14 Sosiaalista mediaa ja Internet Journalismia koskevat ehdotuksen artiklat Hyväksyttiin

Sosiaalista mediaa ja Internet Journalismia koskeva ehdotuksen artikla hyväksyttiin
14 Sosiaalista mediaa ja Internet Journalismia koskevat ehdotuksen artiklat Hyväksyttiin

Eduskunnan oikeusvaliokunta hyväksyi lehdistölain ja eräiden lakien muuttamisesta annetusta laista 14 muuta pykälää, jotka sisältävät sosiaalista mediaa ja verkkojournalismia koskevia säännöksiä. Ehdotuksen hyväksyttyjen artiklojen mukaan myös Internet-uutissivustot sisältyvät aikakauslehtien määritelmään.

Asetukseen sisältyy myös Internet-uutissivuston, viestintäjohtajan, viestintäosaston, lehdistökorttitoimikunnan, tiedotusvälineiden jäsenen ja tiedottajan määritelmä.

Internet-uutissivustoilla työpaikan osoite, toiminimi, sähköpostiosoite, viestintäpuhelin- ja sähköisten ilmoitusten osoite, isännöintipalveluntarjoajan nimi ja osoite säilytetään "yhteystiedot"-otsikon alla siten, että käyttäjät pääsevät käsiksi suoraan verkkopalvelusta. kotisivuilla omilla internetmediallaan.

Päivämäärä, jolloin sisältö on ensimmäisen kerran esitelty Internetin uutissivustoilla, ja seuraavat päivityspäivät ilmoitetaan sisällössä tavalla, joka ei muutu joka kerta, kun se avataan.

Jotta varmistetaan oikeuselinten antamien lehdistötiedotteiden ja lähetyskieltopäätösten nopea ja tehokas ilmoittaminen; Aikakauslehtien julkaisua varten rekisteröitäväksi jätettävä ilmoitus toimitetaan nyt Lehdistö-ilmoitustoimistolle valtakunnansyyttäjänviraston sijaan.

Sähköinen ilmoitusosoite näkyy myös rekisteröintiä koskevassa ilmoituksessa.

Lehdistömainoslaitos voi pyytää julkaisun keskeyttämistä.

Lähetyskieltoa ei sovelleta Internetin uutissivustoihin. Mikäli uutissivusto ei täytä säännöstä, Lehdistömainostoimisto pyytää verkkouutissivustoa korjaamaan puutteet tai oikaisemaan virheelliset tiedot 2 viikon kuluessa. Mikäli pyyntöä ei täyty, Lehdistömainoslaitoksen Internet-uutissivuston pätevyys kazanHän hakee ensimmäisen oikeusasteen rikostuomioistuimelta selvittääkseen, eikö hän ole. Tuomioistuin antaa päätöksensä viimeistään 2 viikon kuluessa.

Jos hakemus hyväksytään, Internetin uutissivustoille mahdolliset viralliset ilmoitukset ja mainokset sekä työntekijöiden lehdistökorttiin liittyvät oikeudet poistetaan. Uutissivustolle annettujen oikeuksien poistaminen ei estä tämän lain tai asiaa koskevan lainsäädännön mukaisten seuraamusten täytäntöönpanoa.

Toimitus- ja varastointivelvoite

Internet-uutissivustolla julkaistua sisältöä säilytetään 2 vuotta oikein ja täydellisesti toimitettavaksi tarvittaessa pyynnön esittäneelle Valtakunnansyyttäjälle.

Jos Internet-uutissivustolle tehdään kirjallinen ilmoitus siitä, että julkaisu on oikeusviranomaisten tutkinnan ja syytteen kohteena, on tutkinnan ja syytteen kohteena olevasta julkaisusta pidettävä kirjaa siihen asti, kunnes julkaisun päättymisestä ilmoitetaan. nämä menettelyt.

