Puolustusalan mediahuippukokous järjestetään Ankarassa 20. maaliskuuta

Puolustusteollisuuden mediahuippukokous pidetään Ankarassa maaliskuussa
Puolustusalan mediahuippukokous järjestetään Ankarassa 20. maaliskuuta

Puolustusteollisuuden mediahuippukokous järjestetään viestinnän puheenjohtajiston alaisuudessa ja puolustusteollisuuden puheenjohtajavaltion tuella 20. maaliskuuta Technopark Ankarassa.

Puolustusteollisuuden tutkimuskeskuksen (SASAM) kirjallisessa lausunnossa annettiin huippukokouksesta seuraavat tiedot:

– Huippukokouksella on kolme tarkoitusta, joilla pyritään täyttämään tärkeä aukko ja tarve Turkin puolustusteollisuudessa. Ensimmäinen tarkoitus; kokoaa yhteen puolustusteollisuusyritysten yritysten viestintäyksiköt, puolustusteollisuuden lehdistö- ja valtakunnalliset lehdistötyöntekijät, mahdollistaa heidän tapaamisensa, välittäjänä kokemusten jakamiseen ja ajatusten vaihtoon.

Toinen tarkoitus; Pidettävissä paneeleissa, haastatteluissa ja työpajoissa käsitellään muun muassa puolustusteollisuuden markkinointiviestintää, puolustusalan uutisten panosta vientiin sekä puolustusalan uutisten arvioimista älykkyyden kannalta.

Kolmas tarkoitus; Huippukokouksessa luodaan ympäristö, jossa puolustusteollisuuden yritykset voivat ilmaista odotuksiaan lehdistön taholta ja lehdistö voi ilmaista odotuksiaan puolustusteollisuuden yrityksiltä. Näillä tavoitteilla huippukokous välittää osapuolia viestimään terveellisempään ja varmistamaan, että valmistetut uutiset saavuttavat vaaditun laadun.

Halutessaan yritykset ja mediaorganisaatiot pitävät kokouksensa omalla osastollaan, ja ne, joilla ei ole osastoa, pitävät kokouksensa B2B:lle osoitetuilla alueilla.

Huippukokoukseen osallistuu puolustusteollisuusyritysten johtajia, yritysviestinnän ja liiketoiminnan kehittämisyksiköiden toimihenkilöitä, valtakunnallisten lehdistöjärjestöjen johtajia ja työntekijöitä sekä puolustusteollisuudessa toimivien lehdistöorganisaatioiden edustajia.

Puolustusteollisuuden yritysten viestintä- ja liiketoiminnan kehittämisyksiköt, alalehdistö ja valtakunnallinen lehdistö kokoaa yhteen huippukokouksen puitteissa järjestettävissä paneeleissa ja haastatteluissa tärkeitä viestintään, liiketoiminnan kehittämiseen ja vientiin liittyviä asioita. Puolustusteollisuudesta keskustellaan.

Günceleme: 18/03/2023 13:58

Samanlaisia ​​mainoksia