Oikeusministeriö rekrytoi 58 vakituista työntekijää

oikeusministeriö
oikeusministeriö

Työskennellä İzmir / Menemen R Type- ja Elazığ R Type -vankeinhoitolaitoksissa sekä Ankaran, Denizlin, Istanbulin ja Kahramanmaraşin vankeinhoitolaitosten ja vankiloiden koulutuskeskuksissa, jotka palvelevat oikeusministeriössä, vankiloiden ja vankiloiden pääosastossa; 4857 Tämän lain nojalla otettujen julkisten laitosten ja organisaatioiden perusteella, joita sovelletaan hakemuksessa vastaanotettuihin työntekijöihin, ja periaatteista annetun asetuksen puitteissa Turkin liikeyhdistys (TEO) määräämättömäksi ajaksi työsuhteessa (Liite 58) saavat pysyviä työntekijöitä.Lisätietoja mainoksesta TÄÄLTÄ

SOVELLUKSEN EHDOT

Yleiset ehdot

1. Nro 2527 Turkin ulkomaisesta aatelistoiminnosta, jota he voivat vapaasti käyttää ja Taide Turkissa, yleisö, sanotun kuitenkaan rajoittamatta yksityisissä järjestöissä tai työpaikoilla työskentelemistä koskevan Turkin kansalaisen lain säännöksiä,

2. Kun hän on täyttänyt 18 vuotta ilmoituksen päiväyksestä, mutta ei ole yli 35-vuotias,

3. jolla ei ole asepalvelusta ilmoituksen päivämääränä, kun hän on suorittanut tai lykännyt aktiivista asepalvelusta asepalveluksen aseman vuoksi,

4. ei ole saanut vanhuus-, vanhuus- tai työkyvyttömyyseläkettä missään sosiaaliturvalaitoksessa,

5. jolta ei riistetä julkisten oikeuksien käyttöä,

6. Turvallisuustutkinta ja siitä tehtävä arkistotutkimus saadaan päätökseen,

7. Vaikka Turkin rikoslain nro 5237 53 artiklassa määritellyt määräajat ovat kuluneet tai tuomion ilmoittamista on päätetty lykätä;

a) ei tuomita vankeuteen vähintään yhdeksi vuodeksi tahallisen rikoksen takia,
b) Rikokset valtion turvallisuutta, perustuslaillista järjestystä ja tämän järjestyksen toimintaa vastaan, yksityiselämää ja elämän salaa ja seksuaalista koskemattomuutta sekä huumaus- tai piristeiden rikokset, kavallus, kiristys, lahjonta, varkaus, petos, väärentäminen , luottamuksen väärinkäyttö, vaikka se anteeksi annettaisiin., ei tuomita vilpillisestä konkurssista, tarjouksen väärentämisestä, rikoksen toteuttamisesta, rikoksesta saatavan omaisuuden pesusta, salakuljetuksesta ja prostituutiosta,
c) ei ole käynnissä tutkintaa tai syytteeseen perustuslaillista järjestystä ja tämän järjestyksen toimintaa, yksityiselämää ja salaa koskevaa elämää, seksuaalista koskemattomuutta vastaan ​​tehtyjä rikoksia sekä huumeiden tai piristeiden rikoksia,

8. häntä ei eroteta julkisista laitoksista tai järjestöistä jostain syystä tehtävänsä tai ammatinsa vuoksi,

9. Ilmoitetusta (LIITE-1) luettelosta käytetään vain yhtä työpaikkaa (maakunta). Jos todetaan, että hakemuksia on tehty useammalle kuin yhdelle työpaikalle (provinssiin), ehdokkaan hakemusta ei hyväksytä.

10. Asuttava ilmoittautumispäivästä maakunnassa, johon haetaan henkilöstöä,

11. Työntekijöiden rekrytointimenettelyistä ja -periaatteista julkisiin laitoksiin ja organisaatioihin annetun asetuksen viidennen artiklan mukaan työnhakijoille etusijalle asetetut ehdokkaat; Saada asiakirja, joka osoittaa etuoikeutetun aseman, vaikka se ei merkitse oikeutta työnhakijan kannalta hakijalle,

12. Rekrytoitavien työntekijöiden koeaika on kuusikymmentä päivää, ja koeaikana epäonnistuneiden työsuhteet irtisanotaan ilman korvausta ilman, että ilmoitusaikaa tarvitaan. 13. Hallinto voi lopettaa hakijoiden hakemukset, joiden ei katsota täyttävän rekrytointiehtoja, ilmoituksen, kokeen ja työnhakuprosessin kaikissa vaiheissa.

14. Valmistutaan ilmoituksessa ilmoitetusta koulutustasosta ilmoituksen päivämääränä,

15. Ilmoituksen päivämäärästä alkaen hakemuksen otsikossa vaaditut yleiset ja erityiset ehdot on täytettävä.

16. Laitos voi irtisanoa niiden henkilöiden sopimukset, joiden terveydentilan on todettu olevan sopimaton työskentelemään määrätyssä nimikkeessä työntekijänä kahden vuoden kuluessa työn aloittamisesta.

17. Henkilöstö voidaan tarvittaessa lähettää muille ilmoituksen lähettäneen laitoksen yksiköille.

Erityisedellytykset

Voidakseen työskennellä siivoojana;

1. olla vähintään perusasteen tutkinnon suorittanut ilmoituksen päivämäärästä alkaen,

Alle 2-vuotiaat ilmoituksen tekopäivästä (35. maaliskuuta 4 ja sen jälkeen syntyneet voivat hakea),

3. Terveydentilan osalta: Todistetaan terveystoimikunnan raportilla, jonka he saavat terveysministeriöön kuuluvilta täysivaltaisilta valtion sairaaloilta, että hänen tehtäviensä suorittamiselle fyysisesti ja henkisesti vuorotyössä noudatettavan menettelyn mukaisesti ei ole mitään estettä. .

SOVELTAMISMALLI, SIJAINTI JA PÄIVÄMÄÄRÄ

1.Basşuru Turkissa -liitto ry (TEO) verkkosivuilla 04 - 03 toteutetaan verkossa välillä. (Henkilökohtaisesti, postitse tai sähköpostitse tehtyjä hakemuksia ei hyväksytä.)

2. Kukin ehdokas hakee vain yhtä työpaikkaa (maakunta), joka on lueteltu İŞKUR: n verkkosivuilla. Jos todetaan, että hakemuksia on tehty useammalle kuin yhdelle työpaikalle (provinssiin), ehdokkaan hakemusta ei hyväksytä.

Armin

Rautatiealan näyttely 2020

sohbet

Ole ensimmäinen, joka kommentoi

Yorumlar