Sarıkamışin hiihtokeskus vuokrataan 3 vuodeksi

Sarikamis-hiihtokeskus vuokrataan vuodeksi
Sarıkamışin hiihtokeskus vuokrataan 3 vuodeksi

Karsin maakunnan erityishallinto vuokraa Sarıkamışin hiihtokeskuksen 3 vuodeksi

Sarıkamışin hiihtokeskuksen mekaaniset tilat, laskettelurinne ja muut lisälaitteet, jotka on osoitettu erityiselle maakuntahallinnollemme, on kilpailutettu lain nro 3 pykälän mukaisesti.
Kustannusarvio- Tarjousaika Tarjoa joukkovelkakirjalainaa
% 3
Tarjousmenettely / Tarjoustyyppi Tarjouspaikka Tarjouksen päivämäärä ja aika
5.421.326,76 TL 3 VUOSI 162.639,80 TL Avoin huutokauppamenettely / Sarıkamışin hiihtotilojen käyttö avoimella huutokauppamenettelyllä lain nro 2886 pykälän 45 mukaisesti D.İ. Karsin läänin yleiskokouksen palvelurakennuksen maakuntakomitean kokoussali 25.10.2022
14.00 tuntia

1- Tarjouksen alustava takuu on 3 % vuokrattavan kiinteistön Arvioidusta arvosta. Väliaikainen takuu talletetaan käteisellä sulkutilille numerolla TR82 0001 0001 4726 1752 2650 05 Karsin erityislääninhallituksen pääsihteeristössä, TC Ziraat Bankası Kars Branch, kuten tiedotteessa todetaan.

2- Tarjoajat, matkailu jne. He ovat velvollisia toimittamaan ehdotustensa liitteenä Kauppa- ja teollisuuskamarilta tai läänin kulttuuri- ja matkailutoimistoilta tai asianomaisilta ammattikamareilta saamansa asiakirjat, jotka osoittavat pystyvänsä harjoittamaan määrätietoista toimintaa.

3- Olla toiminut hiihtokeskuksena vähintään 3 (kolme) vuotta.

4- Paikka, jossa spesifikaatio nähdään ja hankitaan, on Karsin maakunnan erityishallinnon toiminta- ja tytäryhtiöosasto.

5-  Tarjoajien on toimitettava seuraavat asiakirjat voidakseen osallistua tarjouskilpailuun.

Oikeille henkilöille;
a) kopio hyväksytystä henkilökortista,
b) laillinen oleskelutodistus Turkissa,
c) varmennettu allekirjoituslausunto,
d) valtakirjalla osallistuvien vuoden aikana annettu notaarin vahvistama valtakirja,
e) Tarjousvakuuskuitti tai pankkitakauskirje, joka on annettu 17.10.2022 jälkeen yrityksen puolesta
f) jos hän on verovelvollinen;
f1) Verotoimisto, johon se on sidoksissa
f2) Verorekisterinumero
f3) Asiakirja, joka osoittaa, ettei verovelkaa ole.
g) Allekirjoitettu erittelyteksti,
Oikeushenkilöille (osuuskunta, säätiö, yhdistys, yritys jne.)
a) asiakirja, joka osoittaa, että oikeushenkilö on rekisteröity rekisteriin ja joka on saatu tarjouksen tekovuonna hallintokeskuksen sijaintipaikan tuomioistuimelta tai kauppa- ja teollisuuskamarilta, jossa se on rekisteröity, tai vastaavalta viranomaiselta,
b) niiden henkilöiden notaarin vahvistamat valtakirjat, jotka osallistuvat tarjouskilpailuun tai tekevät valtakirjalla tarjouksen oikeushenkilön puolesta ja osoittavat olevansa oikeutettuja edustamaan oikeushenkilöä, sekä tarjoukseen osallistuvien valtuutusasiakirjat. valtuutettu,
c) Jos oikeushenkilö on verovelvollinen;
c1) Verotoimisto, johon se on sidoksissa
c2) Verorekisterinumero
c3) Asiakirja, joka osoittaa, ettei verovelkaa ole.
d) Allekirjoitettu erittelyteksti,
e) Pankkikuitti yrityksen puolesta myönnetystä väliaikaisesta takauksesta tai pankkitakauskirje, joka on annettu aikaisintaan 17.10.2022.
f) Hyväksytty allekirjoituskiertokirje
Tarjous on toimitettava komission puheenjohtajavaltiolle 6- Tarjoukseen osallistuneiden katsotaan hyväksyneen kaikki toimintaeritelmän ehdot etukäteen.
7- Postin viivästyksiä ei hyväksytä postitse lähetetyissä hakemuksissa.
8- Hallinto voi vapaasti tehdä tarjouksen valtion tarjouskilpailulain nro 2886 pykälän 29 mukaisesti.
9- Hakuaika päättyy tiistaina 25.10.2022 klo 14.00.

Samanlaisia ​​mainoksia

Ole ensimmäinen, joka kommentoi

Yorumlar