Coronaviruksen puhkeaminen katkaisee toimitusketjut!

koronaviruksen puhkeaminen katkaisee toimitusketjut
koronaviruksen puhkeaminen katkaisee toimitusketjut

Koronaviruksen puhkeamisen myötä olemme selvästi nähneet, miten bullwhip (kysynnän liioittelu) -vaikutus tapahtuu toimitusketjuissa. Joistakin tuotteista on tullut näkymättömiä, markkinahyllyt ovat tyhjät ja niiden hinnat ovat kaksinkertaistuneet. Tuotantolaitokset pysähtyivät osien toimitusongelmien vuoksi. Valtiot ryhtyivät lisätoimenpiteisiin tuottajien suojelemiseksi. Toisaalta verkkokaupassa on tapahtunut räjähdyksiä. Ostopalvelut ovat lisääntyneet uskomattoman paljon.


Fyysisestä etäisyydestä on tullut tärkeä. Väliaikaiset terveydenhuoltoketjut oli perustettava nopeasti. TIR-passitukset pysähtyivät rajoilla ja TIR-häntä muodostui. Ajoneuvojen kuljettajat alkoivat soveltaa 14 päivän karanteeniaikaa. RO-RO-kuljetuksissa kuljettajia ei voitu kuljettaa lentokoneella ja heidän oleskeluaan Euroopan unionissa lyhennettiin. Jo olemassa oleva kuljettajapula on taitettu. Maantiekuljetusten rajoitusten vuoksi rahti on siirtynyt meri- ja rautatiekuljetuksiin. Kysyntä kasvoi merkittävästi. Koska tuontikontteja ei voitu tyhjentää ajoissa meriteitse, kun tyhjien konttien tarve kasvoi vientisatamissa, hinnat nousivat puhtaamman polttoaineen kunnon myötä. Lentoliikenteeseen rekisteröitiin kiireellisiä tilauksia. Matkustajakoneiden lentojen peruuttamisen seurauksena kantavuus kuitenkin laski radikaalisti ja varauksia aloitettiin antamaan viikkoja myöhemmin. Retkeilyajat ovat pidentyneet vaunujen desinfiointitoimenpiteiden seurauksena rautateiden rajanylityspaikoilla. Seurauksena on, että toimitusketjut ovat katkenneet? Kyllä. Myrkytysajan vaikutus toimitusketjuissa voidaan estää vain synkronoimalla toimitusketjuja. Nopea ja tarkka tiedonkulku on peruskysymys. Kuten Maailman terveysjärjestö sanoo: "testi, testi, testi". Toimitusketju osapuolten tulisi suunnitella eteenpäin nopeaa tiedonkulkua ja toimia yhdessä liiketoiminnan normalisoimiseksi. Yhden keskuksen ratkaisut eivät riitä.

Prosessi, jossa olemme, on osoittanut meille jälleen kerran logistiikan merkityksen. Olemme nähneet, miksi logistiset toiminnot ovat tärkeitä kestävien palvelujen tarjoamisessa sekä terveydenhuollon toimitusketjun kestävyyden kannalta että ihmisten ravitsemuksellisten, hygieenisten jne. Tarpeiden täyttämisessä. Vahvistuksen lukumäärän lisäksi niiden, jotka eivät pääse ulos, perustarpeet on tyydytettävä.

Toimitusketjun kustannukset ovat osto-, tuotanto- ja logistiikkakustannusten summa. Äskettäisten tapahtumien johtopäätöksemme osoittavat, että meidän on luotava entistä kestävämpiä toimitusketjuja ja erotettava toisistaan ​​katastrofin ja sen jälkeiset toimenpiteet. Meidän on löydettävä kontaktivapaat ulkomaankaupan menetelmät epidemian aikana. Tässä vaiheessa tärkeiksi muuttuvat rautateiden ulkomaankauppaa lisäävät infrastruktuuri-investoinnit. On selvää, että kuljettajan vaihto rajalla, konttien vaihto (täysin täynnä, tyhjä), puoliperävaunun vaihto ja nopeat desinfiointimenetelmät on kehitettävä edelleen. Tätä varten on luotava puskurivyöhyke. Vaihtoehtoiset reitit ja rajaportit olisi otettava huomioon ja nopea käyttöönottoratkaisu olisi otettava huomioon. Eri maissa on eri tiemaksut eri reiteillä. Asianmukaiset reitit voidaan luoda väliaikaisilla sopimuksilla näiden maiden kanssa.

