Samsunin vesi- ja viemärijärjestelmä hankkii 67 virkamiestä

samsun vesi- ja viemärijärjestelmä tekee virkamiehistä
samsun vesi- ja viemärijärjestelmä tekee virkamiehistä

SAMSUN VESI- JA VÄLJÄRJESTELMIEN HALLINTO YLEINEN HALLITUSTOIMISTON VASTAANOTTO ENSIMMÄINEN


Työntekijä Samsunin vesi- ja viemärijärjestelmän pääosastossa virkamiesten pääosaston lain nro 657 nojalla; Paikallishallintoihin tehtäviä ensimmäistä kertaa koskeviin tarkastus- ja nimityssääntöjen mukaan virkamiehet rekrytoidaan avoimien tehtävien kautta määriteltyihin avoimiin virkoihin, joiden otsikko, luokka, palkkaluokka, lukumäärä, pätevyys, KPSS-tyyppi, KPSS-peruspistemäärä ja muut vaatimukset ovat alla.

S

N

Ryhmän otsikko luokka Ryhmän tutkinto pala edellytykset sukupuoli KPSS
tyyppi
KPSS-pohja
Arvioinnit
1 insinööri TH 8 1 Valmistuminen perustutkintoa tarjoavien tiedekuntien tietokonetekniikan perustutkinto-ohjelmasta Mies / Nainen P3 70
2 insinööri TH 8 2 Valmistuminen perustutkintoa suorittavien tiedekuntien ympäristötekniikan perustutkinto-ohjelmasta Mies / Nainen P3 70
3 insinööri TH 8 3 Valmistuminen tiedekuntien sähkötekniikan perustutkinto-ohjelmasta, joka tarjoaa perustutkintoa Mies / Nainen P3 70
4 insinööri TH 8 1 Valmistuttuaan tiedekuntien ohjaus- ja automaatiotekniikan perustutkinto-ohjelmista Mies / Nainen P3 70
5 insinööri TH 8 3 Valmistuminen perustutkintoa suorittavien tiedekuntien insinööriohjelmaan Mies / Nainen P3 70
6 insinööri TH 8 5 Valmistua tiedekuntien rakennustekniikan perustutkinto-ohjelmasta, joka tarjoaa koulutusta perustutkintoa Mies / Nainen P3 70
7 insinööri TH 8 5 Valmistuminen perustutkintoa suorittavien tiedekuntien konetekniikan perustutkinto-ohjelmasta Mies / Nainen P3 70
8 arkkitehti TH 8 1 Valmistuminen arkkitehtuurin tiedekunnan perustutkinto-ohjelmiin Mies / Nainen P3 70
9 kemisti TH 8 2 Valmistuminen tiedekuntien kemian perustutkinto-ohjelmiin Mies / Nainen P3 70
10 teknikko TH 8 6 Valmistuminen ammatillisten koulujen mekaaniseen liitto-ohjelmaan Mies / Nainen P93 70
11 teknikko TH 9 1 Valmistuttuaan ammatillisten koulujen atk-ohjelmointiohjelmasta Mies / Nainen P93 70
12 teknikko TH 9 1 Valmistuminen ammatillisten koulujen ympäristö- tai ympäristöterveyden liiton tutkinto-ohjelmasta Mies / Nainen P93 70
13 teknikko TH 9 10 Valmistuminen ammattikoulujen rakennustekniikan tai rakennustekniikan liitto-ohjelmasta Mies / Nainen P93 70
14 teknikko TH 9 8 Valmistuttuaan ammatillisissa kouluissa Karttateknikko tai Kartta- ja katastriyhdistysohjelma Mies / Nainen P93 70
15 teknikko TH 9 3 Valmistuminen ammattikoulujen sähköyhdistysohjelmaan Mies / Nainen P93 70
16 teknikko TH 9 2 Valmistuminen ammattikoulujen elektroniikan, sähkö-elektroniikan teknikon tai sähköisen tekniikan liitto-tutkinto-ohjelmaan Mies / Nainen P93 70
17 kerääjä GPP 9 - 10 -11 11 Valmistuminen yhdestä taloustieteen, kirjanpidon, liiketalouden, julkishallinnon, valtiotieteen ja julkishallinnon, rahoituksen, kirjanpidon tietojärjestelmien perustutkinto-ohjelmista Mies / Nainen P3 70
18 asianajaja AH 7 2 Valmistuminen yliopistojen lakitieteistä Mies / Nainen P3 70

YLEISET JA ERITYISET SOVELTAMISEN EHDOT

Edellä mainitut avoimia virkamiehen virkoja koskevissa hakemuksissa noudatettavat yleiset ja erityisedellytykset ovat seuraavat.

