Ilmatorjuntajärjestelmä Toimitus ASELSANilta

ilmatorjuntajärjestelmän toimitus aselsanilta
ilmatorjuntajärjestelmän toimitus aselsanilta

ASELSAN on toimittanut uuden hankkeen puitteissa uuden toimituksen, joka sisältää 35 mm: n hinattavien aseiden, palonhallintalaitteiden (AIC), jotka tarjoavat vedettävien aseiden hallintaa, modernisoinnin ja hiukkasammussa toimituksen. Puolustusteollisuuden puheenjohtajan (SSB) presidentin İsmail Demirin ilmoittamassa kehityksessä "Vahvistamme kerrostettua ilmapuolustusjärjestelmäämme päivä päivältä." painotettiin. Lausunnossa: "Jatkoimme TAF: lle 35 mm: n ilmatorjuntajärjestelmien modernisointi- ja hiukkasammusprojektimme yhteydessä valmistamiemme palonhallintalaitteiden ja modernisoitujen hinattavien tykistöjärjestelmien uusia toimituksia." lausunnot olivat mukana.

ASELSANin uusi ilmatorjuntajärjestys

ASELSANin julkistamisalustalle KAP annetussa lausunnossa kerrottiin saaneen tilauksen lyhyen kantaman/matalan korkeuden ilmatorjuntajärjestelmään. Tilaus kattaa 29 mm: n hinattavien aseiden, joiden arvo on 2017 miljoonaa euroa ja 122.4 miljardia Turkin liiraa, vetävien aseiden hallintaa tarjoavien palonhallintalaitteiden (AIC) ja hiukkasammussaattien modernisoinnin, jonka ASELSAN ja puolustusteollisuuden puheenjohtaja allekirjoittivat. (SSB) 1,01. joulukuuta 35. annetaan hankkeen vaihtoehtona.

Public Disclosure Platformille annetussa lausunnossa optio -oikeuksien arvo euroina ja Turkin liiroina vastaa noin 311 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria. KAP: lle annettu lausunto on seuraava:

"ASELSAN A.S. Puolustusalan teollisuuden ja Turkin tasavallan presidentin välillä 29.12.2017 allekirjoitettuun lyhyen kantaman / matalan ilman puolustuksen järjestelmäsopimukseen kuuluva 91.939.913 Euro + 1.767.865.305 TL -optiopaketti sisällytettiin sopimuksen soveltamisala 18. Mainitun vaihtoehdon toimitukset tehdään vuosina 2023-2024.

Ensimmäisen sopimuksen puitteissa suunniteltiin 57 AIC: n hankinta ja 118 35 mm: n aseen modernisointi. Ei tiedetä, kuinka monta tilausta viimeisellä vaihtoehdolla tehtiin. Valinnaisen tilauksen myötä sopimuksen kokonaiskustannukset olivat kuitenkin 214,3 miljoonaa euroa + 2,77 miljardia turkkilaista liiraa.

Lisäksi ennen joulukuussa 2017 tehtyä sopimusta allekirjoitettiin 35 miljoonan TL + 71.3 miljoonan euron arvoinen sopimus 10.5 mm: n Oerlikon -modernisointi- ja hiukkasaseiden hankintamenettelyn puitteissa. 35 mm: n modernisoituja hinattavia aseita hallinnoi palontorjuntalaite (AIC), ja ne muutettiin nykyaikaiseksi ilmatorjuntajärjestelmäksi. AIC voi myös ohjata HİSAR-A-ilmapuolustusjärjestelmää.

AIC-tiimi

Aselsanin kehittämä Fire Management Device (AIC) -tiimi tarjoaa matalan korkeuden ilmatorjuntaratkaisun, joka perustuu uusimpaan tekniikkaan kriittisten laitteiden ja kiinteiden sotilasyksiköiden ilmapuolustuksen tehokkaaseen suorittamiseen. Tyypillinen AIC-pakkaus koostuu 1 palontorjuntalaitteesta (AIC), 2 35 mm: n modernisoidusta hinattavasta aseesta ja 1 matalan korkeuden ilmatorjuntaohjuksen laukaisujärjestelmästä (HİSAR-A FFS).

Lähde: defenceturk

Armin

sohbet

    Ole ensimmäinen, joka kommentoi

    Yorumlar