Kiinteistörekisterin ja kadastrin pääosasto rekrytoimaan 426 sopimussuhteista henkilöstöä

Kiinteistörekisterin ja maarekisterin pääosasto
Kiinteistörekisterin ja maarekisterin pääosasto

Kiinteistörekisteri- ja kiinteistörekisterin pääosaston maakunnallisiin palveluyksiköihin pääsemiseksi yhteensä 1 (neljasataakaksikymmentäkuusi) sopimushenkilöä, mukaan lukien 425 (yksi) sopimushenkilöstö ja 426 (nelisataakaksikymmentäkuusi). viisi) Sopimusteknikot, joiden alue, lääni ja yksikkö on määritelty liitteenä olevassa luettelossa, määrättiin osavaltion nro 657 tehtäviin. Sopimushenkilöstöä palkataan työllistymään sopimuksen 4 artiklan (B) alakohdan mukaisesti. Virkamieslaki, joka perustuu KPSS (B) -ryhmän pisteytysjärjestykseen sopimussuhteisen henkilöstön palkkaamista koskevien periaatteiden liitteessä-2 olevan ensimmäisen kappaleen b alakohdan mukaisesti.

Lisätietoja mainoksesta TÄÄLTÄ

YLEISET EHDOT
1) Täyttää 657 artiklan ensimmäisen kohdan A alakohdan 48, 1, 4, 5, 6 ja 7 alakohdissa asetetut ehdot. virkamieslaki nro 8.

2) Ei työskentele julkisissa laitoksissa ja organisaatioissa sopimusperusteisesti samalla nimikkeellä kuin haettava nimike.

3) virkamieslain nro 657 4/B §; ”Tällä tavalla palkattuja henkilöitä ei voida käyttää toimielinten sopimussuhteisiin henkilöstötehtäviin, ellei vuosi ole kulunut irtisanomispäivästä, mikäli laitokset irtisanovat heidän sopimuksensa palvelun periaatteiden vastaisen toiminnan vuoksi. sopimuksen tai jos he irtisanovat sopimuksen yksipuolisesti, lukuun ottamatta presidentin asetuksessa määrättyjä poikkeuksia, sopimuskauden aikana. ” noudattamaan määräystä.

KÄYTTÖMENETELMÄ JA KESTO
1) Hakemukset tehdään 01.12.2022–11 klo 12 e-State General Director of Land Registry and Cadastre - Uraportti - Julkinen rekrytointi tai Uraportti alimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr ​​kautta. Henkilökohtaisesti, lähettipalvelun tai postitse tehtyjä hakemuksia ei hyväksytä.

2) Tietoa ehdokkaiden KPSS-pisteistä, koulutuksesta, valmistumisestaan, asepalveluksesta, rikosrekisteristä ja henkilöllisyystiedoista saadaan asianomaisten laitosten verkkopalveluiden kautta sähköisen hallinnon kautta hakemuksen aikana, joten asiakirjoja ei pyydetä ehdokkaista tässä vaiheessa. Jos ehdokkaiden mainituissa tiedoissa on virhe, heidän on tehtävä tarvittavat päivitykset/korjaukset asianomaisista oppilaitoksista ennen hakemista. Nimityskelpoisten ehdokkaiden toimittamat asiakirjat julkaistaan ​​erikseen.

3) Hakijoiden, jotka ovat valmistuneet kotimaassa tai ulkomailla olevista oppilaitoksista ja joilla on tässä tiedotteessa vaadittu koulutustaso vastaavuus, on ladattava järjestelmään vastaavuuden osoittavat asiakirjansa pdf- tai jpeg-muodossa.

4) Miesehdokkaiden, joiden asepalvelustiedoissa on virheitä, tulee hakea asevelvollisuuden oikaisemisen jälkeen.

5) Hakijat voivat seurata hakemusten arviointituloksia, sijoitusprosessia ja tulostietoja Career Gate-Public Recruitment -alustalla, eikä niistä tehdä kirjallista ilmoitusta. Ehdokkaiden on seurattava kiinteistörekisteri- ja kiinteistörekisterin pääosaston verkkosivuilla (www.tkgm.gov.tr) julkaistuja ilmoituksia prosessista ja saavutetuista vaiheista. 6) Hakijat ovat henkilökohtaisesti vastuussa hakemustensa täyttämisestä Career Gate-Public Recruitment -alustalla, ja heidän tulee tarkistaa, onko hakumenettelyt suoritettu.

Samanlaisia ​​mainoksia

Ole ensimmäinen, joka kommentoi

Yorumlar