Energia- ja luonnonvaraministeriö 65 sopimussuhteisen henkilöstön palkkaamiseen

energia- ja luonnonvaraministeriö rekrytoi avustavia asiantuntijoita
energia- ja luonnonvaraministeriö

Energia- ja luonnonvaraministeriön (ANKARA) keskusorganisaatioon 10 (kymmen) sopimussuhteista suoja- ja turvallisuusvirkailijaa, 30 (kolmekymmentä) sopimuspuolista tukihenkilöä, 5 (viisi) sopimusteknikkoa ja 20 (kaksikymmentä) sopimustyöntekijää. ), joka on kuvattu jäljempänä, Jotta voidaan työskennellä virkamieslain nro 657 muutetun pykälän 4/B puitteissa, liitteen 06 artikla, jonka otsikkona on "Koevaatimus" "Sopimushenkilöstön palkkaamista koskevat periaatteet", joka saatettiin voimaan 06 tehdyllä ministerineuvoston päätöksellä ja numerolla 1978/7 Ensimmäisen kappaleen b alakohdan määräysten mukaisesti palvelukseen otetaan 15754 (kuusikymmentäviisi) sopimushenkilöä. vuoden 2 KPSS (B) -ryhmän pistemäärässä ilman kirjallista ja/tai suullista koetta.

Hakijoilta, jotka hakevat sopimustyöntekijän rekrytointiin hakuajan päättyessä, haetaan seuraavia pätevyyksiä, erityisiä ja yleisiä ehtoja.

Lisätietoja mainoksesta TÄÄLTÄ

VAADITTU PÄTEVYYS JA ERITYISET EHDOT

  • Valmistua mistä tahansa korkeakoulujen liitännäiskoulutusohjelmasta.
  • Saadaksesi pistemäärän 2020 tai enemmän KPSS-P93-pistetyypistä vuoden 70 julkisen henkilöstön valintakokeessa,
  • ei ole täyttänyt 18-vuotias ja alle 30-vuotias hakuajan päättyessä,
  • Yksityisistä turvallisuuspalveluista 10 päivätyn lain 06 §:n ehdot, jonka numero on 2004,
  • Aseistettu yksityinen vartijan henkilökortti, joka ei ole vanhentunut hakuajan päättyessä,
  • ei fyysistä tai henkistä sairautta tai vammaa, joka voi estää tehtävän suorittamisen,
  • Ei saa olla lyhyempi kuin 170 cm, ja pituuden senttimetreinä ja painon kahden viimeisen numeron välinen ero ei saa olla suurempi kuin 15, vähintään 15 (Esimerkiksi 180 cm:n pituisen ehdokkaan painon tulee olla 80+15=95 enemmän, 80-15 Ei saa olla pienempi kuin =65.)
  • Sinulla ei ole suoritettavan velvollisuuden mukaista vammaa työskentelyyn työajan ulkopuolella ja viikonloppuisin,
  • Ei olla tilanteessa, joka estää häntä työskentelemästä suljetuilla ja avoimilla alueilla vuorotellen 7/24 tuntia,
  • Vaikka Turkin rikoslain 26 §:ssä 9/2004/5237 ja numerolla 53 mainitut ajanjaksot ovat kuluneet tai tuomion julistamista on päätetty lykätä;

1) Ei saa tuomita vankeuteen vuodeksi tai pidemmäksi ajaksi tahallisesta rikoksesta.

2) vaikka armahduskin annettaisiin, rikokset valtion turvallisuutta, perustuslaillista järjestystä ja tämän järjestyksen toimintaa vastaan, yksityiselämää, luottamuksellista elämänaluetta ja seksuaalista koskemattomuutta sekä huumausaine- tai piristerikoksia, kavallusta, kiristystä, lahjontaa, varkaus, petos, väärentäminen, luottamuksen väärinkäyttö, ei tuomita vilpillisestä konkurssista, tarjousten väärentämisestä, suorituksen väärentämisestä, rikollisesta omaisuudesta, salakuljetuksesta ja prostituutiosta.

3) sillä ei ole meneillään olevaa tutkintaa tai syytteeseenpanoa perustuslaillista järjestystä ja tämän järjestyksen toimintaa, yksityiselämää ja elämän salaista aluetta, seksuaalista koskemattomuutta ja huumeita tai piristeitä vastaan ​​tehdyistä rikoksista.

KÄYTTÖMENETELMÄ JA KESTO

4.1. ehdokkaat; Hakemukset tehdään sähköisesti sähköisen hallinnon kautta Energia- ja luonnonvaraministeriön uraportille-julkinen rekrytointi ja uraportti (isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) sähköisen hallinnon salasanalla, ja ehdokkaat jättävät hakemuksensa myös välillä ministeriömme hakupäivät, Enerji.gov.tr. /corporate-human-resources-career-kapisi osoite.

