Keskuspankki pitää toukokuun ohjauskoron ennallaan 8,5 prosentissa

Milloin keskuspankin korkokokous on ja milloin toukokuun korkopäätös julkistetaan?
Keskuspankki

Şahap Kavcıoğlu (puheenjohtaja), Taha Çakmak, Mustafa Duman, Elif Haykır Hobikoğlu, Emrah Şener, rahapolitiikan komitea (hallitus) päättivät pitää yhden viikon repo-huutokauppakoron, joka on ohjauskorko, 8,5 prosentissa.

Vaikka äskettäin julkistetut talouskasvutiedot ovat olleet odotettua positiivisemmilla tasoilla, kehittyneiden maiden talouksissa on edelleen huoli taantumasta geopoliittisten riskien ja koronnostojen vaikutuksesta. Huolimatta tarjonnan rajoitusten kielteisistä vaikutuksista joillakin aloilla, erityisesti peruselintarvikkeissa, Turkin kehittämien strategisten ratkaisutyökalujen ansiosta tuottajien ja kuluttajien inflaatio kansainvälisessä mittakaavassa on edelleen korkea. Korkean globaalin inflaation vaikutuksia inflaatio-odotuksiin ja kansainvälisiin rahoitusmarkkinoihin seurataan tarkasti. Vaikka kehittyneiden maiden keskuspankkien rahapoliittisten toimien ja viestinnän erot jatkuvat maiden erilaisten talousnäkymien vuoksi, rahoitusvakautta pyritään koordinoimaan swap-sopimuksilla ja uusilla likviditeettimahdollisuuksilla. Rahoitusmarkkinat heijastavat odotuksia siitä, että keskuspankit päättävät pian koronnostosyklinsä.

Johtavat indikaattorit ennen vuosisadan katastrofia osoittivat, että vuoden 2023 ensimmäisellä neljänneksellä kotimainen kysyntä oli vilkkaampaa kuin ulkomainen kysyntä ja kasvutrendi oli nousussa. Tämänhetkiset tiedot osoittavat, että taloudellinen aktiviteetti maanjäristysalueella elpyy odotettua nopeammin, ja käy selväksi, ettei maanjäristyksellä ole pysyvää vaikutusta Turkin talouden suorituskykyyn keskipitkällä aikavälillä. Vaikka kestävien komponenttien osuus kasvun koostumuksesta on suuri, matkailun vahva, odotuksia ylittävä vaikutus vaihtotaseeseen leviää edelleen vuoden kaikkiin kuukausiin. Lisäksi kotimaisen kulutuskysynnän jatkuva kasvu, korkeat energian hinnat ja heikko taloudellinen toimeliaisuus päävientimarkkinoilla pitävät vaihtotaseen riskit hengissä. Hintavakauden kannalta on tärkeää, että vaihtotaseen tasapaino muuttuu pysyväksi kestävällä tasolla. Lainojen kasvuvauhtia ja taloudellisella toiminnalla saavutettujen taloudellisten resurssien täyttymistä sen tarkoituksen mukaisesti seurataan tarkasti. Kuten vuoden 2023 rahapolitiikan ja liraation strategiassa todetaan, hallitus jatkaa määrätietoisesti rahan välittymismekanismin tehokkuutta tukevien työkalujen käyttöä ja sovittaa koko politiikan työkalupakin, erityisesti rahoituskanavat, liraation tavoitteiden mukaiseksi. Hallitus asettaa etusijalle asianmukaisten taloudellisten edellytysten luomisen minimoidakseen katastrofin vaikutukset ja tukeakseen tarvittavaa muutosta.

Vaikka inflaation tason ja trendin paraneminen jatkuu toteutettujen integroitujen politiikkojen tuella, maanjäristyksen aiheuttaman kysynnän ja tarjonnan epätasapainon vaikutuksia inflaatioon seurataan tarkasti. Taloudellisten ehtojen tukeminen nousi maanjäristyksen jälkeen entistäkin tärkeämmäksi teollisen tuotannon kiihtymisen ja työllisyyden kasvun ylläpitämisen kannalta. Tässä yhteydessä hallitus päätti pitää ohjauskoron ennallaan. Valiokunta katsoo, että rahapolitiikan viritys on riittävä tukemaan tarvittavaa elpymistä maanjäristyksen jälkeen ylläpitämällä hinta- ja rahoitusvakautta. Vuoden 2023 ensimmäisen puoliskon maanjäristyksen vaikutuksia seurataan tiiviisti.

Päätavoitteensa eli hintavakauden mukaisesti CBRT jatkaa määrätietoisesti kaikkien käytettävissä olevien työkalujen käyttöä, kunnes inflaation pysyvään hidastumiseen viittaavia vahvoja indikaattoreita ilmaantuu ja keskipitkän aikavälin 5 prosentin tavoite saavutetaan. CBRT toteuttaa Liraization-strategian kaikkine elementteineen vakiinnuttaakseen hintavakauden pysyvästi ja kestävästi. Yleisen hintatason saavutettava vakaus vaikuttaa positiivisesti makrotalouden vakauteen ja rahoitusvakauteen maariskipreemioiden alenemisen, käänteisen valuutan korvaamisen jatkumisen ja valuuttavarannon nousun sekä rahoituskustannusten pysyvän laskun kautta. Näin luodaan sopiva pohja investointien, tuotannon ja työllisyyden kasvun jatkumiselle terveellä ja kestävällä tavalla.

Günceleme: 25/05/2023 14:27

Samanlaisia ​​mainoksia