Ilmaisen kaupunkiliikenteen tulotukimaksuja korotettiin

Ilmaisen kaupunkiliikenteen tulotukimaksuja korotettiin
Ilmaisen kaupunkiliikenteen tulotukimaksuja korotettiin

Perhe- ja sosiaaliministeriön kuukausittaista toimeentulotuen maksua vammaisten, vanhusten, marttyyrien ja veteraanien omaisille kuljettavien yksityisten julkisten linja-autojen ja merikuljetusajoneuvojen omistajille on korotettu. Virallisessa lehdessä julkaistun määräyksen korotusta koskevan muutoksen myötä kuukausittaisen tuen määrä 2250 TL kutakin kaupunkien joukkoliikennettä tarjoavaa yksityistä meriliikenneajoneuvoa kohden on noussut 3375 TL:iin ja jokaiseen kaupunkien joukkoliikennepalvelua tarjoavaan liikennepalveluun Ankarassa. ja Istanbulin suurkaupunkikunnat.Ajoneuvolle maksettu kuukausituki nostettiin 2992,5 TL:iin, 4500 TL:iin ja muissa pääkaupunkiseudun läänissä 2250 TL:n tuki 3375 TL:iin.

Perhe- ja sosiaaliministeriön sekä valtiovarainministeriön laatima määräys ilmaismatkailun puitteissa suoritettavan toimeentulotuen maksamista koskevista menettelyistä ja periaatteista annetun asetuksen muuttamisesta julkaistiin Virallisessa lehdessä.

Asetuksen muuttamisesta ilmaismatkailun piirissä suoritettavan toimeentulotukimaksun menettelyistä ja periaatteista annetun asetuksen muuttamisesta annettiin toimeentulotuki kunkin kaupunkien joukkoliikennepalvelua ja yksityistä meriliikennettä tarjoavan kulkuneuvon kuljettajille. yksityishenkilöille tai kuntien valtuuttamille yrityksille kuuluvia ajoneuvoja. Maksuja korotettiin 1 prosenttia 2023 alkaen.

Mainitun asetuksen maksumääriä säätelevässä pykälässä tehdyllä muutoksella on 1 alkaen 2023 TL:n kuukausitukimaksu jokaiselta kaupunkiliikenteen joukkoliikennettä tarjoavalta yksityiseltä merikuljetusajoneuvolta nostettu 2250 TL:iin. Ankaran ja Istanbulin pääkaupunkiseudun kaupunkiliikenteen tukimaksun määrä 3375 TL:n kuukausituki jokaista palvelua tarjoavaa kulkuneuvoa kohden nostettiin 2992,5 TL:iin.

Muissa pääkaupunkiseudun läänissä 2250 TL:n kuukausituki kutakin kaupunkien joukkoliikennepalvelua tarjoavaa kulkuneuvoa kohden nostettiin 3375 TL:iin ja kullekin kaupunkien joukkoliikennepalvelua tarjoavalle kulkuneuvolle maksettava kuukausituki maakunnissa, joissa ei ole pääkaupunkiseutukuntia. 1800 TL ja 2700 TL.

Kuljetuksen toimeentulotuen maksut

Toisaalta vammaisille, vanhuksille, marttyyrien ja veteraanien omaisille maa-, meri-, rautatie-, yksityisiä julkisia busseja ja merikuljetusajoneuvoja kaupungin maksuttoman matkailusovelluksen puitteissa 2015 miljardi 1 Toimeentulotukea on maksettu vuodesta 662 tähän päivään.

Günceleme: 24/05/2023 15:15

Samanlaisia ​​mainoksia