Valtiovarainministeriö rekrytoi 53 sopimussuhteista henkilöstöä

Valtiovarainministeriö rekrytoi 53 sopimussuhteista henkilöstöä
Valtiovarainministeriö rekrytoi 53 sopimussuhteista henkilöstöä

Ilmoitus Turkin tasavallan valtiovarain- ja valtiovarainministeriön alaisuudessa työskentelevän 53 henkilöstön (4 / B) pääsykokeesta


"Sopimussuhteisen henkilöstön työllistämistä koskevat periaatteet", joka tuli voimaan 06/06/1978 ja 7/15754 hallituksen asetuksella, 2 §: n ensimmäisen alakohdan c alakohdan mukaisesti virkamiesten lain nro 657 4 §: n mukaisesti ministeriömme keskusjärjestö. Sopimussuhteinen henkilöstö palkataan alla olevassa taulukossa ilmoitettuun määrään ja tehtäviin pitämällä valintakokeet (B) mukaisesti.

Valintakoe pidetään Ankarassa. Valintakokeen päivämäärä, valintakokeeseen kelvolliset hakijat ja heidän pääsykokeensa ilmoitetaan valtiovarainministeriön verkkosivuilla (www.hmb.gov.tr). Ehdokkaille ei ilmoiteta erikseen.

Valintakokeita haetaan sähköisesti valtiovarainministeriön verkkosivuilla (www.hmb.gov.tr) 5. lokakuuta 2020 alkaen 16. lokakuuta 2020 työajan loppuun (klo 17).

Lisätietoja mainoksesta TÄÄLTÄjutella


Ole ensimmäinen, joka kommentoi

Yorumlar