Ajoneuvotarkastuksen viivästyssakkojen uudelleenjärjestäminen

ajoneuvojen tarkastuksen viivästyssakkojen uudelleenjärjestely
ajoneuvojen tarkastuksen viivästyssakkojen uudelleenjärjestely

Joidenkin saamisten uudelleenjärjestelyistä ja eräiden lakien muuttamisesta 9 päivänä kesäkuuta 2021 päivätyssä virallisessa lehdessä (numero 31506) julkaistun lain nro 7326 10 §: n 6 momentti.

Tämän lain julkaisupäivänä (tämä päivä mukaan lukien) ne, joiden ajoneuvotarkastuksia ei ole tehty ajoissa, vaikka heidän on suoritettava ajoneuvotarkastukset lain nro mukaisesti. PPI lain julkaisemiseen asti kuukaudelta vaadittavan 2918 prosentin ylijäämän ja sen osuuden sijasta laskettava määrä perustuu kuukausikorkoon, joka on 31% kuukaudelta ja kunkin kuukauden murto-osasta. tämän lain julkaisupäivä (mukaan lukien julkaisukuukausi) ajoneuvotarkastuksen päivämäärään Edellä mainitun artiklan mukaisesti otettavan 12 prosentin ylijäämän perimisestä luovutaan, jos maksu suoritetaan ja nämä määrät kerätään auktorisoidut laitokset siirretään valtiovarainministeriön tileille mainitussa artiklassa mainitussa ajassa ja Määriä, jotka on kerätty ennen tämän lain julkaisupäivää vastineeksi tämän kappaleen soveltamisalaan kuuluvista saamisista, ei voida kieltäytyä tai palauttaa tämän kappaleen määräysten perusteella. Valtiovarainministeriö on valtuutettu määrittelemään tämän kappaleen täytäntöönpanoa koskevat menettelyt ja periaatteet. Lain nro 2021 35 §: n 5 prosentin ylijäämää koskevia säännöksiä ja kuukausittaisia ​​D-PPI-valuuttakursseja ei sovelleta 0,75--5 (nämä päivämäärät mukaan luettuina). kerättyjä summia ei hylätä tai palauteta.

Armin

sohbet

Ole ensimmäinen, joka kommentoi

Yorumlar