Maa- ja metsätalousministeriö rekrytoi henkilöstöä

Maa- ja metsätalousministeriö
Maa- ja metsätalousministeriö

Maa- ja metsätalousministeriö, työskentelee tietotekniikan osastolla, asetuksen nro 375 liite 6 ja julkisten laitosten ja järjestöjen laajamittaiset tietojenkäsittely-yksiköt, julkaistu virallisessa lehdessä 31.12.2008 ja numeroitu Tämän artiklan perusteella 27097. Sopimusinformaatiohenkilöstön palvelukseen ottamisen periaatteista ja menettelyistä annetun asetuksen 8 artiklan mukaisesti palvelukseen otetaan 10 (kymmenen) sopimussuhteista tietojenkäsittelyhenkilöstöä. ministeriömme suorittama suullinen koe.Lisätietoja mainoksesta TÄÄLTÄ

SOVELLUSMENETELMÄ, SIJAINTI JA PÄIVÄMÄÄRÄ

Ehdokkaat voivat hakea vain yhtä lähetetyistä tehtävistä. Kun ilmoituksessa mainitut asiakirjat on täytetty täydellisesti ja oikein, hakemukset ja hakemuslomakkeeseen liitetyt asiakirjat; Vuosina 08.03.2021 - 14.03.2021

www.turkiye.gov.t on tehdään sähköisesti osoitteen kautta. Koska hakemukset vastaanotetaan sähköisesti, hakemuksia ei hyväksytä postitse tai henkilökohtaisesti.

Koska hakemukset tehdään sähköisen hallinnon salasanalla, ehdokkaat (www.turkiye.gov.t on) -tili vaaditaan. Kyseisen tilin käyttämiseksi hakijoiden on hankittava sähköisen hallinnon salasana. Ehdokkaat voivat saada sähköisen hallinnon salasanan sisältävän kirjekuoren PTT: n keskusosastoilta lähettämällä henkilötunnuksensa TR-tunnistenumeronsa hakemukseen henkilökohtaisesti.

Armin

Rautatiealan näyttely 2020

sohbet

Ole ensimmäinen, joka kommentoi

Yorumlar