Säätiöiden pääosasto rekrytoi 5 aputarkastajaa

säätiöiden pääosasto tekee aputarkastajasta tutkijan
säätiöiden pääosasto tekee aputarkastajasta tutkijan

Apulaisinspektorien jäljettömiin, joiden tehtävän paikka, luokka, arvonimi, tutkinto ja numero ilmoitetaan jäljempänä, koostuu kahdesta osasta, kirjallisesta ja suullisesta, nimitettynä säätiöiden pääosaston ohjauksen ja tarkastuksen pääosaston keskuksen (Ankara) ja Istanbulin työryhmään, johon sovelletaan säätiön 657 virkaa. Ankarassa pidettävän kilpailukokeen yhteydessä rekrytoidaan 5 aputarkastajaa.


Tentin suorittamiseksi;

1 - joilla on virkamiesten lain nro 657 48 artiklassa luetellut ehdot,

2 - Valmistunut 4-vuotisesta oikeustieteellisestä tiedekunnasta yliopistoissa tai korkeakouluissa Turkissa ja ulkomailla, joiden vastaavuuden on hyväksynyt korkeakoulujen neuvosto, valtiotieteiden, taloustieteiden, liiketalouden ja hallintotieteiden tiedekunnasta,

3- Alle 01.01.2021-vuotiaat 35 alkaen

4- olla ensimmäisten 2019 ihmisen joukossa korkeimpien pisteiden perusteella hakemuksissa, jotka on tehty 2020 tai enemmän julkisen henkilöstön valintakokeissa ehdokkaille, jotka nimitetään ÖSYM: n A-ryhmään vuosina 48 ja 80 sijoittamiin A-tehtäviin ((jonka pisteet ovat sata 100. ehdokas) ehdokkaat hyväksytään myös tenttiin.)

5- Menestyä vähintään (E) tasolla jossakin vuosina 2018-2019-2020 järjestetyssä vieraan kielen taitotentissä (YDS).

6- Tenttiä hakevat hakijat täyttävät virallisessa lehdessä 27.9.2008 julkaistun säätiön asetuksen liitteessä 27010 olevan lomakkeen, joka on numeroitu 22.

a) 6 passikuvaa 4,5 × 6 -kokoisena viimeisen 4 kuukauden aikana,

b) Valmistumistodistuksen alkuperäiskappale, pääosaston hyväksymä jäljennös tai tuloste sähköisestä hallinnosta,

c) KPSS- ja YDS-tulosdokumentti,

d) miesehdokkaat eivät liity asepalvelukseen,

- Rikosrekisteriä ei ole,

- Terveyden kannalta se soveltuu työskentelyyn kaikkialla maassa kaikissa ilmasto- ja matkaolosuhteissa,

Ehdokkaan käsin kirjoittama lausunto liitetään.

7- Ne, joiden todetaan antaneen vääriä ilmoituksia hakulomakkeessa ja asiakirjoissa olevissa tiedoissa ja jotka eivät täytä tenttiä koskevia vaatimuksia, menettävät oikeutensa tenttiin.

8 - Ehdokkaat hakevat suoraan tai kirjattuna kirjeenä Bayındır 1 Sokak No: 3 Kızılay / ANKARA -opastusosastolta.

9- Viimeinen hakupäivä on työpäivän loppuun 18.12.2020, viivästyksiä tehtävässä ei oteta huomioon.

10- Kilpailukokeen pääsyasiakirja hankitaan Ohjaus- ja tarkastusosastolta 28.12.2020 - 15.01.2021 työajan loppuun mennessä. Ehdokkaita, joilla ei ole kilpailutenttiosastoa, ei oteta tenttiin.

11- Kilpailukokeet pidetään 16.01.2021 kilpailukokeiden pääsyasiakirjassa ilmoitetussa paikassa ja kellonaikana. Kirjallisen kilpailukokeen voittajat ilmoitetaan Säätiöiden pääosaston sekä Ohjaus- ja tarkastusosaston ilmoitustauluilla. https://vgm.gov.tr Heidät ilmoitetaan myös Internet-sivustossa ja kutsutaan suulliseen kilpailukokeeseen ilmoittamalla heille kirjallisesti, että he ovat voittaneet kirjallisen kilpailukokeen.

12 - Tentissä noudatettavat periaatteet https://vgm.gov.tr Se julkaistaan ​​Internet-osoitteessa.

Lisätietoja mainoksesta TÄÄLTÄ


sohbet

Ole ensimmäinen, joka kommentoi

Yorumlar

Liittyvät artikkelit ja mainokset