Kansallinen koulutusministeriö rekrytoi 19910 sopimussuhteista opettajaa

Kansallisen koulutusministeriön urakoitsijat
Kansallisen koulutusministeriön urakoitsijat

Kansallinen koulutusministeriö ilmoitti, että palvelukseen otettavat 19990 opettajaa otetaan palvelukseen ministeriön sopimusopettajina työskentelemään eri aloilla ja maakunnissa.


Laki nro 657 virkamiehistä, asetus laki nro 652, sopimussuhteisen henkilöstön palkkaamista koskevat periaatteet, yleiset määräykset ensimmäistä kertaa tehtäviä varten, asetus urakoitsijoiden palkkaamisesta, kansallisen opetusministeriön opetus- ja koulutusosasto. Hallituksen päätös nro 20.02.2014, päivätty 9, ja sen liite lukemisen periaatteista on laadittu aikataulun määräysten mukaisesti. Asiaa koskevan lainsäädännön säännökset ovat voimassa asioissa, jotka eivät sisälly ilmoitukseen.

Opettajaehdokkaiden vaadittava pätevyys

1. täyttää virkamieslain nro 657 48 §: ssä tarkoitetut yleiset ehdot,

2. Turkin kansalainen (Turkin kansalaisia ​​ei vaadita olevan Turkin kansalaisia ​​Pohjois-Kyproksen Turkin tasavallassa).

3. Ollakseen nimitettävä alue opetuslautakunnan ja opetusneuvoston 20.02.2014 tekemän päätöksen nro 9 mukaisesti opettajaksi nimitettävien henkilöiden määrittämisestä,

4. Yhtä toisen asteen opettajankoulutuksen maisterin tutkintoa tai pedagogista muodostumisohjelmaa / pedagogisen muodostumisen koulutustodistusohjelmaa, lukuun ottamatta niitä, jotka ovat suorittaneet korkeakouluopetuksen ohjelmat, jotka muodostavat opetuksen lähteen, ei siirretä alueille, joilla he eivät vastaa tarpeita,

5. Korkeakoulujen neuvoston ja ulkomaisten korkeakoulujen tutkinnon suorittaneiden korkeakoulujen ja / tai pedagogisten muodostumisasiakirjojen vastaavuus maan korkeakouluihin tai ohjelmiin.

6. Saatu vähintään 2018 pistetyyppien (KPSSP2019 ja KPSSP10-KPSSP121) perusteella alueelle, joka osoitetaan julkisen henkilöstön valintakokeessa, joka pidetään vuonna 120 tai 50,

7. ei ole tuomittu erottamisesta virkamiehen tai opettajan ammatista,

8. nimitetään sopimusopettajaksi lain nro 657 4 / B §: n nojalla; Työskennellessään sopimusopettajana niiden kanssa, joiden nimitykset on peruutettu, täytynyt suorittaa yhden vuoden odotusaika hakemuksen viimeisestä päivästä niiden työntekijöiden osalta, joiden työsopimus on päättynyt,

9. Edellytykset vaaditaan, jotta voimme työskennellä lain nro 657 4 / B pykälässä tarkoitettuna sopimusopettajana ministeriössämme tai julkisissa laitoksissa ja organisaatioissa.

Opettajan rekrytointihakemus ja päivämäärä

  • Ennakkohakemuksen ja suullisen tenttikeskuksen asetusten vastaanottamispäivämäärä 1. - 12. kesäkuuta 2020
  • Suullinen tenttiä suorittavien hakijoiden tenttikeskuksien ilmoituspäivä 22. kesäkuuta 2020
  • Suulliset kokeet pidetään 6. – 25. Heinäkuuta 2020
  • Suullisen kokeen tulosten ilmoittamispäivä 28. heinäkuuta 2020
  • Nimitysetuuksien vastaanottopäivämäärä 31. elokuuta 2020 - 4. syyskuuta 2020
  • Ilmoituksen tulokset Ilmoitus 8. syyskuuta 2020

Lisätietoja mainoksesta TÄÄLTÄOle ensimmäinen, joka kommentoi

Yorumlar