4.2. Haku alkaa 09.05.2022 klo 9.30 ja päättyy 20.05.2022 klo 23.59.

4.3. Ehdokkaita, jotka eivät hae Career Gate -osoitteen (isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) kautta, ei oteta huomioon, eikä henkilökohtaisesti, kuriirin välityksellä tai postitse tehtyjä hakemuksia hyväksytä.

4.4 Virkaan hakevien osa- ja perustutkinto-opiskelijoiden valmistumistiedot saadaan korkeakoululta automaattisesti sähköisen hallinnon kautta. Hakijoiden, jotka ovat valmistuneet kotimaassa tai ulkomailla olevista oppilaitoksista ja joilla on vastaavuus tässä tiedotteessa vaaditun koulutusaseman suhteen, on ladattava asiaankuuluva asiakirja pdf- tai jpeg-muodossa "Muut asiakirjasi" -kohdan "Vastaavuutta osoittava asiakirja" -kenttään. vaiheessa sähköisen hallinnon sovelluksen aikana.

4.5 Hakijoiden, jotka ovat valmistuneet jostakin ilmoitukseen hakevasta toisen asteen koulutusohjelmasta (Lukio tai vastaava), joiden valmistumistiedot eivät tule automaattisesti, tulee ladata valmistumisasiakirjansa pdf- tai jpeg-muodossa.

4.6. Suojaus- ja turvapäällikön tehtävään hakevien hakijoiden on ladattava aseistetut yksityiset vartijan henkilökortit, jotka eivät ole umpeutuneet hakuajan mennessä, sekä taka- että etupuolelta "Yksityinen vartijan henkilökortti" -kenttään. "Muut asiakirjat" -välilehti.

4.7. Tukihenkilöstön (kuljettajan) paikkaa hakevilla hakijoilla on E-luokan ajokortti tai uusi D-tyypin ajokortti 17 alkaen Virallisessa lehdessä 04 julkaistulla muutoksella, jonka numero on 2015. Ne on ladattava "Ajokortti" -kenttään "Muut asiakirjasi" -välilehden alla.

4.8 Hakijoiden, jotka hakevat tukihenkilöstön (kuljettajan) paikkaa, tulee ladata psykotekniset asiakirjansa "Muut asiakirjat" -välilehden "Psykotekniset asiakirjat" -kenttään.

4.9. Hakijoiden, joiden työsuhteet laitokset irtisanovat tai joiden työsopimukset irtisanotaan yksipuolisesti työskennellessään kokopäiväisesti sopimushenkilöstössä (4/B) julkisissa laitoksissa ja organisaatioissa, on todistettava, että he ovat täyttäneet yhden vuoden odotusajan. toimittaa hyväksytty palveluasiakirja pdf- ja jpeg-muodossa entisiltä oppilaitoksiltaan. on ladattava hakemuksen yhteydessä.

4.10. "Tapahtumasi on suoritettu onnistuneesti" Career Gate-Public Recruitment -alustalla. Hakemuksia, joissa ei ole merkintää, ei oteta huomioon. Siksi hakijoiden tulee tarkistaa, onko hakuprosessi saatu päätökseen.

4.11 Uraportti-julkisen rekrytointialustan kautta tehdyn hakemuksen aikana; "Hakemus ei ole vielä valmis" -prosessissa "Omat sovelluksesi" -näytön "Application Status" -sarakkeessa olevat sovellukset voidaan päivittää napsauttamalla "Päivitä"-painiketta.

4.12. Hakijat vastaavat siitä, että hakuprosessi on virheetön, täydellinen ja tässä tiedotteessa mainittujen seikkojen mukainen sekä pyydettyjen asiakirjojen lataaminen järjestelmään hakuvaiheessa. Ehdokkaat, jotka eivät noudata näitä vaatimuksia, eivät voi vaatia oikeuksia.

4.13. Hakemuksensa onnistuneesti täyttäneet hakijat voivat tulostaa "Hakemustiedot" hakuprosessin päätyttyä.

4.14. Ehdokkaat voivat hakea vain yhtä nimikettä ilmoitetuista paikoista. Useampaan kuin yhteen paikkaan hakevien hakemuksia ja niitä hakemuksia, joita ei ole jätetty asianmukaisesti ja/tai ajoissa, ei hyväksytä.

4.15. Koska ehdokkaat saavat KPSS-pistemääränsä, osakkuustutkinnon ja perustutkintokoulutuksensa, suorittamansa laitoksen, asepalveluksen, rikosrekisteri- ja väestötietonsa, heidät hankitaan asianomaisten laitosten verkkopalveluiden kautta sähköisen hallinnon kautta hakemuksen yhteydessä. .

Asiakirjoja ei pyydetä tässä vaiheessa. Jos ehdokkaiden mainituissa tiedoissa on virhe, asianomaisten toimielinten on tehtävä heille tarvittavat päivitykset/korjaukset ennen hakemista.

Samanlaisia ​​mainoksia

Ole ensimmäinen, joka kommentoi

Yorumlar