Trakyan yliopisto rekrytoi 62 sopimussuhteista terveydenhoitohenkilöstöä

Trakyan yliopisto
Trakyan yliopisto

Trakyan yliopiston rehtorilta: Perustuu vuoden 657 KPSS (B) -ryhmän pisteytysluokitukseen, ilman kirjallista ja / tai suullista tenttiä (hakijavaatimukset täyttäviltä ehdokkailta) sopimussuhteisen henkilöstön palvelukseen ottamisen periaatteiden mukaisesti. Yliopistosairaala virkamiehistä annetun lain nro 4 2020 / B §: n soveltamisalaan Sopii palvelukseen henkilöstöä palvelukseen seuraaviin tehtäviin.

Lisätietoja mainoksesta TÄÄLTÄ

PAIKKA
KOODI
TITLE NUMBER SOVELLUKSEN EHDOT
101 farmaseutti 1 Farmasian tiedekunnan jatko-opiskelijaksi.
102 sairaanhoitaja 24 Valmistuaan hoitotyön osastolta.
103 sairaanhoitaja 15 Valmistunut keskiasteen oppilaitoksista hoitotyön alalla
ollessa.
104 sairaanhoitaja 5 Hänellä on kandidaatin tutkinto hoitotyössä, tehohoitotodistus tai vähintään yhden vuoden kokemus tehohoidon alalta.
105 sairaanhoitaja 3 Valmistunut toisen asteen oppilaitosten hoitotyön alalta, saanut tehohoitotodistuksen tai vähintään yhden vuoden kokemuksen tehohoitoalalta
ollessa.
106 sairaanhoitaja 3 Kandidaatin tutkinto hoitotyössä, vastasyntyneiden tehohoitotodistus tai vähintään yksi vuosi vastasyntyneiden tehohoidossa
olla kokenut
107 sairaanhoitaja 2 Olla valmistunut toisen asteen oppilaitosten hoitotyön alalta, saada vastasyntyneen tehohoitotodistus tai vähintään yhden vuoden kokemus vastasyntyneiden tehohoidosta.
108 Terveysteknikko 1 Ortopedisen proteesi- ja ortoosiohjelman liitännäistutkinto
olla
109 Terveysteknikko 1 Hän on apututkinnon suorittanut patologian laboratoriotekniikkaohjelmasta ja hänellä on kokemusta sytologiasta patologialaboratoriossa ja hän on työskennellyt rutiinipatologian alalla vähintään vuoden.
ollessa.
110 Terveysteknikko 1 Sinulla on liitännäinen tutkinto lääketieteellisissä kuvantamistekniikoissa ja vähintään 6 kuukauden kokemus angio-toimenpiteistä.
111 Terveysteknikko 1 Sinulla on liitännäinen tutkinto lääketieteellisessä kuvantamistekniikassa.
112 Terveysteknikko 2 Anestesiaohjelman jatko-opiskelijaksi.
113 laborantti 1 Olla lääketieteellisen laboratorio-ohjelman liitännäistutkinto.
114 X-säteilyteknikko 1 Valmistua ammatillisten lukioiden radiologian teknikolta
(Toimistoon hammaslääketieteellisessä tiedekunnassa).
115 Muu terveys
henkilöstö
1 Kandidaatin tutkinto audiologiasta ja vähintään yksi vuosi alalla
työskennellä.

EHDOKKEIDEN HAKEMISTA KOSKEVAT VAATIMUKSET

1.- Turkin kansalainen ja noudattaa lain nro 657 48 §: ssä määriteltyjä yleisiä ehtoja.
2- Ei ole vanhuus- tai vanhuuseläkettä missään sosiaaliturvalaitoksessa.
3- Koska ehdokkaat alkavat työskennellä välittömästi, on tilanne, joka estää heitä aloittamasta työtä.
(Mukaan lukien terveys).
4 - Ei ole este työskennellä vuorossa.
5- Täyttääkseen haettavan otsikon hakemusvaatimukset.
6- Niiden joukossa, jotka ovat olleet työsuhteessa sopimussuhteiseen henkilöstöön viimeisen yhden (yhden) vuoden aikana, laitokset eivät ole irtisanoneet sopimuksiaan toimimalla palvelusopimuksen periaatteiden vastaisesti tai he eivät ole yksipuolisesti purkaneet sopimustaan sopimuskausi (mainittuja poikkeuksia lukuun ottamatta).

KPSS-pisteitä ei vaadita apteekkitöihin hakevien ehdokkaiden sopimussuhteisen henkilöstön palvelukseen ottamista koskevien periaatteiden mukaisesti. Jos hakemus on useampi kuin yksi, tähän tehtävään järjestetään tentti ja päivämäärä, aika ja paikka määritetään erikseen.

SOVELLUSTAPA, PAIKKA, AIKA JA VAADITUT ASIAKIRJAT

15 päivän kuluessa tämän ilmoituksen julkaisemisesta virallisessa lehdessä;

1 - Kopio henkilöllisyystodistuksesta,
2- Valokopio tutkintotodistuksista tai poistumisasiakirjoista (sähköisen hallinnon kautta hankittavat asiakirjat ovat voimassa)
3 - Jos vaadittavalle nimikkeelle vaaditaan, todistus, työhön ja kokemukseen liittyvä asiakirja (Todistus on myönnettävä terveysministeriön sertifioidun koulutuksen asetuksen mukaisesti)
4- Asiakirja, joka osoittaa perustutkinnon suorittaneiden vuoden 2020 KPSSP3-pistemäärän, korkeakoulututkinnon suorittaneiden vuoden 2020 KPSSP93-pistemäärän, keskiasteen tutkinnon suorittaneiden vuoden 2020 KPSSP94-pistemäärän
5 - Heidän on henkilökohtaisesti haettava Trakyan yliopiston rehtorilta 1 valokuva. (Koska ilmoituslomake täytetään hakemuksen yhteydessä, postitse tehtyjä hakemuksia ei hyväksytä.)

Ei: Ehdokkaat hakevat määrittelemällä vain yhden nimikkeen sijaintikoodin.
Viiden työpäivän kuluessa hakemuksen jättämisen määräajasta KPSS (B) -ryhmän pisteet luokitellaan ja tulokset ilmoitetaan osoitteessa trakya.edu.tr. Koska tämä ilmoitus on luonteeltaan ilmoitus, erillistä ilmoitusta ei tehdä.

Armin

sohbet

Ole ensimmäinen, joka kommentoi

Yorumlar