Sisäministeriö rekrytoi 9 sopimussuhteista toimihenkilöä

Sisäasiainministeriö rekrytoi sopimushenkilöstöä
Sisäministeriö rekrytoi 3546 sopimussuhteista toimihenkilöä

Virallisessa lehdessä 31, numero 12, 2008 julkaistussa määräyksessä tietotekniikan sopimushenkilöstön palkkaamisesta julkisten laitosten ja organisaatioiden suuriin tietojenkäsittelyyksiköihin sovellettavasta periaatteista ja menettelyistä. Sisäasiainministeriön tietotekniikan pääosasto 27097 (yhdeksän) Tietotekniikan sopimushenkilöstöä rekrytoidaan sisäasiainministeriön tietotekniikan pääosaston kirjallisten ja suullisten kokeiden onnistumisjärjestyksen mukaisesti.

Lisätietoja mainoksesta TÄÄLTÄ

Sisäasiainministeriö rekrytoi sopimushenkilöstöä

YLEISET EHDOT  

a) Täyttääkseen virkamieslain nro 657 pykälässä 48 määritellyt ehdot,

b) valmistua neljän vuoden tietotekniikan, ohjelmistotekniikan, sähkötekniikan, elektroniikkatekniikan, sähkö-elektroniikkatekniikan ja teollisuustekniikan osastoilta tai ulkomaisista korkeakouluista, joiden vastaavuuden korkeakouluneuvosto on hyväksynyt,

c) muilta kuin alakohdassa (b) määritellyiltä tiedekuntien tekniikan laitoksilta, jotka tarjoavat nelivuotista koulutusta, luonnontieteiden kirjallisuuden, kasvatustieteiden ja kasvatustieteiden laitoksilta, laitoksilta, jotka antavat koulutusta tietokoneista ja tekniikasta sekä tilastoista, matematiikan ja fysiikan osastoilla tai asuntolasta, jonka vastaavuuden korkeakouluneuvosto on hyväksynyt. Valmistua muista korkeakouluista kuin (voi hakea tehtäviin, joista maksetaan 2 kertaa kuukausittaisen sopimuksen bruttopalkkakatto)

ç) vähintään kolmen (3) vuoden ammatillinen kokemus ohjelmistoista, ohjelmistosuunnittelusta ja -kehityksestä ja tämän prosessin johtamisesta tai suurten verkkojärjestelmien asennuksesta ja hallinnasta vähintään kolmen (5) vuoden ajalta niille, jotka eivät ylitä kaksinkertaista palkkakattoa, ja muille vähintään 657 (viisi) vuotta (Ammattikokemusta määritettäessä: IT-henkilönä, vakinaisena toimihenkilönä lain nro 4 alaisena tai sopimuspalveluna, johon sovelletaan saman lain tai asetuksen nro 399 XNUMX. §:n (B) alakohta ja työntekijän asemassa oleva informatiikkahenkilöstö maksamalla vakuutusmaksuja yksityisen sektorin sosiaaliturvalautakunnille.) otetaan dokumentoidut palvelusajat. huomioon),

d) Asiakirjat, jotka osoittavat, että tietokoneen oheislaitteet tietävät ainakin kaksi nykyistä ohjelmointikieltä edellyttäen, että heillä on tietoa laitteistojen ja verkon hallinnasta ja tietoturvasta,

e) Miesehdokkaille, jos hän ei ole saavuttanut varsinaisen asepalveluksen ikää tai jos hän on saavuttanut varusmiespalveluksen iän, on suoritettava varsinainen asepalvelus tai vapautettava tai siirrettävä tai siirrettävä varallaololuokkaan.

HAKEMUSLOMAKE JA HISTORIA

1- ehdokkaat; Sisäministeriön Uraportti -julkinen rekrytointi ja sähköisen hallinnon uraportti järjestetään 24.-30.06.2022 osoitteessa alimkarivrkapisi.cbiko.Kov.tr. Koska hakemukset vastaanotetaan sähköisesti, postitse tai henkilökohtaisesti lähetettyjä hakemuksia ei hyväksytä.

2- Koska hakemukset tehdään c-Staten salasanalla, ehdokkailla on oltava tili (turkive.gov.tr). Voidakseen käyttää mainittua tiliä hakijoiden on hankittava e-Dcvlet-salasana. Ehdokkaat voivat saada c-Dcvlet-salasanan sisältävän kirjekuoren PTT:n keskustoimistoista lähettämällä henkilöllisyystodistuksensa, jossa on TR-tunnusnumero henkilökohtaisessa hakemuksessaan.

3- Hakemuksen aikana vaadittavat asiakirjat;

  • a) Ansioluettelo,
  • b) SGK:n palvelulausunto (viivakoodiasiakirja e-Governmentin SGK:n rekisteröinti- ja palveluselvityssivulta),
  • e) Nämä ovat asiakirjat, jotka osoittavat otsikon YLEISET EHDOT (KÄTEVYYS) artiklassa (ç) määritellyt ammatilliset työajat. On tarpeen dokumentoida, että ammatillinen työaika kuluu IT-henkilöstönä. Se otetaan työpaikan luonteen mukaan. Tämän perusteella:
  • a. Viivakoodi SGK -palveluerittely hankittava sähköisen hallinnon kautta yksityisellä sektorilla työskennellyiltä ajanjaksoilta,
  • b. Toimielolta hankittava asiakirja julkisissa laitoksissa työskennellyistä ajanjaksoista.
  • ç) asiakirja, joka osoittaa, että hän osaa vähintään kahta (2) nykyistä ohjelmointikieltä, jotka on määritelty YLEISET EHDOT (QUALIFICATIONS) -otsikon d) kohdassa,
  • d) ERITYISEHDOT-kohdassa vaaditut todistukset kustakin toimesta ja kokemuksesta tai kokemuksesta osoittavat asiakirjat (Todistukset on hankittava kokeella).

Samanlaisia ​​mainoksia

Ole ensimmäinen, joka kommentoi

Yorumlar