Oikeuslääketieteen laitos rekrytoi 60 henkilöstöä

Oikeuslääketieteen laitos rekrytoi 60 henkilöstöä
Oikeuslääketieteen laitos rekrytoi 60 henkilöstöä

Oikeusministeriön oikeuslääketieteen laitokselta


1) työskennellä oikeuslääketieteen instituutin keskus- ja provinssiorganisaatioissa virkamiesten lain nro 657 4 / A §: n mukaisesti;

Henkilöstö palkataan 1 tietojen valmistelu- ja valvontapalvelujen tarjoajaan, 24 kemistiin, 4 työntekijään, 9 terveysteknikkoon, 18 teknikoon ja kahteen kokkiin, joiden sijainti, nimike ja pätevyys on määritelty liitteessä 3 oikeuslääketieteen instituutin pitämän suullisen kokeen tulosten mukaan.

2) Ehdokkaat, jotka tulivat vuoden 2018 KPSS: ään ja ansaitsivat vähintään 70 pistettä henkilöstölle vaadittavasta pistemäärästä, voivat hakea oikeuslääketieteen instituutin puheenjohtajan pitämiä suullisia tenttejä. Hakijoiden on täytettävä oikeusministeriön virkamiesten tutkintaa, nimittämistä ja siirtämistä koskevan asetuksen viidennessä ja kuudennessa artiklassa mainitut ehdot ja tämän ilmoituksen 5 artiklassa tarkoitetut ehdot.

3) Ehdokkaat kutsutaan suullisiin tentteihin, jotka ovat kymmenen kertaa kullekin henkilökunnalle ilmoitettujen työpaikkojen lukumäärä, alkaen korkeimmista pisteistä keskuskokeen pisteiden perusteella.

4) Hakijoiden on täytettävä seuraavat liitteessä 1 määritellyt yleiset ja erityisedellytykset.

Yleiset ehdot:

a) olla Turkin tasavallan kansalainen,

b) täyttämään lain nro 18 2020 §: ssä 657. syyskuuta 40, joka on hakemuksen jättöpäivä, määritellyt ikävaatimukset ja olemaan 35 vuoden ikäinen sen vuoden tammikuun ensimmäisestä päivästä alkaen, jona keskuskokeet pidetään. (01. tammikuuta 1983 ja sen jälkeen syntyneet voivat hakea.)

c) ei ole kiinnostunut asepalveluksesta tai ei ole saavuttanut asepalveluksen ikää, suorittanut aktiivisen asepalveluksen tai lykännyt tai siirtänyt varaluokkaan,

ç) Ei tuomita rikoksista, jotka on lueteltu lain nro 657 muutetussa 48/1-A / 5 lausekkeessa,

d) ilman minkäänlaista mielisairautta, joka voisi estää häntä suorittamasta tehtäviään jatkuvasti, sanotun kuitenkaan rajoittamatta lain nro 657 53 §: n säännöksiä,

e) ei ole riistetty julkisista oikeuksista,

f) Hänellä on henkilöstön nimitykseen vaadittava koulutustutkinto hakemuspäivästä lukien.

5) Hakupaikka ja menetelmä:

Oikeuslääketieteen instituutin hakemukset http://www.atk.gov.tr tehdään virallisella verkkosivustolla osoitteessa. Asiakirjoja ei lähetetä postitse tai muilla viestintäkanavilla verkkosivustolla tehdyn hakemuksen jälkeen. Ehdokkaiden on oltava näiden asiakirjojen PDF- tai kuvaformaatti valmiina, koska valokuva- ja KPSS-tulosasiakirja sekä tutkintotodistus tai väliaikainen tutkintotodistus on ladattava järjestelmään hakemuksen aikana. Järjestelmä antaa hakemuksen rekisteröintinumeron automaattisesti hakijoille, jotka suorittavat hakuprosessin asianmukaisesti.

6) Hakupäivät:

Hakemukset alkavat maanantaina 7. syyskuuta 2020 klo 10.00 ja päättyvät perjantaina 18. syyskuuta 2020 klo 17.00.

7) Hakemusten arviointi:

Hakijoiden, joiden hakemukset hyväksytään, koulutustason mukaan sijoitus tehdään alimman pistemäärän mukaan korkeimmasta pisteestä alkaen KPSS P3- ja KPSS P93 -pisteiden perusteella. Tämän sijoituksen seurauksena hakija, joka sijoittuu 10 kertaa ilmoitettua henkilöstömäärää korkeammalle, on oikeutettu suorittamaan suullisen kokeen.

Hakijoiden hakemuksia, joiden todetaan antaneen vääriä lausuntoja tai toimittaneet puuttuvia asiakirjoja hakemuksen ja menettelyjen aikana, ei hyväksytä, ja ne perutaan, vaikka heidän nimityksensä tehdään. Tässä tilanteessa olevia hakijoita vastaan ​​ryhdytään oikeustoimiin yleisten säännösten mukaisesti.

Hakutulokset ja tenttitulokset julkaistaan ​​oikeuslääketieteen instituutin verkkosivuilla. Koska julkaistavat ilmoitukset, ilmoitukset ja ilmoitukset tehdään ilmoituksen muodossa, ehdokkaille ei tehdä lisäilmoituksia.

8) Suullisen tentin paikka, päivämäärä ja aika:

Suulliset kokeet kaikille ilmoitetuille työntekijöille pidetään oikeuslääketieteen instituutin päämajassa Bahçelievlerissä Istanbulissa, ja suullisen kokeen päivämäärät ilmoitetaan myöhemmin.

Lisätietoja mainoksesta TÄÄLTÄjutella

Ole ensimmäinen, joka kommentoi

Yorumlar