Kauppaministeriö rekrytoi 16 sopimussuhteista IT -henkilöstöä

Kauppaministeriö
Kauppaministeriö

31 päivänä joulukuuta 12 julkaistussa ja virallisessa lehdessä julkaistun "Asetuksen periaatteista ja menettelyistä, jotka koskevat sopimussuhteisen tietotekniikkahenkilöstön palkkaamista julkisten laitosten ja organisaatioiden laajamittaisissa tietojenkäsittely-yksiköissä" 2008 artiklaa. kauppaministeriön tietotekniikan pääosasto.27097 (kuusitoista) sopimussuhteista IT -henkilöstöä rekrytoidaan ja sijoitus suoritetaan ministeriömme suullisen ja käytännön kokeen menestysjärjestyksen mukaisesti.

Lisätietoja mainoksesta TÄÄLTÄ

SOVELLUKSEN EHDOT

a) täyttää virkamieslain 657 48 §: ssä tarkoitetut ehdot,

b) Valmistautua tiedekuntien tai korkeakoulujen neljän vuoden atk-tekniikan, ohjelmistosuunnittelun, sähkötekniikan, sähkötekniikan, sähköelektroniikan ja teollisuustekniikan osastoihin, joiden vastaavuuden korkea-asteen koulutusneuvosto on hyväksynyt,

c) Lukuun ottamatta b alakohdassa mainittuja, nelivuotista koulutusta tarjoavien tiedekuntien tekniikan osastoilta, tiedekirjallisuuden, kasvatustieteiden ja kasvatustieteiden osastoilta, tietokone- ja tekniikkaopetusta antavilta osastoilta ja tilastojen, matematiikan ja fysiikan laitokset tai asuntolasta, jonka vastaavuus on korkeakouluneuvosto hyväksynyt.Muiden kuin tässä osassa mainittujen korkeakoulujen valmistuneet voivat hakea 2 -kertaista kuukausittaista bruttopalkkakattoa.

ç) Vähintään 3 (kolmen) vuoden työkokemus ohjelmistojen suunnittelusta, tämän prosessin kehittämisestä ja hallinnasta tai laajamittaisten verkkojärjestelmien asennuksesta ja hallinnasta vähintään 5 (kolmen) vuoden ajan joka ei ylitä kaksinkertaista palkkakattoa ja vähintään 657 (viisi) vuotta muille, Saman lain 4 §: n ja asetuslain nro 399 B alakohta sekä se, että hän on tietotekniikan työntekijä työntekijän asemassa maksamalla vakuutusmaksuja yksityisen sektorin sosiaaliturvalaitoksille.) Palvelukaudet otetaan huomioon),

d) Asiakirjat, jotka osoittavat, että tietokoneen oheislaitteet tietävät ainakin kaksi nykyistä ohjelmointikieltä edellyttäen, että heillä on tietoa laitteistojen ja verkon hallinnasta ja tietoturvasta,

e) Jos miespuolisten ehdokkaiden aktiivinen velvollisuus ei ole saavuttanut asevelvollisuuden ikää tai saavuttanut asevelvollisuuden ikän, toimittava aktiivisessa asepalvelussa tai vapautuksen saamiseksi tai lykätään tai siirrettävä varaluokkaan.

f) Palvelun edellyttämä pätevyys, harkintakyky, edustus, uusien tekniikoiden noudattaminen, oppiminen ja tutkimus, nopea oppiminen ja itsensä kehittäminen, analyyttinen ajattelu, taipumus ryhmätyöhön ja korkeat kommunikointitaidot, pysyminen intensiivisen ja stressaavan työtahdin ja dokumentointi (dokumentointi) saadakseen dokumentointitaidot kiinnittämällä siihen huomiota.

HAKEMUSMUOTO; PAIKKA JA PÄIVÄMÄÄRÄ

Hakemukset vastaanotetaan digitaalisesti 11.10.2021-20.10.2021. Ehdokkaat, jotka haluavat osallistua tenttiin, voivat hakea sähköistä hallintoa (kauppaministeriö / uraportti) ja uraporttia, alimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr. Postitse tai muulla tavalla lähetettyjä hakemuksia ei hyväksytä. Ehdokkaat voivat hakea vain yhteen paikkaan.

Armin

sohbet

    Ole ensimmäinen, joka kommentoi

    Yorumlar