TCDD-kuljetus tekee vakinaisen henkilöstön rekrytoinnin!

virkamiesten ässä
virkamiesten ässä

TCDD Tasimacilik AS rekrytoi 52-upseereita! Mittaus-, valinta- ja harjoittelukeskus S 52 / 2019 KPSS -oppaan suositusopas tarafından OSYM: n julkaisemat julkiset laitokset ja organisaatiot lukioille, perus- ja liittoutuneille tutkinnon suorittaneille ilmoitettiin koko henkilöstölle.

KPSS 2019 / 2 valtionhallinnon rekrytointi State Railways Transportation Inc. -yritykselle kiintiöiden jakamista ja hakemusehtoja suosiville henkilöille on seuraava:

VALTION DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş.

Tutkinnon suorittaneiden virkamiesten rekrytointi; ”Valtion rautatieliikenteen pääosasto” TCDD Taşımacılık A.Ş. 52-tutkinnon suorittaneet rekrytoidaan. TCDD Transportation Co. Virkamiesten rekrytointikiintiöt ovat seuraavat: 3-kääntäjien rekrytointi, 1-lakimiesten rekrytointi ja 48-virkamiesten rekrytointi työllistää yhteensä 52-henkilöstöä.

Valtion rautateiden pääosaston KPSS 2019 / 2 -etuuksissa ei ole kiintiötä apulaistutkinnon suorittaneiden ja lukion tutkinnon suorittavien virkamiesten rekrytoimiseksi.

2019 / 2-VIRASTOSSA OSTOT SOVELLETTAVAT ERITYISET EHDOT

Ehdokkaiden, jotka täyttävät KPSS 2019 / 2 -oppaan yleiset vaatimukset, on täytettävä tämän oppaan henkilökunnan ja tehtävien hakemusvaatimuksia koskevan osan ”täydet” vaatimukset. Jos päivässä on kuitenkin ilmaisu ”SOVELTAMISEN EHDOT”, hakijoiden on suoritettava tässä osassa mainitut vaatimukset ja luettava ne huolellisesti muiden toimielinten vaatimusten joukosta.

Tätä kohtaa on luettava erittäin huolellisesti, koska selitykset henkilöstöstä tehdään jäljempänä. Ehdokkaita, jotka eivät täytä näitä vaatimuksia, ei voida nimittää, vaikka heidät asetettaisiin.

KPSS 2019 / 2 KORKOKOULUN TYÖNTEKIJÖN VASTAANOTTAMINEN YLEISET EHDOT

  • Olemaan Turkin kansalainen. (Turkin kansalaisuudesta annetun lain nro 5901 28 pykälän mukaan ehdokkaat, joilla on sininen kortti ja jotka on rekisteröity sinisen kortin haltijoihin, eivät voi hakea tässä oppaassa mainittuihin tehtäviin.
  • Täyttänyt 18 vuotta. (Ammatillisen tai taidekoulun valmistuneet voidaan nimittää virkamiehiksi sillä ehdolla, että he ovat saavuttaneet vähintään 15-iän ja tekevät päätöksensä onnettomuudesta Turkin siviililain 12 artiklan mukaisesti. Onnettomuusta koskeva päätös on tehtävä suositusmenettelyjen viimeisestä päivästä.)
  • Ei saa riistää julkisia oikeuksia.
  • Turvallisuustutkimuksia ja / tai arkistotutkimuksia.

Ehdokkaille, jotka pitävät parempana ”jäljettömiä ala-aineita oppaassa;

Vaikka Turkin rikoslain 53 artiklassa tarkoitetut ajanjaksot ovat kuluneet; rikokset valtion turvallisuutta vastaan, vaikka hänelle on langetettu vuosi tai enemmän tahallisesta rikoksesta tai armahduksesta, perustuslaillista järjestystä ja sen toimintaa loukkaavista rikkomuksista, kavalluksesta, lahjonnasta, lahjonnasta, varkauksista, petoksista, petoksista, luottamuksen väärinkäytöstä, petoksista ei saa tuomita konkurssista, tarjouspyynnöistä, tekoon liittyvistä väärinkäytöksistä, rahanpesusta tai salakuljetuksesta.

Ehdokkaille, jotka pitäisivät parempana ”alan asemaa suuntaviivoissa;

  • Lukuun ottamatta vakavia rikoksia, ankaraa vankeutta tai 6-vankeutta tai armahdusta, jopa valtion henkilölle tehtyjä rikoksia, kavallukset, konfliktit, lahjonta, lahjonta, varkaudet, petokset, väärentäminen, uskon väärinkäyttö, kuten konkurssi tai kunnia olla tuomitsematta vilpillisestä rikoksesta tai salakuljetuksesta, pahoinpitelyn hyödyntämisestä, virallisista tarjouksista ja kaupasta, paitsi valtion salaisuuden paljastaminen.
  • Virkamieslain 657 §: n 48 pykälässä 6 mainitun asevelvollisuusvaatimuksen täyttämiseksi. (Armeijassa olevat ehdokkaat voivat myös tehdä valinnan. Kyselyyn poissa olevien tai poissa olevien ehdokkaiden ei kuitenkaan pitäisi tehdä valintaa.)

