Haku asiantuntija- ja rehtorikoulutusohjelmiin alkaa 1. kesäkuuta

Haku erikoislääkäri- ja rehtorikoulutusohjelmiin alkaa kesäkuussa
Haku asiantuntija- ja rehtorikoulutusohjelmiin alkaa 1. kesäkuuta

Ministeriön ja Yıldızin teknillisen yliopiston välisen ammatillisen koulutuksen yhteistyöpöytäkirjan allekirjoitustilaisuudessa pitämässään puheessa kansanopetusministeri Mahmut Özer ilmoitti, että uravaiheiden, ammatillisen kehityksen opintojen ja koulutusohjelman opettamisesta annettu direktiivi on laadittu Novice Teaching and Teaching Career Steps, julkaistiin ministeriön verkkosivuilla. Tämän mukaisesti Opetusuravaiheiden koe pidetään 81 19 maakunnassa. Tenttitulokset julkistetaan 2022. 12. toukokuuta 2022 klo 13
Koulutusohjelmaan haetaan 01.-10 välisenä aikana ja erikoisopettajan koulutus järjestetään 2022.-18 ja rehtorikoulutus 05.-2022.

19 järjestettävät kirjalliset koehakemukset suoritetaan 2022-26 ja kokeen tulokset julkistetaan 03.

Oikeus sertifikaattiin kazanNykyisten opettajien todistukset myönnetään 4, ja asiantuntija- tai rehtorikouluttajat voivat saada näille arvonimille määrätyn koulutuskorvauksen 2023.

Opetusministeriön henkilöstön täydennyskoulutusasetuksen puitteissa perustetun opetuslautakunnan päätöksellä määrätyn Erikoisopettajan koulutusohjelman kirjallisen kokeen hakupäivän viimeisestä päivästä alkaen kymmenen vuotta palvelleet opettajat, ehdokkuudet mukaan lukien, ovat nimetty Rehtorikoulutusohjelmaan asiantuntijoiksi kirjallisen kokeen hakupäivän viimeisestä päivästä alkaen.. Hakemukseen ennakoitiin erikoisopettajia, joilla on vähintään kymmenen vuoden opetuskokemus.

Ammatillisen kehittämisen opinnot, jotka ovat yksi asiantuntijan ja rehtorin titteliä hakeville opettajille / erikoisopettajille haetuista edellytyksistä, ovat "Koulutus-, koulutus- ja ohjausopinnot" siten, että kaikki alan/alan opettajat työskentelevät virallisessa Ministeriömme alaisuudessa olevat oppilaitokset ja yksityiset oppilaitokset voivat suorittaa vähintään yhden tehtävänsä kullakin alalla.

Asiantuntijaopettajan/rehtorin arvoa hakevien virallisissa oppilaitoksissa ja opetusministeriön alaisuudessa toimivissa yksityisissä oppilaitoksissa työskentelevien opettajien/erikoisopettajien joukosta tulee suorittaa vähintään yksi tutkimus jokaiselta koulutusalalta, jotta suorittaa kolmeksi koulutusalaksi määritellyt ammatillisen kehittämisen opinnot.

Pääset koeaikatauluun Osoita.
Saavuttaa direktiivi uravaiheiden opettamisesta, ammatillisen kehittämisen opinnoista ja koulutusohjelmasta Osoita.
Saavuttaaksesi direktiivin liitteen-1 Osoita.
Direktiivin liitteen-2 saavuttamiseksi Osoita.
Saavuttaaksesi direktiivin liitteen-3 Osoita.

Samanlaisia ​​mainoksia

Ole ensimmäinen, joka kommentoi

Yorumlar