OGM rekrytoi vähintään 122 lukion valmistunutta.

ogm tekee vähintään lukion valmistuneesta julkisesta henkilöstöstä
ogm tekee vähintään lukion valmistuneesta julkisesta henkilöstöstä

Metsätalouden pääosasto julkaisi ilmoituksen. Otsikon ”Maa- ja metsätalousministeriö, Metsätalousosasto, 2020 sopimussuhteisen henkilöstön rekrytointiin liittyvä ilmoitus” yhteydessä julkaistun ilmoituksen mukaan 122 virkamiestä rekrytoidaan vähintään lukion tutkinnon suorittaneista.

SOVELLUKSEN EHDOT

  • Täyttääkseen lain nro 657 48 §: ssä tarkoitetut yleiset ehdot,
  • Työskennellessään sopimuksen nro 657 4 pykälän B momentissa tarkoitetulla sopimussuhteisella henkilöstöllä; Urakoitsija tuli voimaan lain nro 1 657 pykälän B momentissa ja ministerineuvoston 4 päivätyllä päätöksellä sekä niistä henkilöistä, joiden palvelusopimukset ovat päättyneet tai jotka ovat hakeneet sijoitusta liitteessä 6.6.1978 olevaan sopimussuhteiseen henkilöstöön. Olisi otettava huomioon, että operaatioon liittyvien periaatteiden liitteessä 7 olevan kolmannen ja neljännen kohdan säännöksiä sovelletaan. Näihin tehtäviin asetettuja ei nimitetä, jotka eivät kuulu sopimussuhteisen henkilöstön palkkaamista koskevien periaatteiden liitteessä olevan 15754 artiklan kolmannessa ja neljännessä kohdassa tarkoitettujen poikkeusten soveltamisalaan.
  • Niiden henkilöiden hakemuksia, joilla ei ole määriteltyä pätevyyttä ja jotka eivät pysty dokumentoimaan, ei hyväksytä. Lisäksi niihin sopimuksiin, joiden on ymmärretty olevan vääriä / kelpaamattomia asiakirjoja, jotka he ovat myöntäneet milloin tahansa, ja että he ovat laatineet väärän asiakirjan, heitä vastaan ​​nostetaan oikeustoimet, vaikka sopimus olisi allekirjoitettu ja tulli on maksettu, ja tämä maksu korvataan laillisella korolla.

SOVELTAMISEN ERITYISET EHDOT

  • Saadaksesi vähintään 2018 pistettä KPSSP3- ja KPSSP94-pisteissä, mukaan lukien KPSS (B) -ryhmä vuonna 60,
  • Ei olla yli 36-vuotias viimeisestä hakemuspäivästä lukien,
  • Niille, jotka ovat suorittaneet minkä tahansa toisen asteen koulutusalan ja hakevat tukihenkilöstön (kuljettajan) asemaan;
  • Ottaa C-luokan lisenssin,
  • Sukupuolena mies,
  • Niille, jotka hakevat lakimiehen asemaa;
  • Jotta asianajajan lisenssi

Lisätietoja mainoksesta TÄÄLTÄOle ensimmäinen, joka kommentoi

Yorumlar