Ehdokkaille, jotka pitäisivät parempana ”alan asemaa suuntaviivoissa;

  • Ei vammaisuus psyykkisissä tai fyysisissä vammissa, jotka voivat estää heitä suorittamasta tehtäviään. (Mitkä tehtävät suoritetaan, mikä fyysinen vamma tai mielenterveys estetään, päättävät asianomaiset laitokset tarkistamalla virallisilta terveyslautakunnilta saadut raportit.)

Ehdokkaille, jotka pitävät parempana ”jäljettömiä ala-aineita oppaassa;

  • - Mikään mielisairaus, joka voi estää häntä suorittamasta tehtäväänsä jatkuvasti. (Mitkä tehtävät suoritetaan jatkuvasti, mitkä mielisairaudet ehkäistään, päättävät asianomaiset laitokset tarkistamalla virallisilta terveyslautakunnilta saadut raportit.)
  • - Etsitään olosuhteita, joilla halutaan suorittaa muita sovellusvaatimuksia suositeltuihin asentoihin tai asemiin.

TCDD Taşımacılık AŞ Lukion henkilökunnan rekrytointiluettelo

TCDD Taşımacılık AŞ rekrytoi 18-henkilöstöä, joka on valmistunut lukion seuraaviin tehtäviin.

Rautateiden kuljetusliiketoiminnan yleinen johtaja. WAGON-TEKNIKKA 2
Rautateiden kuljetusliiketoiminnan yleinen johtaja. WAGON-TEKNIKKA 1
Rautateiden kuljetusliiketoiminnan yleinen johtaja. WAGON-TEKNIKKA 1
Rautateiden kuljetusliiketoiminnan yleinen johtaja. WAGON-TEKNIKKA 5
Rautateiden kuljetusliiketoiminnan yleinen johtaja. WAGON-TEKNIKKA 2
Rautateiden kuljetusliiketoiminnan yleinen johtaja. WAGON-TEKNIKKA 2
Rautateiden kuljetusliiketoiminnan yleinen johtaja. WAGON-TEKNIKKA 2
Rautateiden kuljetusliiketoiminnan yleinen johtaja. WAGON-TEKNIKKA 1
Rautateiden kuljetusliiketoiminnan yleinen johtaja. WAGON-TEKNIKKA 2

Lukiokokoonpanoille TÄÄLTÄ

TCDD Taşımacılık AŞ Opiskelijoiden rekrytointiluettelo

TCDD Tasimacilik AS rekrytoi 52-henkilöstöä, jolla on perustutkinto seuraaviin tehtäviin.

Rautateiden kuljetusliiketoiminnan yleinen johtaja. ASIANAJAJAT 1
Rautateiden kuljetusliiketoiminnan yleinen johtaja. OFFICER 1
Rautateiden kuljetusliiketoiminnan yleinen johtaja. OFFICER 1
Rautateiden kuljetusliiketoiminnan yleinen johtaja. OFFICER 1
Rautateiden kuljetusliiketoiminnan yleinen johtaja. OFFICER 1
Rautateiden kuljetusliiketoiminnan yleinen johtaja. OFFICER 1
Rautateiden kuljetusliiketoiminnan yleinen johtaja. OFFICER 1
Rautateiden kuljetusliiketoiminnan yleinen johtaja. OFFICER 1
Rautateiden kuljetusliiketoiminnan yleinen johtaja. OFFICER 1
Rautateiden kuljetusliiketoiminnan yleinen johtaja. OFFICER 1
Rautateiden kuljetusliiketoiminnan yleinen johtaja. OFFICER 1
Rautateiden kuljetusliiketoiminnan yleinen johtaja. OFFICER 1
Rautateiden kuljetusliiketoiminnan yleinen johtaja. OFFICER 1
Rautateiden kuljetusliiketoiminnan yleinen johtaja. OFFICER 1
Rautateiden kuljetusliiketoiminnan yleinen johtaja. OFFICER 2
Rautateiden kuljetusliiketoiminnan yleinen johtaja. OFFICER 1
Rautateiden kuljetusliiketoiminnan yleinen johtaja. OFFICER 1
Rautateiden kuljetusliiketoiminnan yleinen johtaja. OFFICER 1
Rautateiden kuljetusliiketoiminnan yleinen johtaja. OFFICER 2
Rautateiden kuljetusliiketoiminnan yleinen johtaja. OFFICER 2
Rautateiden kuljetusliiketoiminnan yleinen johtaja. OFFICER 1
Rautateiden kuljetusliiketoiminnan yleinen johtaja. OFFICER 1
Rautateiden kuljetusliiketoiminnan yleinen johtaja. OFFICER 1
Rautateiden kuljetusliiketoiminnan yleinen johtaja. OFFICER 1
Rautateiden kuljetusliiketoiminnan yleinen johtaja. OFFICER 1
Rautateiden kuljetusliiketoiminnan yleinen johtaja. OFFICER 1
Rautateiden kuljetusliiketoiminnan yleinen johtaja. OFFICER 1
Rautateiden kuljetusliiketoiminnan yleinen johtaja. OFFICER 1
Rautateiden kuljetusliiketoiminnan yleinen johtaja. OFFICER 1
Rautateiden kuljetusliiketoiminnan yleinen johtaja. OFFICER 2
Rautateiden kuljetusliiketoiminnan yleinen johtaja. OFFICER 1
Rautateiden kuljetusliiketoiminnan yleinen johtaja. OFFICER 1
Rautateiden kuljetusliiketoiminnan yleinen johtaja. OFFICER 1
Rautateiden kuljetusliiketoiminnan yleinen johtaja. OFFICER 1
Rautateiden kuljetusliiketoiminnan yleinen johtaja. OFFICER 1
Rautateiden kuljetusliiketoiminnan yleinen johtaja. OFFICER 1
Rautateiden kuljetusliiketoiminnan yleinen johtaja. OFFICER 1
Rautateiden kuljetusliiketoiminnan yleinen johtaja. OFFICER 2
Rautateiden kuljetusliiketoiminnan yleinen johtaja. OFFICER 1
Rautateiden kuljetusliiketoiminnan yleinen johtaja. OFFICER 1
Rautateiden kuljetusliiketoiminnan yleinen johtaja. OFFICER 1
Rautateiden kuljetusliiketoiminnan yleinen johtaja. OFFICER 1
Rautateiden kuljetusliiketoiminnan yleinen johtaja. OFFICER 1
Rautateiden kuljetusliiketoiminnan yleinen johtaja. OFFICER 1
Rautateiden kuljetusliiketoiminnan yleinen johtaja. I TULKKAUS 2
Rautateiden kuljetusliiketoiminnan yleinen johtaja. I TULKKAUS 1

