Kulttuuri- ja matkailuministeriö rekrytoi 27 jatkuvaa työntekijää

Kulttuuri- ja matkailuministeriö
Kulttuuri- ja matkailuministeriö

Kulttuuri- ja matkailuministeriö, Kappadokian alue Puheenjohtajuus Kappadokian alueen rajojen sisällä, asetuksen nro 375 lisäpykälän 28 mukaisesti, työllistettävä työlainsäädännön puitteissa, määräysten puitteissa Kappadokian alueen puheenjohtajavaltion henkilöstöasetuksen (27) mukaisesti avoimia vakituisia työntekijöitä on edellä mainitun asetuksen kohdassa 8. Artiklan 3. ja 7. kappaleen mukaan ilman KPSS-pisteiden hakemista; (1) oikeudellinen neuvonantaja, (1) lakimies, (2) sisäinen tarkastaja, (1) insinööri KPSS:n peruspistemäärän perusteella edellä mainitun asetuksen 8. artiklan 6. kappaleen mukaisesti; (1) lakimies, (2) insinööri, (3) arkkitehti, (1) kaupunkisuunnittelija, (3) hallintoasiantuntija, (5) toimistohenkilökunta, (1) teknikko, (2) tukihenkilöstö, (4) suojaus ja turvallisuus Henkilökuntaa rekrytoidaan.

Lisätietoja mainoksesta TÄÄLTÄ

YLEISET EHDOT

1. Täyttää virkamieslain nro 657 48 §:n ensimmäisen momentin alakohdissa määritellyt yleiset ehdot, lukuun ottamatta alakohdan 1 momenttia, ja valmistua osastolta erityisehdoissa määritellyt hakuajan päättyessä,

2. Valmistuessaan ulkomaisista korkeakouluista tulee olla tutkintotodistus tai väliaikainen tutkintotodistus, jonka vastaavuuden YÖK on hyväksynyt,

3. Niille, jotka otetaan KPSS-peruspisteiden perusteella; Mittaus-, valinta- ja sijoituskeskuksen (ÖSYM) vuonna 2022 järjestämässä julkisen henkilöstön valintakokeessa on KPSS (B) -ryhmäpistemäärä; Vähimmäispisteiden saamiseksi KPSSP3:sta perustutkintoa vaativista nimikkeistä, KPSSP93:sta osakkuustutkintoa vaativista nimikkeistä ja KPSSP94:stä toisen asteen tutkintoa vaativista nimikkeistä,

4. Kaikkien nimikkeiden (paitsi sisäinen tarkastaja) on oltava alle 35-vuotiaita hakuajan päättyessä.

SOVELLUSMENETELMÄ JA AIKA

Hakemukset vastaanotetaan digitaalisesti 24-03 välisenä aikana. Ehdokkaat, jotka haluavat suorittaa kokeen, hakevat Career Gatewayn kautta osoitteessa alimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr.

Sellaisten ehdokkaiden hakemuksia, joiden ei todettu täytävän mitään vaatimuksia, ei oteta huomioon.
.
Koska pääsykoe järjestetään suullisen kokeen muodossa; KPSS-pisteet on korkein pistemäärä hakijalta, joka hakee paikkaa, jonka KPSS-pisteitä pyydetään, erikseen jokaiselle rekrytoitavalle virkanimikkeelle.

Kokeeseen kutsutaan korkeimmasta ehdokkaasta alkaen neljä (4) kertaa ilmoitettujen virkojen lukumäärä. Koeilmoituksessa määritellyn KPSS-peruspistemäärän perusteella tehdyn paremmuusjärjestyksen tuloksena pääsykokeeseen kutsutaan muut ehdokkaat, joilla on sama pistemäärä kuin viimeisellä ehdokkaalla.

Valintakokeeseen osallistuvien hakijoiden luettelo julkaistaan ​​ministeriön verkkosivuilla arviointien tuloksena. Lisäksi ehdokkaat voivat tarkastella tenttitietojaan Uraportissa. Hakijoille, jotka eivät täytä tenttiin, ei ilmoiteta erikseen.

Günceleme: 17/03/2023 15:05

Samanlaisia ​​mainoksia