Ankaran pääkaupunkikunta värvää 250 poliisia

Ankaran pääkaupunkikunta tekee poliisin
Ankaran pääkaupunkikunta tekee poliisin

Ankaran pääkaupunkiseudun kunta on ilmoittanut värväävänsä 250 poliisia, joilla on KPSS-pisteet. Tentin hakijoiden tulee täyttää ennakkohakemuslomake sähköisesti osoitteessa "ankara.bel.tr" ja tulla Atatürkin urheilu- ja messukeskukseen vaadittujen asiakirjojen kanssa 14.-30. Kesäkuuta 2021 ja hakea henkilökohtaisesti. Suullinen ja käytännön tentti pidetään 6.-16. Heinäkuuta 2021.

Työskennellä Ankaran pääkaupungin kunnassa, virkamiesten lain nro 657 mukaisesti; Kunnan poliisiasetuksen säännösten mukaan 250 poliisia nimitetään määrätyille avoimille tehtäville edellyttäen, että heillä on arvonimi, luokka, palkkaluokka, lukumäärä, pätevyys, KPSS-pistetyyppi, KPSS-perustulos ja muut ehdot.

Rank-tunnus

henkilöstö

luokka

henkilöstö

aste

laskea

edellytykset

sukupuoli

KPSS

tyyppi

KPSS

Arvioinnit

1

Poliisi

GPP

10 / 8 / 7

150

Valmistua jostakin oikeustieteellisen tiedekunnan, valtiotieteiden, taloustieteen, liiketalouden tai taloustieteiden tiedekunnan perustutkinto-ohjelmasta, jos sinulla on vähintään luokan B ajokortti.

Nainen/

Uros

P3

70

2

Poliisi

GPP

10 / 8 / 7

70

Valmistuttuaan jostakin paikallishallinnosta, paikallisviranomaisista (poliisipoliisi) tai paikallisviranomaisista yhdistetään korkeakoulujen koulutusohjelmia, jotta heillä olisi vähintään luokan B ajokortti.

Nainen/

Uros

P93

65

3

Poliisi

GPP

10 / 8 / 7

20

Yliopistojen ympäristö, ympäristöterveys, ympäristön pilaantuminen ja

Valvonta, ympäristönsuojelu, ympäristönsuojelu ja

Ohjaus yhdestä liitännäiskoulutusohjelmasta

Valmistuttua, jos sinulla on vähintään luokan B ajokortti.

Nainen/

Uros

P93

65

4

poliisi

upseeri

GPP

10 / 8 / 7

10

Elintarviketekniikan yliopistot, elintarviketeknikko,

Käyminen, käymisteknikko,

Fermented Products yhdistää tutkinto-ohjelmia

valmistunut yhdestä. Ollakseen korkeakoulututkinto, jolla on vähintään luokan B ajokortti.

Nainen/

Uros

P93

65

 

SOVELTAMISEN YLEISET JA ERITYISOMINAISUUDET: Ankaran pääkaupunkiseudun kunnan avoimille poliisivirkailijoille tehtävissä hakemuksissa on noudatettava seuraavia yleisiä ja erityisiä ehtoja.

YLEISET SOVELTAMISEN EHDOT:Ehdokkailla, jotka hakevat ilmoittautuneiden poliisikaadereiden nimittämistä, on oltava seuraavat yleiset ehdot, jotka on määritelty virkamiehistä annetun lain nro 657 48 §: n ensimmäisen alakohdan A alakohdassa.

 • Turkin kansalaisena
 • Ei saa riistää julkisia oikeuksia,
  • Vaikka Turkin rikoslain 53 artiklassa määritellyt määräajat ovat kuluneet; rikokset valtion turvallisuutta vastaan, vaikka armahdettaisiin tai vangittaisiin vähintään vuoden ajaksi tahallisesti tehdystä rikoksesta, perustuslaillista järjestystä ja tämän järjestyksen toimintaa vastaan ​​tehdyistä rikoksista, kavalluksesta, kiristämisestä, lahjonnasta, varkaudesta, petoksesta, väärentämisestä, väärinkäytöksistä luottamus, vilpillinen Ei tuomita konkurssiin, tarjousten taklaukseen, suorituskyvyn väärentämiseen, rikoksesta tai salakuljetuksesta johtuvien omaisuusarvojen pesuun,
  • Miespuolisille ehdokkaille, koska heillä ei ole asepalvelustilannetta, heillä ei ole asepalvelusta tai he eivät ole sotilasikäisiä, tai jotka ovat suorittaneet tai siirtäneet säännöllistä asepalvelustaan, jos he ovat sotilasikää
  • Sillä ei ole mielisairautta tai fyysistä vammaa, joka voi estää häntä suorittamasta tehtäväänsä jatkuvasti,
  • Jotta voidaan täyttää muut ilmoitettuihin tehtäviin haettavat hakemusvaatimukset,

