DHMI-harjoittelija-assistentti ostaa lennonjohdon

dhmi-harjoittelija-assistentti palkkaa lennonjohdon
dhmi-harjoittelija-assistentti palkkaa lennonjohdon

Tiedot laitoksesta ja valtion lentokenttien pääosaston viranomaisen avustajan tehtävästä - sisäinen lennonjohtajien pääsykoe


Kokeen avaava yksikkö: Valtion lentokenttien pääosaston viranomainen.
Duty Station: DHMI (maa)
Tehtävänimike ja nimitysten lukumäärä:

  • Avustava lennonjohtaja: 17 yksikköä.
  • Harjoittelu lennonjohtaja: 20 kappaletta.

KPSS-pisteet ja avustavat lennonjohtajien ehdokkaat: vähintään 3 pistettä KPSSP70-pisteet-tyypistä

KPSS-pisteet ja peruspisteet ponnisteluilla lennonjohtajalle: vähintään 3 pistettä KPSSP70-pistemäärästä

KPSS-pisteiden voimassaolovuosi: Julkisen henkilöstön valintakoe 22. heinäkuuta 2018.

Valtion lentokenttäviraston pääosaston palveluksessa asetuksen (ETY) N: o 399 3 / c §: n nojalla valtion viranomaisten pääosasto, joka on julkaistu virallisessa lehdessä 08.07.2018 päivätyllä numerolla 30472, nimitetään lennonjohtajan ja avustavan lennonjohtajan tehtäviin. Valintakokeet pidetään ehdokkaiden kokeita koskevan asetuksen säännösten mukaisesti.

Yleiset ehdot, joita ehdokkaiden on tehtävä tenttiin

a) Turkin kansalainen

b) ei pidä riistää julkisilta oikeuksilta,

c) täyttää 18 vuotta,

d) sotilaallisen aseman suhteen; jolla ei ole mitään tekemistä asepalvelun kanssa, olematta asevelvollisuuden iässä tai, jos se on saavuttanut asevelvollisuuden ikän, toiminut säännöllisessä asepalvelussa tai lykätäkseen tai ollakseen varaluokassa (jolla ei ole suhdetta asepalvelukseen 28.12.2020, kurssin alkamispäivä),

e) Lukuun ottamatta huolimattomia rikoksia, vaikka ne olisi tuomittu yli kuuden kuukauden vankeuteen tai armahdukseen, rikokset, kuten kavallukset, kunnianhimo, kiristys, lahjonta, varkaudet, petokset, petokset, väärinkäyttö, vilpillinen konkurssi tai Olla tuomitsematta kunnia- ja arvokysymyksistä tai väärinkäytöksistä, virallisten tarjousten ja väärinkäytösten väärinkäytöstä ja valtionsalaisuuksien paljastamisesta, paitsi hyväksikäyttö ja salakuljetus,

f) Hakupäivästä lukien seitsemänkymmentäkymmentä pistettä tai enemmän KPSSP11-pistetyyppinä ensimmäistä kertaa tehtäviä nimityksiä koskevista yleisistä säännöistä annetun yleisen asetuksen 3. artiklan mukaisesti.

Lennonjohtajan avustajille asetettavat vaatimukset

a) Tiedekunnan tai 4-vuoden korkeakoulun valmistuminen

b) Terveysraportin vastaanottaminen ilmaisulla ”tulee lennonjohtajaksi” ICAO: n liitteen perusteiden mukaisesti (vaadittavat ehdot) www.dhmi.gov.t on Lentoliikenne klo

Ohjauspalveluiden henkilöstö on kirjoitettu lisenssi- ja luokitusasetuksiin.)

c) Ilmassa / paikassa ja paikassa / paikassa tapahtuva puheviestintä, jolla ei ole selkeää aksenttiä tai murretta, kielen leimautumista, piilotettua kokkaamista ja liiallista jännitystä, joka voi johtaa väärinkäsityksiin (Tämän tilanteen määrittää tenttikomissio ja kirjaa minuuteissa,

Tarvittaessa erotuomari lähetetään sairaalaan ja erotuomari perustetaan sairaalan antaman lopputuloksen perusteella. Ehdokkaiden ei katsota suorittaneen tenttiä, vaikka he olisivat suorittaneet tietokoneavusteisen tai kirjallisen tutkinnon, ja heidät poistetaan.)