1) YLEISET SOVELTAMISEN EHDOT

Ehdokkailla, jotka hakevat virkamiehen virkaa, on oltava seuraavat virkamieslain nro 657 48 §: n A momentissa tarkoitetut yleiset ehdot;

a) Turkin kansalainen

b) ei pidä riistää julkisilta oikeuksilta,

c) vaikka Turkin rikoslain 53 §: ssä tarkoitetut ajanjaksot ovat kuluneet; Rikokset valtion turvallisuutta vastaan, rikokset perustuslakia ja tämän järjestyksen toimintaa vastaan, kavallukset, kiristys, lahjonta, varkaudet, petokset, petokset, petokset, väärinkäytökset, vilpilliset, jopa tuomitut vankeuteen tai anteeksiantamiseen vuodeksi tai pidemmälle tarkoituksellisesta rikoksesta Ei saa tuomita konkurssista, tarjousvirheistä, suorituskyvyttömyydestä, rikoksen omaisuuden pesusta tai salakuljetuksesta,

d) miespuolisten ehdokkaiden sotilaallisesta asemasta; jolla ei ole mitään tekemistä asepalvelun kanssa tai jolla ei ole saavutettu asevelvollisuuden ikää, tai jos hän on saavuttanut asevelvollisuuden ikän, hän on toiminut aktiivisessa asepalvelussa tai siirretty tai siirretty varaluokkaan,

e) jolla ei ole psyykkisiä sairauksia tai fyysisiä vammaisuuksia, jotka voivat estää häntä suorittamasta tehtäväänsä jatkuvasti,

f) täyttää muut ilmoitettuihin tehtäviin haettavat hakemusvaatimukset,

g) Vetoomus siitä, mitä henkilöstöä haettiin (Jokainen hakija hakee vain yhtä henkilöstöä, joka on lähetetty heidän koulutustasonsa perusteella.)

2) SOVELTAMISEN EHDOT

a) Tänä vuonna viimeksi valmistuneesta koulusta ilmoitettujen nimikkeiden koulutusta koskevien vaatimusten täyttämiseksi ja KPSS-pisteiden vähimmäispistemäärän vastaanottamiseksi vuoden 2018 julkisen henkilöstön valintakokeen (KPSS) mukaisissa pisteytyslajeissa ostettavia nimikkeitä vastaan

b) ei voida erottaa julkisista laitoksista ja organisaatioista, joissa hän on työskennellyt aiemmin, kurinalaisuuden tai moraalisten syiden vuoksi.,

3) PÄIVITTÖJEN VAATIMUKSET HAKEMUKSEN AIKANA

Hakemuksen aikana;

Hakulomake instituutioltamme tai pääosastoltamme http://www.saski.gov.tr toimitetaan Internet-osoitteesta,

a) kopio henkilökortista tai henkilökortista,

b) Alkuperäinen tai notaarin oikeaksi todistettu jäljennös tutkintotodistuksesta tai tutkintotodistuksesta tai tutkintotodistus viivakoodilla, joka voidaan hankkia E-hallinnon kautta (hallintoviranomaiset voivat vahvistaa jäljennökset edellyttäen, että alkuperäinen esitetään.)

c) Alkuperäinen tai virallisesti vahvistettu jäljennös ulkomaalaisista koulun suorittaneista vastaavuusasiakirjasta (hallintoviranomaiset voivat vahvistaa jäljennökset, jos alkuperäinen esitetään.)

d) Viivakoodituloste KPSS-tulosdokumentin ÖSYM-verkkosivustolta,

e) miespuolisten ehdokkaiden ilmoitus siitä, että he eivät ole asevelvollisuudessa,

f) vakuutus siitä, että hänellä ei ole esteitä suorittaa velvollisuuttaan jatkuvasti,

g) 4 biometristä kuvaa, (1 liitetään lomakkeeseen)

h) Asianajajan lisenssin tai notaarin oikeaksi todistetun jäljennöksen alkuperäinen asianajajahenkilöstölle (hallintoviranomaiset voivat vahvistaa jäljennökset, jos alkuperäinen esitetään.)

i) Vetoomus henkilöstöön, jota hän haki,

4- SOVELTAMISPAIKKA, PÄIVÄMÄÄRÄ, MENETELMÄ JA KESTO

Ehdokkaat voivat suorittaa suullisen tentin;

a) Hakijat yhdessä hakemuksen aikana pyydettyjen asiakirjojen kanssa 06.04.2020 - 17.04.2020 perjantaista klo 17.00 asti (työpäivinä klo 08.00–17.00) voi hakea.

Hakijoiden on jätettävä hakemusasiakirjat;

- Sähköisen ympäristön pääosasto http://www.saski.gov.tr Internet-osoite,

- Henkilökohtaisesti tai kirjatulla kirjeellä he voivat lähettää Samsunin vesi- ja viemäröintihallinnon henkilöstö- ja koulutusosasto (Denizevleri Mahallesi 228. Sokak No: 4 Atakum / Samsun). (Pääosasto ei vastaa viivästyneestä postista.)

b) Pääosasto ei arvioi hakemuksia, joissa on puuttuvia tietoja ja asiakirjoja tai jos heidän pätevyytensä eivät ole sopivia.

c) Postin viivästyksiä ja hakemuksia, joita ei ole tehty ilmoituksessa asetetussa määräajassa, ei oteta huomioon.

