Dicle University rekrytoi 99 sopimussuhteista terveydenhuollon henkilöstöä

Dicle-yliopistosairaalat
Dicle-yliopistosairaalat

Dicle University, hakemusten jättöpäivä on 23. kesäkuuta 2021, sairaanhoitaja, ravitsemusterapeutti, terveysteknikko, suu- ja hammaslääketiede, ottaa vastaan ​​99 sopimussuhteista terveydenhoitohenkilöstöä.

Muutokset sopimussuhteisen henkilöstön työllistämistä koskeviin periaatteisiin, julkaistu virallisessa lehdessä 657 ja numeroitu 4, Dicle-yliopiston sairaaloissa ja kokopäiväisesti virkamiesten lain 28.06.2007 §: n B momentin mukaisesti. N: o 26566. Kustannukset katetaan erityisbudjetista. Periaatteiden liitteen 2 kohdan b alakohdan mukaan KPSS (B) -ryhmän pistemäärän perusteella sopimussuhteinen henkilöstö, jolla on seuraavat otsikot ja pätevyys rekrytoitu.

Lisätietoja mainoksesta TÄÄLTÄ 

Dicle University rekrytoi sopimussuhteisen terveydenhuollon henkilöstön

Dicle University rekrytoi sopimussuhteisen terveydenhuollon henkilöstön

Dicle University rekrytoi sopimussuhteisen terveydenhuollon henkilöstön

I - YLEISET JA ERITYISET EDELLYTYKSET

1 - Virkamieslain nro 657 48 artiklassa määriteltyjen ehtojen täyttäminen.

2 - Vaikka Turkin rikoslain 53 artiklassa määritellyt määräajat ovat kuluneet, vankeusrangaistus on yksi (yksi) vuosi tai enemmän tahallisesta rikoksesta tai valtion turvallisuutta koskevista rikoksista, vaikka anteeksi annettaisiin kansallisiin rikoksiin. puolustus, salassapitoa ja vakoilua vastaan ​​tehdyt rikokset, kavallus, kavallus, lahjonta, varkaus, petos, väärentäminen, luottamuksen loukkaaminen, petos, konkurssi, tarjousten väärentäminen, suorituskyvyn väärentäminen, rikoksesta tai salakuljetuksesta johtuvat omaisuusarvojen pesut. tuomittu

3 - On pitänyt suorittaa vuoden 2020 KPSS (P3) -tutkinto perustutkinnon suorittaneille, 2020 KPSS (P93) tutkinnon suorittaneille ja 2020 KPSS-P94 tutkinnon suorittaneille.

4 - Et saa vanhuus- tai vanhuuseläkettä miltään sosiaaliturvalaitokselta.

5 - Ehdokkaat; Virkamiehilain nro 657 4 / B §: ssä todetaan, että "jos heidän toimielimensä irtisanovat tällä tavoin työskentelevien sopimukset johtuen palvelusopimuksen periaatteiden rikkomisesta, ja he irtisanovat sopimuksen yksipuolisesti Sopimuskauden aikana, lukuun ottamatta ministerineuvoston päätöksessä määriteltyjä poikkeuksia, toimielinten kanssa tehdään sopimus, kunnes irtisanomispäivästä on kulunut vuosi. Niitä ei voida käyttää henkilöstötehtävissä ".

6 - miehille; olla osallistumatta asepalvelukseen, suorittanut aktiivista asepalvelusta tai siirtää tai siirtää varaluokkaan

7 - Niiden sopimukset, jotka eivät täytä ehdokkaiden kanssa allekirjoitettavassa palvelusopimuksessa määriteltyjä ehtoja, irtisanotaan.

8 - Niitä, jotka on irtisanottu laitoksestaan ​​tai joiden sopimukset on irtisanottu yksipuolisesti asetuksen nojalla, ei voida hakea.

9 - Päivystystyön esteen puuttuminen.

10 - Ne, jotka on erotettu julkisista palveluista erilaisilla asetuksilla, eivät voi hakea.

II - JÄRJESTELMÄÄN LISÄÄTÄVÄT ASIAKIRJAT VERKKOSOVELLUKSESSA

1 - Hakulomake (täytetään verkossa järjestelmästä)

2 - Henkilökortti tarkistetaan ja lisätään.