Vastuullinen johtaja on velvollinen julkaisemaan vahingon kärsineen oikaisu- ja vastauskirjeen Internet-uutissivustoilla samoilla kirjasimilla ja samalla tavalla URL-linkin avulla viimeistään vuorokauden kuluessa siitä, kun artikkelin vastaanottaminen tekemättä korjauksia tai lisäyksiä. Mikäli päätös pääsyn estämisestä ja/tai lähetystä koskevan sisällön poistamisesta toteutuu tai Internet-uutissivusto poistaa sisällön automaattisesti, oikaisu- ja vastausteksti julkaistaan ​​sillä Internet-uutissivustolla, jolla kyseinen lähetys on tehty 24 viikon ajaksi, josta ensimmäiset 1 tuntia ovat etusivulla.

Rikosasiat, jotka liittyvät muihin painoteosten tai internet-uutissivustojen kautta tehtyihin tai tässä laissa säädettyihin rikoksiin, on perustelun edellytyksenä otettava vireille 4 kuukauden kuluessa päivälehtien ja verkkouutissivustojen osalta ja 6 kuukauden kuluessa muiden painettujen teosten osalta. Nämä ajanjaksot alkavat päivästä, jona painotuotteet toimitetaan valtakunnansyyttäjänvirastoon, ja Internet-uutissivustojen osalta rikosilmoituksen päivämäärästä.

Lehdistökorttihakemus, luonne ja tyypit määritetty

Ehdotuksen myötä selvitettiin myös lehdistökorttihakemus, sen luonne ja tyypit. Lehdistökorttihakemus tehdään vastaavasti viestintäosastolle. Lehdistökortti hyväksytään viralliseksi henkilöllisyystodistukseksi.

Lehdistökorttityypit määriteltiin seuraavasti:

  • Tehtävään liittyvä lehdistökortti: lehdistökortti, joka annetaan Turkin kansalaisille median jäsenille ja tiedotusviranomaisille, jotka työskentelevät mediaorganisaatiossa,
  • Ajastettu lehdistökortti: Lehdistökortti, joka annetaan ulkomaisille tiedotusvälineille, joiden tehtäväalue kattaa Turkin,
  • Väliaikainen lehdistökortti: Lehdistökortti, joka annetaan ulkomaisille tiedotusvälineille, jotka tulevat Turkkiin uutisoimaan väliaikaisesti, vaikka heidän tehtävänsä ei kata Turkkia,
  • Vapaa lehdistökortti: Lehdistökortti, joka myönnetään tiedotusvälineiden edustajille, jotka eivät työskentele tilapäisesti tai tekevät freelance-journalismia ulkomailla,
  • Pysyvä lehdistökortti: Se tarkoittaa elinikäistä lehdistökorttia, joka myönnetään median jäsenille ja tiedottajille, joilla on vähintään 18 vuoden ammattipalvelu.

Kuka voi saada lehdistökortin?

Lehdistökortti myönnetään Turkissa toimivien mediaorganisaatioiden Turkin kansalaisille, aikakauslehtien omistajille tai oikeushenkilöiden edustajille ja radion ja television hallituksen puheenjohtajalle, ulkomaisille tiedotusvälineiden jäsenille, jotka toimivat mediajärjestöjen puolesta ja joiden toimeksianto kattaa Turkin, Vaikka se ei kata Turkkia, ulkomaisia ​​tiedotusvälineitä, jotka saapuvat Turkkiin tilapäisesti uutistarkoituksessa, Turkin kansalaisia ​​ulkomailla lähettävien mediaorganisaatioiden omistajia ja työntekijöitä, ulkomailla freelance-journalismia tekeviä Turkin kansalaisia, julkisia instituutioita ja media-alalla toimivat järjestöt ja julkiset laitokset Tukea voidaan myöntää yleishyödyllisiksi todettujen ammattiliittojen ja yhdistysten ja säätiöiden tietopalveluissa työskenteleville julkisille henkilöille, jos he toimivat media.

Lehdistökorttia hakeakseen hakijan tulee olla täyttänyt 18 vuotta, valmistua vähintään lukiosta tai vastaavasta oppilaitoksesta, eikä häntä saa rajoittaa tai kieltää julkisista palveluista.