d) Asiakirjan todistaminen siitä, että opiskelija on saanut vähintään ”C” -tason englannin vieraiden kielten tentistä viimeisen viiden vuoden aikana hakemusten jättöpäivästä lukien (Asiakirja, joka osoittaa, että hänellä on vieraan kielen tuntemus, joka on määritelty OSYM-puheenjohtajakauden julkaisemassa vastaavuustaulukossa (asiakirjat ovat voimassa 05.06.2015 jälkeen).) .

e) Sinulla on voimassa oleva lennonjohtajan lupakirja. (Katso: “SHY 65-01 Air
Liikenteenohjaimen palvelujen henkilöstölisenssien arviointia koskeva asetus ”)

Vaatimukset lennonjohtajan ehdokkaille

a) Tiedekunnan tai 4-vuoden korkeakoulun valmistuminen

b) Alkaen 28.12.2020, lennonjohtokurssin päivämäärä alkaa, olla vähintään 27-vuotias (syntynyt 28.12.1994 ja sen jälkeen).

c) Terveysraportin vastaanottaminen ilmaisulla ”tulee lennonjohtajaksi” ICAO: n liitteen perusteiden mukaisesti (vaadittavat ehdot) http://www.dhmi.gov.tr Se on kirjoitettu osoitteessa olevaan lennonjohtopalveluiden henkilöstölupaan ja luokitusasetukseen.)

d) Ilmassa / paikassa ja paikassa / paikassa tapahtuva ääniviestintä, jolla ei ole selkeää aksenttiä tai murretta, mikä voi johtaa väärinkäsityksiin ja häiriöihin, kielen leimautumiseen, piilotettuun kokkaamiseen ja liialliseen jännitykseen. ja menettely vahvistetaan loppuraportin tuloksen perusteella, jonka tuomarisairaala antaa.

e) Hakemuksen jättämisen määräajasta lukien dokumentoida, että opiskelija on saanut vähintään ”C” -tason englannin vieraiden kielten tentistä viimeisen viiden vuoden aikana (Asiakirja, joka osoittaa, että hänellä on vieraan kielen tuntemus, joka on määritetty OSYM: n puheenjohtajavaltion julkaisemassa vastaavuustaulukossa (asiakirjat ovat voimassa 05.06.2015 jälkeen) .

f) Ei voida erottaa kurssista tai pääkonttorista kurinalaisuuden, epäonnistumisten ja hallinnollisten näkökohtien suhteen.

TUTKIMUSMENETELMÄ:

Valintakoe lennonjohtajan harjoittelijalle ja avustaville lennonjohtajalle;

- Kirjallinen tentti sellaisten taitojen testaamiseksi kuin yleinen kyky, päättely, älykkyys, muisti ja nopea päätöksenteko, jos tietokoneavusteista valintakoetta tai tietokoneavusteista valintakoetta ei voida pitää mistä tahansa syystä,

- Sitä sovelletaan tavalla, joka koostuu suullisesta tentistä, joka sisältää ääniviestinnän arvioinnin. (Katso: Valtion lentokenttien pääosaston pääosaston harjoittelijoiden lennonjohtajien ja avustavien lennonjohtajien tehtäviin nimitettävien ehdokkaiden valintaa koskevista määräyksistä määräys: 13 artikla)

Hakeminen:

KPSSP10-pisteet kutsutaan kymmenen (kymmenen) kertaa valtion lentokenttien pääosaston ilmoittamien virkojen lukumäärään tietokoneavusteiseen valintakokeen tai kirjalliseen tenttiin korkeimmasta alkaen. ehdokkaat; Heidät kutsutaan suulliseen tenttiin pisteiden mukaisessa järjestyksessä tietokoneavusteisella valintakokeella tai kirjallisilla kokeilla. Ehdokkaat, jotka haluavat suorittaa kokeen 3-11.05.2020 välisenä aikana http://isbasvuru.dhmi.gov.tr Niiden on oltava voimassa klo. Hakijoiden on ladattava kaikki pyydetyt asiakirjat järjestelmään kokonaan. Henkilökohtaisesti ja postitse tehtäviä hakemuksia ei hyväksytä.

Lisätietoja mainoksesta TÄÄLTÄOle ensimmäinen, joka kommentoi

Yorumlar