SOVELTAMISVAATIMUKSET:

 • Ilmoitettujen poliisivirkailijoiden koulutusvaatimukset valmistuneesta koulusta alkaen ja vähintään KPSS-pisteet pisteistä tyyppeihin verrattuna julkisen henkilöstön valintakokeeseen (KPSS) rekrytoitaviin tehtäviin vuonna 2020,
 • Ei voida erottaa julkisista laitoksista ja organisaatioista, joissa hän on työskennellyt aiemmin, kurinalaisuuden tai moraalisten syiden vuoksi.
  • Voidakseen hakea kunnan poliisien tehtäviä lain nro 657 48 §: n A alakohdassa määriteltyjen ehtojen sekä kunnan poliisiasetuksen 13 / A §: n erityisehtojen mukaisesti ; Punnitaan ja mitataan tyhjään vatsaan, riisuttuina ja paljain jaloin, ollessa vähintään 1.67 metriä pitkä miehillä ja vähintään 1.60 metriä naisilla, eikä sen välillä, että ero on yli (+, -) 1 kg. on yli 10 metri ja sen paino. Pituuden ja painon määrittelee kunta.
   • Ei saa olla yli 30-vuotias tenttipäivänä.
   • Saada vähintään luokan B ajokortti, joka on annettu 13 päivätyn tieliikennelain nro 10 säännöksissä.

PÄIVITTÄMISEKSI VAADITTAVAT ASIAKIRJAT:

KLIKKAA TÄTÄ HAKEMuslomaketta varten ...

Hakemuksen aikana;

Ehdokkaat, jotka haluavat suorittaa kokeen,

https://basvuru.ankara.bel.tr/ Hän tulostaa ja allekirjoittaa sähköisesti täyttämänsä hakemuslomakkeet ja liittää seuraavat asiakirjat HAKEMUSLOMAKKEESEEN.

 • Henkilökortin tai henkilökortin alkuperäiskappale tai valokopio (kunnat voivat hyväksyä kopiot edellyttäen, että alkuperäiskappale toimitetaan),
 • Alkuperäinen tai notaarin vahvistama jäljennös tutkintotodistuksesta tai valmistumistodistuksesta (kunnamme voi vahvistaa kopiot edellyttäen, että alkuperäiskappale toimitetaan),
 • Ulkomaalaisille tutkinnon suorittaneille alkuperäinen tai notaarin vahvistama jäljennös vastaavuustodistuksesta (kunnamme voi vahvistaa kopiot edellyttäen, että alkuperäiskappale toimitetaan),
 • Alkuperäinen tai notaarin vahvistama kopio ajokortista (kunnamme voi vahvistaa kopiot edellyttäen, että alkuperäiskappale toimitetaan),
 • Tietokoneella tulostettu KPSS-tulosdokumentti, jossa vahvistuskoodi on otettu OSYM: n verkkosivustolta,
 • Miehistön ehdokkaiden lausunto ei-asepalveluksesta
 • Lausunto siitä, että hänen tehtävänsä suorittamiselle ei ole mitään estettä,
 • 2 biometristä kuvaa (yksi liitetään lomakkeeseen)

HAKEMISPAIKKA, PÄIVÄMÄÄRÄ, LISÄYS JA AIKA:

                Ehdokkaat;

14/06/2021 tarihinden 30/06/2021Pituuden ja painon mittaaminen terveydenhuollon henkilöstön valvonnassa yhdessä edellä lueteltujen asiakirjojen kanssa työpäivinä. Atatürkin urheilu- ja messukeskus, joka sijaitsee osoitteessa Cumhuriyet Caddesi 19 Mayıs Complex / Altındağ-ANKARA He saattavat päätökseen hakuprosessin hakemalla henkilökohtaisesti osoitteeseen.

Kunta ei arvioi postitse tai sähköpostitse tehtyjä hakemuksia tai puuttuvia tietoja ja asiakirjoja tai vaikka heidän pätevyytensä eivät ole sopivia.

Sovelluksen aikana HES-koodi (elämä sopii taloon) kyseenalaistetaan.

HAKEMUSTEN ARVIOINTI - HYVÄKSYTYN HAKEMUSTEN ILMOITTAMINEN

 • Tarkastamalla TR-henkilötunnuksen ja ÖSYM-tietueiden yhteensopivuus ehdokkaat luokitellaan niiden KPSS-pisteiden mukaan, ja ehdokkaat kutsutaan suullisiin ja käytännön kokeisiin viisinkertaiseksi nimitettävien avoimien työpaikkojen määrä korkeimman pistemäärän omaava ehdokas,
 • Muut ehdokkaat, joilla on sama pisteet kuin viimeisimpään tenttiin kutsuttuun ehdokkaaseen, kutsutaan tenttiin.
 • Kokeelle sopivat hakijat KPSS-pisteineen 02 / 07 / 2021Se ilmoitetaan kuntamme osoitteessa basvuru.ankara.bel.tr, ja ehdokkaille, joiden hakemukset hyväksytään ja joita kutsutaan tenttiin, lähetetään kuntaamme antama "tentin sisäänpääsyasiakirja", joka sisältää tutkintotodistuksen henkilöllisyystiedot. ehdokkaat, kokeen paikka ja päivämäärä.
 • Tämä asiakirja esitetään kokeen sisäänkäynnin yhteydessä. Ehdokkaille, jotka eivät täytä tenttiä, ei ilmoiteta.

