Maa- ja metsätalousministeriö palkkaa urakoitsijat

Maa- ja metsätalousministeriö sopimussuhteista henkilöstöä varten
Maa- ja metsätalousministeriö sopimussuhteista henkilöstöä varten

Maa- ja metsätalousministeriö on julkaissut uuden rekrytointiilmoituksen. DPB: n kautta julkaistun ilmoituksen mukaan maa- ja metsätalousministeriö rekrytoi 25-henkilöstöä 09: stä marraskuuhun saakka ja 2019: n henkilöstöä joulukuun 9: iin saakka.

Maa- ja metsätalousministeriön tietojenkäsittelyosaston palveluksessa asemalain nro 375 liitteen 6 artikkelin perusteella ja tämän artikkelin perusteella julkishallinnon laitosten ja organisaatioiden suurten mittakaavojen tietojenkäsittelyyksiköissä julkaistu Söz-sopimustietojärjestelmä, joka on julkaistu virallisessa lehdessä päivätyllä 31.12.2008 ja numeroitu 27097. Henkilöstön palkkaamista koskevista periaatteista ja menettelyistä annetun asetuksen 8 artiklan mukaisesti 9 (yhdeksän) sopimussuhteista tietotekniikan henkilöstöä rekrytoidaan sijoittamalla ministeriömme suorittaman kirjallisen kokeen menestysjärjestyksessä.

SOVELLUKSEN EHDOT

a) Täyttää virkamieslain nro 657 48 §: ssä määritellyt ehdot,

b) Neljän vuoden tietotekniikan, ohjelmistosuunnittelun, sähkötekniikan, elektroniikan, sähköelektroniikan ja teollisuustekniikan laitosten tutkinnon suorittaneet tiedekunnat tai korkeakoulut ulkomailla, joiden vastaavuuden korkea-asteen koulutusneuvosto hyväksyy,

c) b) muut kuin ne, jotka on määritelty tekniikan laitosten, luonnontieteellisten ja kirjallisten tiedekuntien, kasvatustieteiden ja koulutustieteellisten tieteiden, tietokone- ja tekniikan koulutusosastojen, tilastotieteiden, matematiikan ja fysiikan osastojen tai vastaavuuden näiden korkea-asteen koulutuksen neuvoston hyväksymien ulkomaisen korkeakoulutuksen tieteellisten ja fysiikan laitosten, (Tämän osaston tutkinnon suorittaneet voivat hakea 2-kerroksen kuukausittaista bruttosopimuskattoa varten)

C) Hänellä on vähintään 3 (kolmen) vuoden ammattikokemus ohjelmistojen, ohjelmistojen suunnittelussa ja prosessien kehittämisessä ja hallinnassa tai suurten verkkojärjestelmien asennuksessa ja hallinnassa vähintään 5 (kolme) vuotta ja muiden henkilöillä vähintään 657 (viiden) vuoden työkokemus. Määrittäessään tietotekniikan henkilöstönä kokemusta, otetaan huomioon palvelut, joihin sovelletaan lakia 4, tai urakat, joihin sovelletaan lakia 399 ja saman lain XNUMX pykälän B kohtaa, sekä palvelusajat, jotka on dokumentoitu sosiaalivakuutuslaitoksen alaisen yksityisen sektorin tietotekniikan henkilöstönä).

d) Tietojen tarjoaminen tietokoneen oheislaitteiden laitteista ja vakiintuneesta verkonhallinnasta ja tietoturvasta dokumentoimalla, että he tietävät ainakin kaksi nykyistä ohjelmointikieltä,

e) Miespuolisten ehdokkaiden, jotka eivät ole saavuttaneet aktiivisen asepalvelun ikää tai saavuttaneet asevelvollisuuden ikän, heidän on täytynyt toimia aktiivisena asepalveluna tai heidät on vapautettu tai lykätty tai heidät on siirretty varaluokkaan.

HAKEMUSLOMAKE JA HISTORIA

1- Başvurular; 25.11.2019 – 09.12.2019 tarihleri arasında, https://www.turkiye.gov.tr/tarimorman-bakanligi-personel-alimina-iliskin-is-basvurusu adresi üzerinden elektronik ortamda yapılacaktır. Müracaatlar elektronik ortamda alınacağından posta yolu ile veya bizzat müracaatlar kabul edilmeyecektir.

2- Opiskelijaksi tehdään salasanalla sähköisen hallinnon ehdokkaita (jäljempänä www.turkiye.gov.t) tili on pakollinen. Ehdokkaiden on hankittava sähköisen viranomaisen salasana käyttääksesi tätä tiliä. Ehdokkaat voivat saada sähköisen hallinnon salasanan sisältävän kirjekuoren PTT: n keskusosastoilta henkilökohtaisesti esittämällä henkilökortin, jolla on turkkilainen henkilöllisyysluku.