Lupa Rosterille TÄÄLTÄ

TCDD Taşımacılık AŞ Lyhytaikainen henkilöstön rekrytointiluettelo

TCDD Transportation Co. Inc. -apulaistutkinto seuraavalle henkilöstölle, yhteensä 62-henkilöstö rekrytoidaan.

Rautateiden kuljetusliiketoiminnan yleinen johtaja. johdin 3
Rautateiden kuljetusliiketoiminnan yleinen johtaja. KONDOKT on 2
Rautateiden kuljetusliiketoiminnan yleinen johtaja. johdin 2
Rautateiden kuljetusliiketoiminnan yleinen johtaja. KONDOKT on 2
Rautateiden kuljetusliiketoiminnan yleinen johtaja. KONDOKT on 1
Rautateiden kuljetusliiketoiminnan yleinen johtaja. KONDOKT on 1
Rautateiden kuljetusliiketoiminnan yleinen johtaja. KONDOKT on 2
Rautateiden kuljetusliiketoiminnan yleinen johtaja. KONDOKT on 2
Rautateiden kuljetusliiketoiminnan yleinen johtaja. KONDOKT on 7
Rautateiden kuljetusliiketoiminnan yleinen johtaja. KONDOKT on 4
Rautateiden kuljetusliiketoiminnan yleinen johtaja. KONDOKT on 1
Rautateiden kuljetusliiketoiminnan yleinen johtaja. KONDOKT on 1
Rautateiden kuljetusliiketoiminnan yleinen johtaja. KONDOKT on 2
Rautateiden kuljetusliiketoiminnan yleinen johtaja. KONDOKT on 2
Rautateiden kuljetusliiketoiminnan yleinen johtaja. KONDOKT on 4
Rautateiden kuljetusliiketoiminnan yleinen johtaja. KONDOKT on 2
Rautateiden kuljetusliiketoiminnan yleinen johtaja. KONDOKT on 1
Rautateiden kuljetusliiketoiminnan yleinen johtaja. KONDOKT on 2
Rautateiden kuljetusliiketoiminnan yleinen johtaja. OFFICER 1
Rautateiden kuljetusliiketoiminnan yleinen johtaja. OFFICER 1
Rautateiden kuljetusliiketoiminnan yleinen johtaja. OFFICER 1
Rautateiden kuljetusliiketoiminnan yleinen johtaja. OFFICER 1
Rautateiden kuljetusliiketoiminnan yleinen johtaja. OFFICER 1
Rautateiden kuljetusliiketoiminnan yleinen johtaja. OFFICER 1
Rautateiden kuljetusliiketoiminnan yleinen johtaja. OFFICER 10
Rautateiden kuljetusliiketoiminnan yleinen johtaja. OFFICER 1
Rautateiden kuljetusliiketoiminnan yleinen johtaja. OFFICER 1
Rautateiden kuljetusliiketoiminnan yleinen johtaja. OFFICER 1
Rautateiden kuljetusliiketoiminnan yleinen johtaja. OFFICER 1
Rautateiden kuljetusliiketoiminnan yleinen johtaja. OFFICER 1

Associate Degree TÄÄLTÄ

(Lähde: Minun valikko on)

Rautatieuutisia

Ole ensimmäinen, joka kommentoi

Yorumlar