaan käyttöön vuonna 2023.

Armin

sohbet

    Ole ensimmäinen, joka kommentoi

    Yorumlar