5- HAKEMUSTEN ARVIOINTI - HAKEMUKSEN ILMOITTAMINEN

a) Ehdokas kutsutaan suulliseen kokeeseen, joka on viisinkertainen nimitettävien avoimien virkojen lukumäärään alkaen eniten pistettä saaneesta ehdokkaasta tarkistamalla pääosastollemme, että ehdokkaiden TR-henkilöllisyysluku ja ÖSYM-tietueet ovat yhdenmukaisia.

b) Muut ehdokkaat, joilla on sama pistemäärä kuin viimeisellä tenttiin kutsutulla ehdokkaalla, kutsutaan tenttiin.

c) Hakijat, joilla on oikeus suorittaa suullinen koe ja KPSS-pisteet sekä kokeen paikka ja aika Maanantai, 20.04.2020 Pääosasto http://www.saski.gov.tr julkistetaan Internetissä.

d) Ehdokkaat, joiden hakemus on hyväksytty ja joita kutsutaan tenttiin, joiden henkilöllisyystiedot ja tentin paikka ja päivämäärä ovat saatavilla ”Tentin ilmoittautumisasiakirjat” He pääsevät Internetiin osoitteesta www.saski.gov.tr.

e) Hakijoille, joilla ei ole oikeutta suorittaa tenttiä, ei ilmoiteta asiasta.

6- TUTKIMUSPAIKKA, AIKA JA AIHEET

Samsunin vesi- ja viemäröintihallinnon pääosaston pieni kokoussali (Denizevleri Mahallesi 228. Sokak No: 4 Atakum / SAMSUN); rekrytointiin 27/04/2020-08/05/2020 Suullinen tentti pidetään päivämäärien välillä. Jos suullista tenttiä ei voida suorittaa samana päivänä, sitä jatketaan seuraavana päivänä.

Kokeen aiheet:

Perustuslaki Turkki

Atatürkin periaatteet ja vallankumouksen historia

657 virkamieslakia

Paikallishallintoon liittyvä peruslainsäädäntö

Se kattaa henkilöstön nimikkeeseen liittyvien ammatillisten ja käytännön tietojen ja taitojen mittaamisen.

7- TESTIN ARVIOINTI JA TYÖTULOKSEN HALLINTA

Arviointi tentissä; Perustuslaki Turkin Atatürkin periaatteet ja historia vallankumouksen 657 Laki, Kuntien 15 perustuslaissa liittyvistä asioista pistettä, kun joukkue otsikko ammatillinen ja käytännön tietoa ja mitata kykyä tehnyt yli 40 pistettä, yhteensä 100 pistettä. Kokeen onnistumiseksi tenttilautakunnan jäsenten pisteiden aritmeettisen keskiarvon on oltava vähintään 60. Ehdokkaiden tärkein saavutuspiste; Hallinnomme suorittaman suullisen kokeen pisteet ja KPSS-pisteet määritetään ja ilmoitetaan hallinnon verkkosivustolla.

Jos ehdokkaiden menestyspisteet ovat samat, sitä korkeammalle KPSS-pistemäärälle annetaan etusija. Alkaen korkeimmasta saavutuspisteestä määritetään nimitettävien pysyvien ehdokkaiden ja korvaavien ehdokkaiden lukumäärä. Pää- ja varaehdokasluettelot ilmoitetaan hallinnon Internet-osoitteessa, ja luetteloidulle ilmoitetaan kirjallisesti.

Tenttilautakunta; on oikeus saada osa tai ei mitään niistä, jotka on ilmoitettu tenttiilmoituksessa, jos he huomaavat, että saavutuspisteet ovat alhaiset tai riittämättömät kokeilun lopussa rekrytointia varten ilmoitetuista jäljettömistä.

Hakemusten ja menettelyjen aikana niiden henkilöiden tutkimukset, joiden on todettu antavan vääriä lausuntoja tai pilaavan totuuden millään tavalla, katsotaan kelvottomiksi, eikä heidän tehtäviään tehdä. Vaikka tällaisten tapausten nimitykset määritetään, heidän tehtävänsä peruutetaan. He eivät voi vaatia mitään oikeuksia, ja heille tehdään rikosvalitus kansalliselle syyttäjälle.

Tentituloksiin voidaan hakea muutosta kirjallisesti seitsemän päivän kuluessa menestysluettelon ilmoittamisesta hallinnon verkkosivustolla. Tutkintalautakunta päättää muutoksenhausta seitsemän päivän kuluessa, ja asiasta ilmoitetaan kirjallisesti asianomaiselle henkilölle.

Mainos Olunur.

Lisätietoja mainoksesta TÄÄLTÄ


Rautatieuutisia

Ole ensimmäinen, joka kommentoi

Yorumlar