TYÖN SIJAINTI, AIKA JA AINEET:

Suullinen ja käytännön tentti 06/07/2021-16/07/2021 välillä (paitsi sunnuntaisin) Atatürkin urheilu- ja messukeskus, joka sijaitsee osoitteessa Cumhuriyet Caddesi 19 Mayıs Complex / Altındağ-ANKARApidetään Kokeet alkavat klo 09.00:XNUMX.

Jos suullista ja käytännön tenttiä ei voida suorittaa samana päivänä, sitä jatketaan seuraavana päivänä.

Ehdokkaiden, jotka eivät suorita tenttiä ilmoitettuna tenttipäivänä ja / tai eivät voi osallistua tekosyyn vuoksi, katsotaan menettäneen oikeutensa suorittaa tentti.

Suullinen tutkimus;

 • Turkin perustuslaki,
 • Atatürkin periaatteet ja Turkin vallankumouksen historia,
 • Laki nro 657 virkamiehistä,
 • Paikallishallintoa koskeva peruslainsäädäntö

Se kattaa aiheita.

Käytännön koe;Se tehdään tavalla, joka kattaa henkilöstön nimitykseen liittyvän ammatillisen tiedon ja kyvyn mittaamisen sekä ominaisuuksien, kuten urheilullisen kestävyyden, mittaamisen.

TENTIN ARVIOINTI - TULOSTEN VASTAUS;

Suullinen koe; Turkin tasavallan perustuslaki, Atatürkin vallankumouksen periaatteet ja historia, virkamiesten laki nro 657, paikallishallinnon peruslainsäädäntö koostuvat yhteensä 25 pisteestä, kumpikin 100 pistettä, ja tenttilautakunnan jäsenet merkitään pöytäkirjaan erikseen.

Käytännön koe; Se koostuu 100 täydestä pisteestä ja koelautakunnan jäsenten antamat pisteet kirjataan erikseen.

Arviointi tentissä; Tenttipisteet lasketaan ottamalla 50% tentin suullisesta osasta ja 50% käytännön osasta, ja tenttilautakunnan jäsenten antamat pisteet merkitään pöytäkirjaan erikseen. Vähimmäispistemäärä on 60, jotta sitä voidaan pitää menestyvänä kokeessa.

Ehdokkaiden menestyspisteet, jotka ovat nimityksen perustana, määritetään ottamalla huomioon kunnallemme tekemän kokeen pisteet ja KPSS-pisteiden aritmeettinen keskiarvo, jotka ilmoitetaan kunnamme verkkosivuilla.

Jos ehdokkaiden menestyspisteet ovat samat, korkeammalle KPSS-pistemäärälle annetaan etusija.

Korkeimmista menestyspisteistä alkaen päähakijaksi määritetään nimitettävien ehdokkaiden lukumäärä, ja kunta voi myös nimetä niin monta varahenkilöä kuin pääehdokkaiden lukumäärä. Luettelo pää- ja varahenkilöistä ilmoitetaan kunnamme verkkosivuilla ja kirjalliset ilmoitukset tehdään luettelossa oleville.

Tenttilautakunta; Tentin lopussa sillä on oikeus sulkea pois osa tai kaikki tenttiilmoituksessa ilmoitetuista tehtävistä, jos se löytää huonoja menestystuloksia tai ei pidä sitä riittävänä.

Hakemusten ja menettelyjen aikana niiden henkilöiden tutkimukset, joiden on todettu antavan vääriä lausuntoja tai pilaavan totuuden millään tavalla, katsotaan kelvottomiksi, eikä heidän tehtäviään tehdä. Vaikka tällaisten tapausten nimitykset määritetään, heidän tehtävänsä peruutetaan. He eivät voi vaatia mitään oikeuksia, ja heille tehdään rikosvalitus kansalliselle syyttäjälle.

Kokeen tuloksia voidaan vastustaa kirjallisesti seitsemän päivän kuluessa menestysluettelon ilmoittamisesta kunnamme verkkosivuilla. Koelautakunta viimeistelee väitteet seitsemän päivän kuluessa ja asiasta vastaavalle henkilölle ilmoitetaan asiasta kirjallisesti.

Armin

sohbet

Ole ensimmäinen, joka kommentoi

Yorumlar