Nuoriso- ja urheiluministeriö rekrytoi 12 IT-työntekijää

Nuoriso- ja urheiluministeriö rekrytoi sopimushenkilöstöä
Nuoriso- ja urheiluministeriö

Nuoriso- ja urheiluministeriön keskusorganisaation palvelukseen avoimia sopimussuhteisia tietotekniikan henkilöstön tehtäviä varten asetuksen nro 375 liitteen 6 sekä sopimussuhteisen työsuhteen periaatteista ja menettelyistä annetun asetuksen säännösten mukaisesti. Tietotekniikan henkilöstö julkisten laitosten ja organisaatioiden suurissa tiedonkäsittelyyksiköissä, 2022 3 prosenttia (70 %) KPSS B -ryhmän P30-pisteistä vuonna 5 ja englannin tai muun vieraan kielen kokeesta (YDS) saadusta pistemäärästä tällä kielellä järjestetyt ja korkeakouluneuvoston hyväksymät vieraan kielen kokeet Järjestyksen mukaan, joka tehdään kolmenkymmenen prosentin (12 %) YDS-vastaavuuspisteiden summan perusteella, alkaen korkeimman pistemäärän saaneesta hakijasta. jokaiseen virkaan, viisi (XNUMX) kertaa ilmoitettujen avoimien työpaikkojen määrä, hakijat kutsutaan kahteentoista (kahteentoista) ( XNUMX) palkattavaan IT-henkilökuntaan se on kuuma.

Lisätietoja mainoksesta TÄÄLTÄ

Hakijoiden on täytettävä seuraavat ehdot viimeisen hakupäivän jälkeen.

YLEISET SOVELLUSVAATIMUKSET

a) Virkamieslain nro 657 pykälässä 48 määritellyt ehdot täyttyvät,

b) Valmistautua tiedekuntien tai korkeakoulujen neljän vuoden atk-tekniikan, ohjelmistosuunnittelun, sähkötekniikan, sähkötekniikan, sähköelektroniikan ja teollisuustekniikan osastoihin, joiden vastaavuuden korkea-asteen koulutusneuvosto on hyväksynyt,

c) tiedekuntien osastot tiedekunnissa, jotka tarjoavat muuta kuin b alakohdassa mainittua nelivuotista koulutusta, luonnontieteellisen kirjallisuuden, kasvatustieteen ja kasvatustieteiden osastot, tietokone- ja teknologiaopetusta tarjoavat osastot, tilastot, matematiikan ja fysiikan osastot tai asuntolat, joiden vastaavuuden korkeakoulujen neuvosto on hyväksynyt (Tässä osiossa mainittujen osastojen valmistuneet voivat hakea vain korkeintaan 2 kertaa kuukausittaisen bruttosopimusmaksun enimmäismäärää.)

d) Sinulla on oltava vähintään 3 (kolmen) vuoden ammatillinen kokemus ohjelmistoista, ohjelmistosuunnittelusta ja tämän prosessin kehittämisestä ja hallinnasta tai suurten verkkojärjestelmien asennuksesta ja hallinnasta, näille vähintään 5 (kolmen) vuoden ajalta. joka ei ylitä kaksinkertaista palkkakattoa ja muilla vähintään 657 (viisi) vuotta (Ammattikokemusta määritettäessä; palvelusaika dokumentoituna IT-henkilöstönä sosiaaliturvalaitoksen alaisuudessa yksityisellä sektorilla ja vakituisena henkilöstönä laki nro 4 tai sopimuspalvelut, joihin sovelletaan lakia nro )
e) todistaa, että hän tuntee vähintään kaksi nykyistä ohjelmointikieliä edellyttäen, että heillä on tietoa tietokoneiden oheislaitteiden laitteistosta sekä vakiintuneesta verkonhallinnasta ja tietoturvasta,

f) ei ole estettä kokopäivätyölle,

g) ettei hänellä ole terveysongelmia, jotka estävät heitä suorittamasta tehtäviään jatkuvasti,

h) Palvelun edellyttämä pätevyys, arvostelukyky, edustaminen, uusien teknologioiden seuraaminen, oppiminen ja tutkimus, nopea oppiminen ja itsensä kehittäminen, analyyttinen ajattelu, alttius ryhmätyöhön ja korkeat kommunikaatiotaidot, pysyminen kiireisessä ja stressaavassa työtahdissa ja dokumentointi (dokumentointi) omaa dokumentointitaitoja painottamalla sitä.

i) Arkistotutkimus tuottaa positiivisen tuloksen.

SOVELTAMISMALLI, SIJAINTI JA PÄIVÄMÄÄRÄ

Ehdokkaat jättävät hakemuksensa sähköisesti sähköisen hallinnon kautta, nuoriso- ja urheiluministeriön julkisen rekrytoinnin ja uraportin kautta (isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) 17 (2022) – 10.00 (22). ).

Hakijat lataavat otsikossa III- HAKEMUKSEN VAADITTAVAT ASIAKIRJAT määritellyt asiakirjat vaaditussa muodossa hakujärjestelmässä määritettyihin kenttiin.

Hakemuksia, joita ei ole tehty Career Gate -osoitteen (isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) kautta, postitse tai henkilökohtaisesti ja jotka eivät ole tässä tiedotteessa mainittujen periaatteiden mukaisia, ei hyväksytä.

Hakijat vastaavat siitä, että hakuprosessi on virheetön, täydellinen ja ilmoituksessa mainittujen seikkojen mukainen.
Hakujen päätyttyä hakijoiden hakutietoihin ei tehdä muutoksia.
Ehdokkaat voivat hakea vain yhteen viroista eri nimikkeillä, jotka täyttävät hakuvaatimukset.

Samanlaisia ​​mainoksia

Ole ensimmäinen, joka kommentoi

Yorumlar