Hakkarin yliopisto rekrytoi akateemista henkilöstöä (2 Personnel)

Hakkarin yliopisto
Hakkarin yliopisto

2547-numeroidun korkea-asteen lain asiaa koskevien artiklojen mukaisesti 2-tiedekunnan jäsenet rekrytoidaan Hakkarin yliopistoon. siihen liittyvät;
a) Lain 657 48. kuljettaa edellytykset artiklassa tarkoitettua
b) Ehdokkaiden lain nro 2547 23. ja 26. ovat täyttäneet kohdassa
c) Ulkomaista saatujen tutkintotodistusten vastaavuus on hyväksyttävä ja varmennettava yliopistojen välisen komitean toimesta.


Edellä mainitut vaatimukset täyttävät hakijat;

1) Professorien henkilöstöön hakevien hakijoiden hakemukset; Ansioluettelot, apulaisprofessorin todistus sekä tieteelliset tutkimukset ja julkaisut lisäämällä 6 (kuusi) kopiota tiedostosta rehtoritoimistoon,
2) Ehdokkaiden, jotka hakevat lääkäriin tiedekunnan jäseniä, on haettava vastaaviin osastoihin 4 (neljä) -kopiotiedostoa ja CD-levyä sisältäen lyhyet ansioluettelonsa, tohtorin asiakirjat sekä tieteelliset tutkimukset ja julkaisut.
3) Hakemukset jätetään 15 (viidentoista) päivän kuluessa julkaisemisesta.

Lisätietoja mainoksesta TÄÄLTÄRautatieuutisia

Ole ensimmäinen, joka kommentoi

Yorumlar