Hacettepen yliopisto rekrytoi 3 sopimussuhteista IT -henkilöstöä

Hacettepen yliopisto
Hacettepen yliopisto

31 päivänä joulukuuta 12 julkaistussa ja määräyksessä 2008 julkaistun ”Asetuksen periaatteista ja menettelyistä sopimussuhteisen tietotekniikkahenkilöstön palkkaamiseen julkisten laitosten ja järjestöjen laajamittaisissa tietojenkäsittely-yksiköissä” 27097 §: ssä. Hacettepen yliopiston tietotekniikan osaston kokoonpanoon. 8 artiklan 3 kohdan (XNUMX) mukaisesti sopimukseen perustuva tietotekniikkahenkilöstö rekrytoidaan Hacettepen yliopiston tietotekniikan osaston pidettävien kirjallisten ja suullisten kokeiden menestysjärjestyksen mukaan.

Lisätietoja mainoksesta TÄÄLTÄ

SOVELLUKSEN EHDOT

a) täyttää virkamieslain 657 48 §: ssä tarkoitetut ehdot,

b) Valmistautua tiedekuntien tai korkeakoulujen neljän vuoden atk-tekniikan, ohjelmistosuunnittelun, sähkötekniikan, sähkötekniikan, sähköelektroniikan ja teollisuustekniikan osastoihin, joiden vastaavuuden korkea-asteen koulutusneuvosto on hyväksynyt,

c) lukuun ottamatta b alakohdassa mainittuja, nelivuotista koulutusta tarjoavien tiedekuntien insinööriosastot, luonnontieteellisen kirjallisuuden, kasvatustieteiden ja kasvatustieteiden laitokset, tietokone- ja tekniikkaopetusta antavat laitokset sekä tilastot, matematiikan ja fysiikan laitoksilta tai asuntolasta, jonka vastaavuus on korkeakouluneuvosto hyväksynyt. valmistuakseen muista korkeakouluista kuin palkkakatto),

ç) Vähintään 3 (kolmen) vuoden työkokemus ohjelmistojen suunnittelusta, tämän prosessin kehittämisestä ja hallinnasta tai laajamittaisten verkkojärjestelmien asennuksesta ja hallinnasta vähintään 5 (kolmen) vuoden ajan joka ei ylitä kaksinkertaista palkkakattoa ja muille vähintään 657 (viisi) vuotta työntekijän asemassa maksamalla vakuutusmaksuja yksityisen sektorin sosiaaliturvalaitoksille, kun sopimuspalvelut ovat saman lain neljännen pykälän B kohdan tai asetuksen nro 4 alaisia.) dokumentoidut palveluajat otetaan huomioon)

d) Dokumentoida, että he tietävät vähintään kaksi nykyistä ohjelmointikieltä edellyttäen, että he tuntevat tietokoneiden oheislaitteiden laitteistot ja vakiintuneen verkonhallinnan turvallisuuden.

e) Jos miespuolisten ehdokkaiden aktiivinen velvollisuus ei ole saavuttanut asevelvollisuuden ikää tai saavuttanut asevelvollisuuden ikän, toimittava aktiivisessa asepalvelussa tai vapautuksen saamiseksi tai lykätään tai siirrettävä varaluokkaan.

HAKEMUSMENETELMÄ - PAIKKA - PÄIVÄMÄÄRÄ

Hakemukset ovat 06-10 http://www.bidb.hacettepe.edu.tr.adresinde Kun olet täyttänyt lomakkeen "Sopimusteknologian henkilöstöhakemuslomake", se on toimitettava käsin tietojenkäsittelyn laitokselle (Hacettepe University Information Processing Department - Beytepe / ANKARA) yhdessä alla lueteltujen asiakirjojen kanssa kiinnittämällä valokuva. ja allekirjoittamalla tai postitse hakemuksen määräajassa mainittuun osoitteeseen

a) Hakulomake (valokuvalla),

b) Alkuperäinen tai notaarin vahvistama kopio perustutkintotodistuksesta tai tutkintotodistuksesta (jos alkuperäinen asiakirja toimitetaan, valokopio hyväksytään toimielimessämme),

Armin

sohbet

    Ole ensimmäinen, joka kommentoi

    Yorumlar