Kulttuuri- ja matkailuministeriö rekrytoi 12 jatkuvaa työntekijää

kulttuuri- ja matkailuministeriö palkkaa jatkuvasti työntekijöitä
kulttuuri- ja matkailuministeriö palkkaa jatkuvasti työntekijöitä

Kappadokian alueen henkilöstösääntöjen säännösten mukaisesti, jotka koskevat Cappadocia-alueen puheenjohtajakautta, joka sijaitsee Keski-Kapadocia-alueen rajoissa, Kapadokian alueen presidentin henkilöstösääntöjen 375 kohdan mukaisesti, mainitun asetuksen kahdeksannesta artiklasta. Ensimmäisen kappaleen mukaan 28 henkilöä rekrytoidaan (suullisen) tenttituloksen perusteella etsimättä julkisen henkilöstön tenttipistettä.


SOVELLUSMENETELMÄ JA AIKA

Hakemukset vastaanotetaan sähköisesti ajanjaksolla 30/07/2020 - 17/08/2020. Ehdokkaat, jotka haluavat suorittaa kokeen, löytyvät ministeriön verkkosivulta (http://www.ktb.gov.tr) tekee hakemuksensa kotisivun "Tenttihakemusjärjestelmä" -linkin kautta. Ehdokkaiden on tutkittava samalla sivulla julkaistu tenttihakemusopas ongelmien välttämiseksi ennen tarvittavien toimien toteuttamista.

Tenttihakemukset alkavat 30. heinäkuuta 07 "Tenttihakemusjärjestelmän" kautta ja suljetaan klo 2020 17. Tämän päivämäärän jälkeen järjestelmää ei avata, eikä sovelluksia, joita ei tehdä sähköisesti, ei hyväksytä.

Ehdokkaat hakevat sähköisesti Cappadocia-kenttäjohtajuuden jatkuvan työntekijöiden henkilöstöhakemusmerkinnän märkämerkinnällä "Koehakemusjärjestelmän" kautta ja järjestelmään ladatut työkokemusta koskevat asiakirjat henkilöstöministeriön henkilöstöosastoon osoitteeseen "Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi No: 50 100.Yil - ANKAR". Se on toimitettava henkilökohtaisesti tai postitse työn loppuun 28 saakka.

Postin viivästyksiä ei oteta huomioon. Jos märkällä allekirjoituksella olevaa hakulomaketta ja ammattikokemukseen liittyvää asiakirjaa ei rekisteröidä ministeriön yleiseen asiakirjarekisteröintijärjestelmään ennen 28 klo 08, hakemusta ei katsota hyväksytä. Lisäksi hakemuksia, joista puuttuu tietoja ja asiakirjoja, ei käsitellä.

Hakijoita, joiden todetaan vastaavan mitään vaadituista ehdoista, ei arvioida.
Lista ehdokkaista, jotka suorittavat pääsykokeen, julkaistaan ​​ministeriön verkkosivuilla 11/09/2020. Hakijoille, jotka eivät voi saada oikeutta kokeen suorittamiseen, ei anneta erillistä ilmoitusta.

Ehdokkaat voivat viiden työpäivän kuluessa (18/09/2020 saakka) valittaa pääsykokeen suorittavien henkilöiden luetteloon kirjallisesti ministeriön verkkosivustolla henkilöstöosaston pääosastoon.

Lisätietoja mainoksesta TÄÄLTÄjutella

Ole ensimmäinen, joka kommentoi

Yorumlar