HAKEMISEKSI VAADITTAVAT ASIAKIRJAT

a) Curriculum Vitae, (Ehdokkaan lyhyt CV annetaan yhtenä sivuna ja ladataan 'Muut tiedot' -osaan sähköisen hallinnon kautta tehdyn hakemuksen aikana.)

b) SSI-palveludokumentti ((e-Government SSI -rekisteröinti- ja palveludokumenttisivu), viivakoodatut asiakirjat, sähköisen hallinnon sovellukset ladataan ”Muut tiedot” -osiossa.)

c) Yleisten ehtojen 3 §: ssä tarkoitettu työkokemusta osoittava asiakirja (On tarpeen todistaa, että työkokemus välitetään tietohenkilöstönä, se ladataan kohtaan Muut tiedot -osaan sähköisen hallinnon kautta tehdyn hakemuksen aikana.)

d) Asiakirja, jonka mukaan hän tuntee ainakin kaksi yleisten ehtojen otsikon d kohdassa mainittua nykyistä ohjelmointikieltä (tekstikirjoitus, joka osoittaa vähintään 2-lukukauden ohjelmointikurssin suoritetun, osallistumis- / tenttitodistuksen jne.) (Sähköisen hallinnon laatima hakemus yhdellä sivulla) ladataan Muut tiedot -osaan.)
e) Kussakin ERITTÄMÄÄRÄYKSESSÄ vaadittavat todistukset ja asiakirjat, jotka osoittavat ammatillisen kokemuksen tai kokemuksen (Yksityiskohtainen luettelo todistuksista ja määritellyistä asiakirjoista on laadittava yhtenä asiakirjana ja lähetettävä kohtaan Muut tiedot -osaan sähköisen hallinnon kautta tehdyn hakemuksen aikana.)

HAKEMUSTEN ARVIOINTI

Hakemusten tutkimuksen tuloksena yhteensä 70 prosenttia KPSS-pistemäärästä (KPSS-pistemäärää jättävän ehdokkaan KPSS-pistemäärä katsotaan 70: ksi) ja kolmekymmentä prosenttia vieraiden kielten pistemäärästä (niiden vieraiden pistemäärä, jotka eivät jätä vieraan kielen pisteitä, katsotaan nollaksi) Jokaiselle nimikkeelle kutsutaan 10 (kymmenen) kertaa enimmäismäärä kirjalliseen tenttiin aloittaen parhaimmasta pistemäärästä sijoituksen mukaan.

Jos viimeisessä sijassa tämän sijoituksen mukaan on enemmän kuin yksi ehdokas, joilla on sama pisteet, kaikki nämä ehdokkaat hyväksytään tenttiin.

Luettelo ehdokkaista, jotka voivat suorittaa kirjallisen kokeen https://www.tarimorman.gov.tr ve https://www.tarimorman.gov.tr/BIDB julkaistaan ​​sivustolla. Lisäksi kirjallista ilmoitusta tai ilmoitusta ei tehdä.

Hakijat voivat hakea vain yhtä ilmoitettua paikkaa.

TÄYTETYT AINEET, SIJAINTI JA HISTORIA

Koekysymykset kattavat kaikki aiheet, jotka on määritelty sen tehtävän teknisissä ja erityisissä olosuhteissa, johon niitä sovelletaan. 10 (kymmenen) kysymystä jaetaan ilmoitettujen kantojen kesken. Yleiset kysymykset kattavat nykyiset IT-aiheet.

Kokeen aika ja paikka sekä luettelo ehdokkaista, jotka ovat oikeutettuja suorittamaan kirjallisen kokeen https://www.tarimorman.gov.tr ve https://www.tarimorman.gov.tr/BIDB julkaistaan ​​sivustolla.

Ne, jotka eivät pääse kirjalliseen kokeeseen, voivat hakea muutosta maa- ja metsätalousministeriön tietojenkäsittelyosastolle kolmen (X) työpäivän kuluessa, mukaan lukien julkaisupäivä, sen jälkeen kun luettelo henkilöistä, joilla on oikeus suorittaa kirjallinen tentti, on julkaistu. Vastalauseita, joita ei jätetä määräajassa, ei hyväksytä. Tarkastuslautakunta viimeistelee väitteet 3 (kolmen) työpäivän kuluessa. Tulokset ilmoitetaan asianomaiselle kirjallisesti.

KATSAUS

Ehdokkaat, jotka saavat 100: n ja enemmän 70: n täyden pistemäärän kirjallisen tentin lopussa https://www.tarimorman.gov.tr ve https://www.tarimorman.gov.tr/BIDB 9 (yhdeksän) jalo, 9 (yhdeksän) korvaavat ehdokkaat julistetaan voittajaksi.

Vastalauseet kirjallisten kokeiden tuloksille on toimitettava IT-osastolle 3 (kolmen) työpäivän kuluessa tulosten ilmoittamispäivästä, ja tenttilautakunta ja siihen liittyvä yliopistolaitos tai organisaatio arvioivat ne.

Jos kirjallisessa tentissä pisteet ovat yhtä suuret; Jos työkokemuksen kesto on pidempi ja työkokemuksen kesto on yhtä suuri, tutkitaan viimeisintä yliopiston valmistumispäivää.

TUTKIMUSTULOSTEN ILMOITTAMINEN

Kirjalliset tenttitulokset https://www.tarimorman.gov.tr ve https://www.tarimorman.gov.tr/BIDB Julkaisua sivustolla. Lisäksi kirjallista ilmoitusta tai ilmoitusta ei tehdä.

Lisätietoja mainoksesta TÄÄLTÄ

Rautatieuutisia

Ole ensimmäinen, joka kommentoi

Yorumlar