Vartijan kokeen tulokset julkistettu! Vuoden 2022 vartijakokeen tuloskysely

Waiting Exam Results Ilmoitettu Waiting Exam Results -kysely
Vartijan kokeen tulokset julkistettu! Vuoden 2022 vartijakokeen tuloskysely

Vartijakokeen tulosten lähtölaskenta on päättynyt. Heinäkuun 17. päivänä pidetyn basaari- ja naapurivartiostentin jälkeen katse kääntyi tulospäivään. Opetusministeriön ilmoituksen myötä vartijakokeen tulokset julkistettiin. Kokeen suorittaneet ehdokkaat voivat oppia kokeen tulokset vartijakokeen tuloskyselynäytöltä.

Vartijan kirjallinen koe alkoi sunnuntaina 17 klo 2022. Se pidettiin Ankaran, Batmanin, Elazigin, Erzurumin, Gaziantepin, Istanbulin, Izmirin ja Sivasin maakuntien keskuksissa. Kirjallisessa kokeessa, johon osallistui tuhansia hakijoita, hakijoille esitettiin 10.00 kysymystä ja niihin vastaamiseen annettiin yhteensä 100 minuuttia. Hakijat vastasivat kokeessa vastuualueensa kysymyksiin. Koeajan päättyessä tulosten lähtölaskenta on päättynyt.

Vuoden 2022 vahtikoiran kirjallisen kokeen tulokset julkistettiin 05 Opetusministeriön osoitteessa.

Koetulosten odottamiseen TÄÄLTÄ

TUTKIMUKSEN ARVIOINTI

 • Arviointi suoritetaan 100 pisteestä, ja 50 (fifty) ja enemmän saaneet katsotaan menestyneiksi ottaen huomioon pisteet, jotka lasketaan vähentämällä oikeiden vastausten määrästä neljäsosa väärien vastausten määrästä.
 • Menestyspistelaskelman tuloksena negatiivisia pisteitä saaneiden ehdokkaiden pisteet täydennetään arvoon 0 (nolla).
 • Vastausavaimen virheen seurauksena ja tämä asia määräytyy keskustutkintolautakunnan päätöksellä, kysymystä/kysymyksiä ei peruuteta, vaan nämä kysymys/kysymykset sisällytetään arviointiin ottaen huomioon oikea väärän kysymyksen vaihtoehdot.
 • Arvioinnin aikana keskustutkintalautakunnan tai oikeusviranomaisten päätöksellä peruutettavaksi päätetyt kysymys/kysymykset suljetaan pois arvioinnista ja pisteytetään laskemalla kelvollisen kysymyksen/kysymysten pistearvo uudelleen.

FYYSINEN KÄYTTÖKOE

1. Kirjallisessa kokeessa menestyneet hakijat viedään fyysiseen pätevyyskokeeseen.

2. Pätevyystutkintolautakunta arvioi ja valitsee ehdokkaat alla esitettyjen periaatteiden mukaisesti näkemällä henkilökohtaisesti ehdokkaan tämänhetkisen tilanteen.

 • a) Fyysinen pätevyyskoe; Sitä käytetään arvioimaan hakijan fyysistä suorituskykyä ja fyysistä rakennetta.
 • b) Fyysisen pätevyyden tutkinnon suorittajan kestoa seurataan mittarilla, joka on koepaikalla läsnäolevien nähtävissä.
 • c) Fyysisen pätevyyden kokeesta arvioidaan yli sadan täyden pisteen. Hakijat, jotka saavat kokeesta alle kuusikymmentä pistettä, katsotaan epäonnistuneiksi. Valiokunta tekee hylätyistä hakijoista päätöksen "Ei voi tulla Bazaari- ja naapurustoehdokkaiksi", eivätkä menestyneet hakijat pääse läpäisemään suullista koevaihetta.

3. Fyysisen pätevyyden kokeen päivämäärät, paikat, tenttirata ja tulostaulukko sekä hakijoita koskevat asiat määräytyvät Poliisiakatemian puheenjohtajiston laatimassa ohjeessa, joka julkaistaan ​​Poliisiakatemian puheenjohtajiston virallisilla verkkosivuilla (www.pa.edu. tr). Lisäksi ehdokkaat voivat vastaanottaa postin, puhelimen jne. Ilmoituksia ei tehdä viestintävälineillä. Internetin kautta tehty ilmoitus on ilmoitus.

SUULLINEN KOE

1. Fyysisen pätevyyden kokeessa menestyneille hakijoille suullinen koetoimikunta suorittaa suullisen kokeen paikassa ja aikana, joka ilmoitetaan heille Poliisiakatemian puheenjohtajiston virallisilla verkkosivuilla (pa.edu.tr).

2. Kokeen aikana hakijoille jaetaan kortti, jossa on yleiskulttuurin aiheista laaditut kysymykset ja annetaan riittävästi aikaa aiheen pohtimiseen ja esityksen tekemiseen. Toimikunta voi esittää ehdokkaalle myös ulkoisia aiheeseen liittyviä kysymyksiä.

3. Ehdokkaat,

 • a) Aiheen tietämyksen taso,
 • b) ymmärtää mitä häneltä pyydetään,
 • c) itseluottamus,
 • ç) kyky ilmaista,
 • d) Kehonkielen käyttötaitoa arvioidaan viiden eri kriteerin mukaan ja jokainen kriteeri arvioidaan yhteensä (20) täydellä pisteellä (100) pisteellä.

4. Suullisessa kokeessa vähintään (100) pistettä (70) saaneet katsotaan menestyneiksi.

Samanlaisia ​​mainoksia

Ole ensimmäinen, joka kommentoi

Yorumlar