Ajoneuvojen kuljettajille rajan kohdalla sovellettu 14 päivän karanteeniaika olisi poistettava hakemuksesta niin pian kuin mahdollista, ja turkkilaisten ja ulkomaisten ajoneuvojen kuljettajien sisään- ja poistuminen olisi sallittava testisarjoilla rajoilla. Ajoneuvojen kuljettajien oleskelun kestoa EU: n jäsenvaltioissa olisi lisättävä. Kuljettajan viisumihakemukset olisi arvioitava ensisijaisiksi ja uutta viisumia olisi jatkettava pidentämällä määräaikaa. Asiaankuuluvien instituutioiden kanssa koordinoidessaan sen olisi julkaistava työ- ja lepoaikoina sovellettavat toleranssit, jotka eivät vaikuta turvallisuuteen negatiivisesti, ja ajanjaksoa olisi pidennettävä tarpeen mukaan. Meri-vientikonttien liiketoimintaprosessien yksinkertaistamiseksi todennetun bruttopainon (VGM) punnitseminen olisi keskeytettävä, ja alustoimistojen olisi pyydettävä lähettäjäyhtiöiltä sitoumusta. Kuljettaja- / kuormausjärjestelmää olisi harkittava uudelleen ja kuljettajien ja yritysten ajopiirtureita olisi yksinkertaistettava ja nopeutettava. Olisi suunnitteilla uusien kuljettajien tarjoamista kansainvälisiin kuljetuksiin (koulutus, kokeet, todistukset), ja joidenkin SRC- ja ADR-koulutusten ja kokeiden Internet-saatavuus olisi arvioitava.

Vuorotyö virkamiesten kanssa pidentää liiketoimintaprosesseja. Sen sijaan prosessia olisi nopeutettava varmistamalla paperittomien käsittelyprosessien tehokas käyttö, ja olisi ryhdyttävä toimenpiteisiin työpaikkojen menetyksen estämiseksi kaikissa vaiheissa. Ilmoitetussa paketissa ei ole erityistä tukea logistiikka-alalle, jolle puhkeaminen on vaikuttanut suuresti, paitsi että arvonlisäveroilmoituksen maksut viivästyvät kuusi kuukautta. Tämä tuki on jo annettu 6 alalle. Tänä aikana polttoaineen SCT, joka on tärkeä kustannuserä logistiikalle, olisi poistettava ja palvelu olisi tarjottava edullisemmissa olosuhteissa.

Keskipitkällä aikavälillä on määritettävä tärkeimmät kuljetuskäytävämme, jotka yhdistävät maamme kattavat tärkeimmät kansainväliset käytävämme ja näille käytäville perustettavat logistiikkakeskukset / kylät tavaroiden virtauksen turvaamiseksi ja riskien vähentämiseksi.

Maassamme on monia yrityksiä, jotka kuuluvat maailmanlaajuisten toimitusketjujen piiriin. Länsimaat eivät halua tuottaa joitain tuotteita omassa maassaan. Turkki on kasvussa vientiin suuntautunut kehitysmalli. Meidän on kuitenkin otettava huomioon myös se tosiasia, että olemme riippuvaisia ​​raaka-aineista. Siksi meidän pitäisi määritellä ongelmat, joita kohtaamme näiden raaka-aineiden hankintaprosessissa, ja keskittyä tässä ratkaisuihin. Jotkut tuotteita ei tuoteta Turkissa. Siksi meidän on oltava jatkuvasti globaaleissa toimitusketjuissa.
Tärkeä asia on laskea kaikki riskit ja ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin. Meidän on suoritettava riskienhallinta systemaattisesti ja jatkuvasti ennakoivasti toimitusketjun ja logistiikan suhteen ja vahvistettava kriisinhallintajärjestelmäämme lyhyellä aikavälillä. Joten meidän on löydettävä tapoja siirtyä taloudellisesti yhden keskuksen syöttömallista monen keskuksen syöttömalliin. Meidän on tuotettava strategisia tuotteita maassamme.

Tämän seurauksena liiallisten vaihtoehtojen ja ketteryyden merkitys toimitusketjuissa nousi jälleen esiin. Ymmärretään, että vaihtoehdot tulisi määritellä etukäteen sekä logistiikkaprosesseissa että tuotannossa, ja kehitystä tulisi seurata dynaamisesti ja sopivinta tulisi käyttää olosuhteiden mukaan.

professori Tohtori Mehmet TANYAŞ
Logistiikkayhdistyksen puheenjohtaja (LODER)


Rautatieuutisia

Ole ensimmäinen, joka kommentoi

Yorumlar