Maa- ja metsätalousministeriö ostaa 13 sopimussuhteista IT-asiantuntijaa

Maa- ja metsätalousministeriö teki IT-asiantuntijoiden palvelukseenoton
Maa- ja metsätalousministeriö teki IT-asiantuntijoiden palvelukseenoton

Maa- ja metsätalousministeriö, joka työskentelee tietotekniikan osastolla, asetuksen nro 375 liitteessä 6 ja tämän artikkelin perusteella julkisten laitosten ja järjestöjen suurten tietojenkäsittelyyksiköissä, jotka on julkaistu virallisessa lehdessä 31.12.2008 päivätyllä numerolla 27097. Urakoitsijoiden IT-henkilöstön palvelukseen ottamista koskevista periaatteista ja menettelyistä annetun asetuksen kahdeksannen artiklan mukaisesti 8 (kolmetoista) sopimussuhteista tietotekniikan henkilöstöä rekrytoidaan tehtäväksi, joka tehdään ministeriömme suorittaman suullisen kokeen menestysjärjestyksen mukaisesti.

SOVELLUKSEN EHDOT


a) täyttää virkamieslain 657 48 §: ssä tarkoitetut ehdot,

b) Valmistautua tiedekuntien tai korkeakoulujen neljän vuoden atk-tekniikan, ohjelmistosuunnittelun, sähkötekniikan, sähkötekniikan, sähköelektroniikan ja teollisuustekniikan osastoihin, joiden vastaavuuden korkea-asteen koulutusneuvosto on hyväksynyt,

c) muiden kuin b alakohdassa mainittujen tiedekuntien tekniikan laitosten laitokset, jotka tarjoavat koulutusta neljäksi vuodeksi, tieteellisen kirjallisuuden, kasvatustieteiden ja kasvatustieteiden laitokset, tietokone- ja tekniikkakoulutusta tarjoavat laitokset, sekä tilastotieteen, matematiikan ja fysiikan laitokset, korkeakoulututkinnon suorittaneet (tässä osiossa mainitut laitoksen tutkinnon suorittaneet voivat hakea 2 kertaa kuukausittaista bruttosopimuskattoa)

d) jolla on vähintään 3 (kolmen) vuoden työkokemus ohjelmistojen, ohjelmistojen suunnittelusta ja kehittämisestä, tämän prosessin hallinnasta tai suurten verkkojärjestelmien asentamisesta ja hallinnasta, vähintään 5 (viisi) vuotta muille, (Ammatillista kokemusta määritettäessä otetaan huomioon palveluhenkilökunta, jonka henkilöstöön sovelletaan lakia 657 kuin tietohenkilöstöä tai saman lain 4 §: ää (B) ja sosiaaliturvalaitoksen alaisella yksityisellä sektorilla määritellyt sopimussuhteiset palvelusajat)

d) Asiakirjat, jotka osoittavat, että tietokoneen oheislaitteet tietävät ainakin kaksi nykyistä ohjelmointikieltä edellyttäen, että heillä on tietoa laitteistojen ja verkon hallinnasta ja tietoturvasta,

e) Jos miespuolisten ehdokkaiden aktiivinen velvollisuus ei ole saavuttanut asevelvollisuuden ikää tai saavuttanut asevelvollisuuden ikän, toimittava aktiivisessa asepalvelussa tai vapautuksen saamiseksi tai lykätään tai siirrettävä varaluokkaan.

SOVELLUSMENETELMÄ, SIJAINTI JA PÄIVÄMÄÄRÄ

Hakijat voivat hakea vain yhtä ilmoitettua paikkaa. Kun ilmoituksessa mainitut asiakirjat on täytetty kokonaan ja oikein,

sovellukset yhdessä; Vuosina 07.05.2020 - 22.05.2020, https://www.turkiye.gov.tr/tarim-orman-bakanligi-personel-alimina-iliskin-is-basvurusu osoite

tehdään sähköisesti. Koska hakemukset vastaanotetaan sähköisesti posti Hakemuksia henkilökohtaisesti tai henkilökohtaisesti ei hyväksytä.

Koska hakemukset tehdään sähköisen hallinnon salasanalla, ehdokkaat (www.turkiye.gov.t on) tilin on oltava käytettävissä. Mainitun tilin käyttämiseksi ehdokkaiden on saatava sähköisen hallinnon salasana. Ehdokkaat hakevat henkilökohtaisesti kirjekuoren, joka sisältää e-hallituksen salasanan PTT: n keskusosastoilta

Lisätietoja mainoksesta TÄÄLTÄOle ensimmäinen, joka kommentoi

Yorumlar