Viestintäosasto värvää 30 avustavaa viestintäasiantuntijaa

Viestintäpäällikkö
Viestintäpäällikkö

Viestinnän osasto ottaa vastaan ​​20 avustavaa viestintäasiantuntijaa, ja hakemuksen jättöpäivä on 2021. elokuuta 30.

Presidentin viestintäosastolta:

ASIANTUNTIJAN VIESTINTÄ TUTKIMUKSEN KANSSA suoritetaan

Lisätietoja mainoksesta TÄÄLTÄ

YLEISET TIEDOT

(1) Avustavan viestinnän asiantuntijan nimikkeellä voidaan nimetä enintään 30 (8) virkaa. Valintakokeen läpäisseiden nimittäminen tehdään 9. ja XNUMX. asteen paikkoihin GİH-luokalta.

(2) Kaikki kokeen vaiheet pidetään Ankarassa.

(3) Sääntöjä, jotka eivät sisälly tähän ilmoitukseen valintakokeen osalta, sisältyvät virallisessa lehdessä 27 ja numerolla 11 julkaistuun viestintäasiantuntija-asetukseen. Asetukseen voi tutustua puheenjohtajavaltion virallisilla verkkosivuilla (www.iletisim.gov.tr).

TUTKIMUSOLOSUHTEET

(1) Tenttiin hakeminen;

a) Virkamieslain nro 657 48 §: ssä lueteltujen yleisten ehtojen täyttäminen

b) ei saa olla 01-vuotias 01 alkaen,

c) vähintään neljä vuotta perustutkintoa;

  • Oikeustiede, valtiotieteet, taloustiede, taloustieteelliset tiedekunnat,
  • Viestintätekniikat,
  • Insinööritieteiden tiedekuntien perustutkinto-osastot sekä matematiikan ja tilastotieteen osastot
  • kiinnostuneiden tiedekuntien psykologian, antropologian, sosiologian, sosiaaliantropologian, kansanperinteen, humanististen ja yhteiskuntatieteiden laitoksilta,

On välttämätöntä valmistua Turkissa tai ulkomailla sijaitsevasta koulutusteoriosta, jonka vastaavuuden korkeakoulujen neuvosto hyväksyy.

(2) Kaikki hakijat, jotka täyttävät hakemusvaatimukset, kutsutaan "ennakkotutkinnon kirjalliseen kilpailuun" tenttiin.

(3) Ellei asianomaisilta osastoilta ole saatu riittäviä hakemuksia, rekrytointi voidaan suorittaa myös muilta osastoilta.

(4) Luettelo tenttiin kelpaavista ehdokkaista ilmoitetaan puheenjohtajavaltion virallisella verkkosivustolla (www.ilelisim.eov.tr).

(5) Ilmoitus tenttiä suorittavista ehdokkaista sisältää tiedot tentin aikataulusta, osoitteista, joissa tentti pidetään, ja muista asioista.

(6) KPSS-ehtoa ei vaadita tenttiin hakemiseen.

KÄYTTÖMENETELMÄ. SOVELTAMISTA KOSKEVAT TARVITTAVAT ASIAKIRJAT

(1) Tenttihakemukset tehdään Anadolu University Exam Services Services -verkkosivustolla (sinavbasvuru.anadolu.edu.tr) 09.-20.

(2) Tenttihakemusmaksu maksetaan luotto- tai maksukortilla hakuprosessin viimeisessä vaiheessa. Tenttihakemusmaksu on 125 (sata ja kaksikymmentäviisi) TL.

(3) Niiden hakijoiden hakemukset, jotka eivät suorita tenttihakemusvaiheita tai eivät maksa tenttimaksua kokeeseen hakemisesta huolimatta, katsotaan pätemättömiksi, eikä hakijoille anneta "tentin pääsykirjaa".

(4) Hakemuksen aikana järjestelmään on ladattava viimeisten 6 (kuuden) kuukauden aikana otettu passi, kasvot peittämättöminä, jotta ehdokas voidaan helposti tunnistaa. Valokuvan ulkonäköominaisuuksien, kuten hiusten, viiksien ja meikkien, ei pitäisi muuttua, mikä on tärkeää tenttipäivän henkilöllisyyden todentamisessa. On otettava huomioon, että tenttipäivänä virkamiehillä voi olla vaikeuksia selvittää ehdokkaan henkilöllisyys valokuvasta, ja siksi ehdokasta ei viedä tenttiin / tenttiin voidaan pitää kelpaamattomana.

(5) Hakijoille, joilla on pysyvä / tilapäinen vamma tai terveysongelmia, annetaan tenttihakemuksensa jälkeen lukija- / merkintätuki, erillinen tenttihuone, erikoistyökalujen / -välineiden käyttö jne. Todistettu jäljennös yliopiston tai valtion sairaalasta saamastaan ​​terveysraportista (jossa ilmoitetaan selvästi ehdokkaan terveydentila, erikoistyökalut / -välineet jne.), Vetoomukset on toimitettava lomakkeessa ilmoitettuun osoitteeseen kokeen hakuaikana. Asiakirjoja, jotka eivät saavuta määritettyä osoitetta ajoissa jostain syystä, ei oteta huomioon. Kyseiset ehdokkaat viedään tenttiin sopivaksi katsottuna viranomaisten tekemän arvioinnin tuloksena.

(6) Ehdokas on vastuussa hakemustietojen paikkansapitävyydestä ja valokuvan sopivuudesta sekä mahdollisista virheistä tai puutteista, joita voi esiintyä hakemuksen hyväksymisen jälkeen. Hakuaikojen päätyttyä ehdokas ei voi muuttaa tenttihakemuksen aikana ilmoitettuja tietoja (vieraiden kielten valinta jne.).

Armin

sohbet

    Ole ensimmäinen, joka kommentoi

    Yorumlar