Oikeuslääketieteen instituutti rekrytoida 79 sopimussuhteista henkilöstöä

rikostekninen laitos
rikostekninen laitos

Työllistää sopimussuhteisena toimihenkilönä virkamiehistä annetun lain nro 6 6 / B pykälän mukaisesti, "Oikeuslääketieteen instituutin keskus- ja maakunnan organisaatiossa voimaan tulleen" Sopimussuhteisen henkilöstön työllistämistä koskevat periaatteet "mukaisesti. ministerineuvoston 1978 ja 7/15754 päivätyllä asetuksella;Oikeuslääketieteen instituutin suullinen tentti 1 muun teknisen palvelun henkilöstön (kemisti), 18 työntekijän, 24 suojelu- ja turvallisuusvirkailijan, 30 teknikon ja 3 tukihenkilöstön (palvelija) tehtäville, joiden sijainti, virka, pätevyys ja erityisasiantuntija ehdot määritellään liitteessä-4 Tuloksen mukaan työsuhteessa on sopimussuhteinen henkilöstö.

Lisätietoja mainoksesta TÄÄLTÄ

Ehdokkaat, jotka tulivat vuoden 2020 KPSS: ään ja ansaitsivat vähintään 70 pistettä kullekin viralle vaadittavasta pistemäärästä, voivat hakea oikeuslääketieteen instituutin puheenjohtajan pitämiä suullisia tenttejä. Hakijoiden on täytettävä oikeusministeriön virkamiestentutkinto-, nimitys- ja siirtoasetuksen 5. ja 6. artiklassa mainitut ehdot ja tämän ilmoituksen 4. artiklassa mainitut ehdot.

Suullisiin tentteihin kutsutaan keskuskokeessa saatujen pisteiden perusteella ehdokkaita enintään 3 kertaa kullekin paikalle ilmoitettujen tehtävien lukumäärä, alkaen korkeimmista pisteistä.

Hakijoiden on täytettävä seuraavat liitteessä 1 määritellyt yleiset ja erityisedellytykset.
Yleiset ehdot:

  • a) olla Turkin tasavallan kansalainen,
  • b) täyttämään lain 22 2021 §: ssä 657 päivänä huhtikuuta 40, joka on hakemuksen jättöpäivä, määritellyt ikävaatimukset ja olemaan 35 vuoden ikäinen sen vuoden tammikuun ensimmäisenä päivänä, jona keskeinen tentti pidetään. (01. tammikuuta 1985 tai sen jälkeen syntyneet voivat hakea.)
    Olla alle 2020-vuotiaita sen vuoden tammikuun ensimmäisestä päivästä lähtien, jolloin keskuskokeet (KPSS-30) pidetään suojelu- ja turvallisuuspäällikön tehtävissä. (01. tammikuuta 1990 ja sen jälkeen syntyneet voivat pystyä hakea tenttiä.)
  • c) ei ole kiinnostunut asepalveluksesta tai ei ole saavuttanut asepalveluksen ikää, suorittanut aktiivisen asepalveluksen tai lykännyt tai siirtänyt varaluokkaan,
  • ç) Ei tuomita rikoksista, jotka on lueteltu lain nro 657 muutetussa 48/1-A / 5 lausekkeessa,
  • d) Ilman mielisairautta, joka voi estää häntä suorittamasta tehtäviään jatkuvasti, sanotun kuitenkaan rajoittamatta lain nro 657 53 §: n säännöksiä
  • e) ei ole riistetty julkisista oikeuksista,
  • f) hankkia vaadittavan koulutuksen pätevyys tehtävän nimittämiseen määräajasta alkaen.

Levityspaikka ja -tapa

Oikeuslääketieteen instituutin hakemukset http://www.atk.gov.tr Se tehdään virallisella verkkosivustolla osoitteessa. Asiakirjoja ei lähetetä postitse tai muilla viestintäkanavilla verkkosivustolla tehdyn hakemuksen jälkeen. Ehdokkailla on oltava valokuva, KPSS-tulosasiakirja, tutkintotodistus tai väliaikainen valmistumistodistus ja erityinen turvatodistus (aseella merkitty) suojaus- ja turvallisuusvastaavan tehtävään ladattavaksi järjestelmään hakemuksen yhteydessä, joten ehdokkaat vaaditaan, että näiden asiakirjojen pdf- tai kuvamuoto on valmis. Järjestelmä antaa hakemuksen rekisteröintinumeron automaattisesti hakijoille, jotka suorittavat hakuprosessin asianmukaisesti.
Ehdokkaat voivat tehdä vain yhden hakemuksen kustakin sopimuspaikasta ja nimikkeestä. Jos sama ehdokas hakee useampaa kuin yhtä paikkaa ja nimikettä, kaikki heidän hakemuksensa katsotaan pätemättömiksi, ja tällä tavalla kokeen suorittaneita ei aloiteta, vaikka he menestyisivätkin.

Hakupäivät

Hakemukset alkavat maanantaina 12. huhtikuuta 2021 klo 10 ja päättyvät torstaina 00. huhtikuuta 22 klo 2021.

Armin

Rautatiealan näyttely 2020

sohbet

Ole ensimmäinen, joka kommentoi

Yorumlar