Lisäksi vaikka Turkin rikoslain 53 §:ssä asetetut määräajat olisivat kuluneet umpeen, jotta lehdistökorttia pyytävät voivat hakea hakemusta; vankeutta vähintään 5 vuodeksi tahallisesta rikoksesta tai kiristämisestä, varkaudesta, väärentämisestä, petoksesta, luottamuksen loukkauksesta, väärästä valasta, väärästä valasta, panettelusta, väärennöksestä, siveettömyydestä, prostituutiosta, petoksesta konkurssista, kavalluksesta, kiristystä, lahjonnasta, salakuljetuksesta, tarjousten väärentämisestä , suoritusten väärentäminen, rikollisuudesta johtuvien omaisuusarvojen pesu, rikokset seksuaalista koskemattomuutta vastaan, rikokset yleistä rauhaa vastaan, rikokset perustuslaillista järjestystä ja tämän järjestyksen toimintaa vastaan, rikokset maanpuolustusta vastaan, rikokset valtiosalaisuuksia vastaan, vakoilu ei saa on tuomittu rikoksista tai terrorismirikoksista.

Kortin hakijan tulee myös tehdä mediaammatin työntekijöiden ja työntekijöiden välisten suhteiden sääntelystä annetun lain säännösten mukainen sopimus työskennellä keskeytyksettä enintään kuukauden ajaksi. irtisanomisen päivämäärä, ylivoimaista estettä lukuun ottamatta, ja olla harjoittamatta muuta kaupallista toimintaa kuin mediatoimintaa. Tätä säännöstä ei sovelleta aikakauslehtiin tai lehdistökorttia pyytäviin oikeushenkilöiden edustajiin, radion ja television hallituksen puheenjohtajaan, julkisten laitosten ja järjestöjen lehdistökortin saaviin työntekijöihin eikä ulkomaisessa lehdistössä työskenteleviin Turkin kansalaisiin. lähetysorganisaatiot, jotka pyytävät lehdistökorttia.

Pysyvän ja ilmaisen lehdistökortin hakevan ja TRT:n kautta työhönsä liittyvän lehdistökortin hakevan ei tarvitse tehdä lain säännösten mukaista sopimusta ja työskennellä keskeytyksettä enintään 1 kuukauden ajan. irtisanoutumispäivästä, ylivoimaista estettä lukuun ottamatta.

Jos he todistavat olevansa mediaorganisaation määräämiä, heillä on kansainvälisen työlain mukainen työlupa ja he esittävät esittelykirjeen, joka on saatu Turkin suurlähetystöstä, suurlähetystöstä tai konsulaatista siinä maassa, jossa järjestön pääkonttori sijaitsee. järjestö, johon he ovat sidoksissa, lehdistökortin pyytäville ulkomaisille tiedotusvälineille voidaan myöntää kortti.

Lehdistökorttikomissio

Lehdistökorttitoimikuntaan kuuluu 9 jäsentä. Puheenjohtajuutta edustavan 2 jäsenen lisäksi ammattiliittona toimivista liitoista eniten lehdistökortin haltijoita omaavan liiton määräämä jäsen sekä puheenjohtajiston määräämä jäsen viestintädekaanien joukosta. tiedekunnan tai lehdistökorttia pitävät toimittajat osallistuvat toimikuntaan.

Jäsenten toimikausi on 2 vuotta. Jäsenet, joiden toimikausi on päättynyt, voidaan valita uudelleen.

Komissio; päättää lehdistökortin kantamisesta arvioimalla hakijan pätevyyttä, ammatillisia opintoja, töitä ja palkintoja.

Vastaavasti, jos on ilmeistä, että lehdistökortin haltijalla ei ole laissa määriteltyä pätevyyttä tai hän on myöhemmin menettänyt pätevyyden, viestintäosasto peruuttaa lehdistökortin.

Mikäli lehdistökortin haltija käyttäytyy lehdistömoraalien vastaisesti, lehdistökorttitoimikuntaa voidaan varoittaa rikkomuksen luonne huomioon ottaen tai päättää lehdistökortin mitätöimisestä.

Samanlaisia ​​mainoksia

Ole ensimmäinen, joka kommentoi

Yorumlar