Oikeusministeriö hankkii kuusi analyytikkoa

oikeusministeriö
oikeusministeriö

Palveleva tietotekniikan pääosaston alaisuudessa virkamieslain nro 657 4. §:n, "Sopimushenkilöstön palkkaamista koskevien periaatteiden" "koevaatimus" kohdan () mukaisesti, joka tuli voimaan ministerineuvoston päätöksellä 06.06 ja numeroitu 1978/7. Liitteen 15754 artiklan 2/c alakohdan mukaisesti sopimushenkilöstöä palkataan kuuteen analyytikkopaikkaan ja sijoittuminen tehdään ministeriömme järjestämän suullisen kokeen menestysjärjestyksen mukaan hakijoiden joukosta 1 kertaa avoimia paikkoja asettamalla heidät vuoden 2020 KPSS (B-ryhmä) pistemäärään.

Lisätietoja mainoksesta TÄÄLTÄ

SOVELLUKSEN EHDOT

1) Virkamieslain nro 657 48 artiklassa määriteltyjen ehtojen täyttämiseksi

2) a) valmistua neljän vuoden tietotekniikan, ohjelmistotekniikan, sähkötekniikan, elektroniikkatekniikan, sähkö- ja elektroniikkatekniikan ja teollisuustekniikan osastolta tai ulkomailla korkeakoulusta, jonka vastaavuuden korkeakouluneuvosto on hyväksynyt,

b) Lukuun ottamatta kohdassa mainittuja (nelivuotista koulutusta antavien tiedekuntien tekniikan laitokset, luonnontieteiden, kirjallisuuden, kasvatustieteiden ja kasvatustieteiden laitokset, tietokone- ja teknologiakoulutusta antavat laitokset, tilastotieteen, matematiikan ja fysiikan laitokset tai korkeakoulututkinto ulkomailla, jonka vastaavuuden korkeakouluneuvosto on hyväksynyt. valmistua korkeakouluista,

3) saada vähintään 2020 pistettä vuoden 3 KPSSP60-pistetyypistä,

4) Saada pisteet vähintään ( englannin kielen kokeesta tai ÖSYM:n määrittämät pisteet vastaavat YDS:ää ( taso) muissa englannin kielen kokeissa kuin YDS. Päätös "vieraan kielen kokeista" Lähtökohtana ovat tämän ilmoituksen hakuajan päättyessä voimassa olevat vastaavuudet.) Kuitenkin maassa tai ulkomailla englannin kielellä perustutkintotasolla opettavista yliopistoista valmistuneet maassa perustutkinto-opintojen jälkeen, äidinkielellään. Englannin kielen maisterin tai tohtorin tutkinnon suorittaneiden englannin kielen taso on (.

5) Todiste vähintään kahden Java-ohjelmointikielen ja muiden ohjelmointikielten osaamisesta (myös valmistumissuoritusote hyväksytään).

6) Olla työskennellyt ohjelmoijana IT-keskuksissa vähintään 1 vuoden. (Ammatillisen kokemuksen määrittäminen; analyytikkona, järjestelmäohjelmoijana ja ohjelmoijana, vakinainen henkilöstö, johon sovelletaan lakia nro 657 tai sopimuspalvelut, joihin sovelletaan lain nro 4 pykälää 399/B, ja dokumentoidut palvelukaudet yksityisellä sektorilla Sosiaaliturvalaitoksen alaisia.)

HAKEMUSPÄIVÄMÄÄRÄ, MENETELMÄ JA PYYTYT ASIAKIRJAT

Ehdokkaat jättävät hakemuksensa 18.05.2022-02.06.2022 klo 23 välisenä aikana sähköisessä hallinnossa oikeusministeriön kautta – Career Gate Public Recruitment and Career Gate, alimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr ja ajanjakson sisällä. Henkilökohtaisesti tai postitse jätettyjä hakemuksia ei hyväksytä.

Hakuprosessin päätyttyä hakijoiden tulee tarkistaa "Omat hakemukset" -näytöltä, onko heidän hakemuksensa täytetty. Sovelluksia, jotka eivät näy "Sovellus vastaanotettu" "Omat sovellukset" -näytössä, ei arvioida.

Järjestelmään ladattavat asiakirjat;

1) Todistukset ja muut asiakirjat, joista käy ilmi hakijan tietämys ja kokemus, (ministeriömme tarkistaa todistukset sen laitoksen määrittämillä todistusten kelpoisuuskyselymenetelmillä, joille ne on myönnetty.)

2) Yksityiskohtainen CV valokuvalla,

3) Vieraan kielen taitoa osoittava asiakirja

4) Dokumentaatio vähintään 1 vuoden ohjelmoijana toimimisesta IT-keskuksissa,

5) Kirjallinen vakuutus terveysesteen olemassaolosta (liite-1),

6) Asiakirja tai asiakirjat, jotka liittyvät vähintään kahteen nykyiseen ohjelmointikieleen (myös transkriptio hyväksytään.)

7) Analyytikona, järjestelmäohjelmoijana ja ohjelmoijana hän on vakituinen lain nro 657 alainen tai sopimuksen 4/B pykälän 399 alainen sopimus, ja yksityisellä sektorilla vietetty aika on sosiaaliturvalain alainen. Turvalaitos tai hyväksytty allekirjoituksella ja leimalla. työasiakirja,

8) Hakijoiden, jotka voivat hakea valmistuttuaan ulkomaisten yliopistojen muilta kuin määritellyiltä laitoksilta tai vastaavilta laitoksilta, tulee ladata asianomainen asiakirja sähköisen hallinnon hakemuksen aikana "Vastaavuutta osoittava asiakirja" -kenttään "Muut asiakirjasi" -kenttään, jotta hakemusten arvioimiseksi.

Asiakirjat tulee ladata pdf- tai jpeg-muodossa.

Samanlaisia ​​mainoksia

Ole ensimmäinen, joka kommentoi

Yorumlar