3 - Tutkintotodistus tai alustava valmistumistodistus (notaarin vahvistama tai viivakoodattu sähköisen hallinnon painatus hyväksytään.)

4 - 2020 KPSS (P3) perustutkinnon suorittaneille, 2020 KPSS (P93) liitännäisten tutkinnon suorittaneille ja 2020 KPSS-P94 -tulostyyppitenttitutkintotodistus lukiolle poistetaan järjestelmästä.

5 - Valmistutkintotodistus Undergraduate Program-transcript 100 -järjestelmästä (apteekkiin)

6 - Hyväksytty asiakirja tai todistus, josta käy ilmi työkokemus, jos vaaditaan käytetyssä otsikossa

Dicle-yliopiston online-hakujärjestelmä verkko-osoitteessa pbs.dicle.edu.tr täytetään kokonaan ja oikein, ja hakemus tehdään sähköisesti yhdessä tarvittavien asiakirjojen liitetiedoston kanssa. Hakemukset tehdään verkossa yliopistomme pbs.dicle.edu.tr-osoitteessa 10 (kymmenen) päivän kuluessa julkaisusta virallisessa lehdessä. (Hakuaika päättyy klo 23.59 asti.) Hakijat voivat hakea vain yhtä ilmoitetuista tehtävistä. (Molemmat hakijat, jotka hakevat useampaa kuin yhtä paikkaa, katsotaan pätemättömiksi.) Hakijoiden henkilökohtaisesti tai postitse tekemiä hakemuksia ei hyväksytä.

III - HAKEMUSTEN ARVIOINTI JA TULOSTEN ILMOITTAMINEN

Tutkittuaan sähköisessä ympäristössä tehdyt hakemukset suoritetaan kirjalliset ja suulliset kokeet.

Perustutkinnon suorittaneiden vuoden 2020 KPSS (P3), liitännäisten tutkinnon suorittaneiden 2020 KPSS (P93) ja lukiolaisille 2020 KPSS-P94 perustuvat päähakijat ja kolminkertaiset varahenkilöt.

Sijoitustulokset ilmoitetaan yliopistomme verkkosivuston dicle.edu.tr ilmoitukset -osiossa 15 (viidentoista) työpäivän kuluessa. Jos päähakijat eivät hae nimitystä, varajäsenet kutsutaan järjestykseen. Jos päävoittajien joukossa ei ole hakijoita ajoissa tai jos todetaan, että he eivät täytä vaadittuja ehtoja, korvaavat ehdokkaat järjestetään. Koska tämä ilmoitus on luonteeltaan ilmoitus, erillistä ilmoitusta ei tehdä. Nimityskelpoiset ehdokkaat http://www.dicle.edu.tr Heidän on 7 (seitsemän) arkipäivän kuluessa osoitteessa julkaisemisesta täytettävä tarvittavat asiakirjat ja toimitettava ne henkilökohtaisesti henkilöstöosastolle työn aloittamiseksi.

Niiden sopimukset, joiden todetaan täyttävän vaaditut ehdot, irtisanotaan. Jos hallintomme on maksanut heille hinnan, tämä hinta korvataan yhdessä laillisen edun kanssa. Niihin säännöksiin, joita ei ole ilmoituksessa, sovelletaan yleisiä säännöksiä. Asiakirjoja ei palauteta hakijoille. Arvioinnin jälkeen alkuperäisiksi ja varmuuskopioiksi määritetyt julkaistaan ​​verkkosivustollamme. Koska tämä ilmoitus on luonteeltaan ilmoitus niille, joilla on oikeus nimitykseen, asianomaisille ei tehdä erillistä ilmoitusta.

  • osoite: Dicle-yliopiston henkilöstöosasto Yliopiston kampus / DIYARBAKIR
  • Yhteyspuhelinnumero : 0 412 241 10 15 / Tukipuhelin: 2981 5182-5136
  • Ensimmäisen hakemuksen päivämäärä: 09.06.2021
  • Hakemuksen määräaika : 18.06.2021(saat 23:59’kadar) 4960/1-1
Armin

sohbet

Ole ensimmäinen, joka kommentoi

Yorumlar