DHMİ KİK-kokouspöytäkirja julkaistu

dhmi ohita kokouspöytäkirjat julkaistu
dhmi ohita kokouspöytäkirjat julkaistu

DHMİ KİK-kokouspöytäkirja julkaistu; 4688 pykälän ja siihen liittyvien viranomaisten ammattiliittoja koskevan lain ja kollektiivisen neuvottelulain nro 41 nojalla; 24.10.2019-2019 DHMI: n pääosaston ja kuljetusvastaavan-Sen välillä 2: llä. Elintarviketurvallisuusviranomaisen hallituksen kokouksen pöytäkirja Viraston verkkosivusto julkaistiin henkilöstötiedot -osiossa.

Työnantajaedustajien varatoimitusjohtaja Mehmet Karakan, henkilöstöosaston varapuheenjohtaja Çiğdem Güvenç, talousjohtaja Muhsin Karakurt, yleisen valtuutetun unionin liikennevastaavan puheenjohtaja Kenan Çalışkan ja varapuheenjohtaja Murat Olgun osallistuivat DHMİ KİK: n kokoukseen.

Kokouksessa käsitellyt asiat ja tehdyt päätökset ovat seuraavat oheisessa asiakirjassa;

DHMİ PÄÄOSASTO - KULJETUS JÄSENVALTIOINEN HALLINTOJEN HALLITUKSEN KOKOUSKOHTA

Työnantajien edustajat Mehmet KARAKAN, henkilöstöosaston varatoimitusjohtaja, Çiğdem GÜVENÇ, talousosaston päällikkö Çiğdem GÜVENÇ ja MEMUR-SEN-liiton pääjohtaja Muhsin KARAKURT sekä Kenan ÇALIŞKAN, 4688 artiklan ja siihen liittyvien virkamiesliittojen ja kollektiivisen neuvottelulain määräysten 41 mukaisesti. puheenjohtaja Asst. Murat OLGUN ja hallituksen kokous pidettiin 24.10.2019: ssä varatoimitusjohtajan Mehmet KARAKANin johdolla; seuraavista kohdista keskusteltiin.

Viranomaisen hallintoneuvoston pyynnöt:

1-Elintarviketurvallisuusviranomaisen palveluksessa olevan 46-ikäisen virkamiehen palveluksessa olevan virka- ja turvallisuusvirkamiehen henkilöstön palkkaaminen virkamiehen virkaan ja siirtyminen päällikkövirkailijaksi kaikissa tehtävissä ja arviointi virkamiehen tehtävissä.

  • Suoja- ja turvallisuusviranomaisen henkilöstöosaston tilannetta seurataan ja suunnitellaan toimimaan vuosiksi,

2-Laitoksen henkilöstön täydentävä sairausvakuutus.

  • Tutkimuksen aloittavat finanssiasiat, lennonvarmistusosasto ja hankinta- ja hankintaosasto,

3-Varmistetaan, että henkilöstön uskollisuuden ja motivaation lisäämiseksi tärkeiden velvollisuuksien / nimikkeiden vaihtamisen kokeet avataan välittömästi.

  • Organisaatiomme tarpeiden mukaan järjestetään ylennys- ja nimikevaihtokokeet, jotka pidetään uudelleen suunnittelun yhteydessä,

4-Äskettäin tehdyn muutoksen vuoksi uudelleensijoittamisasetukseen on ilmoitettu, että ylennyksen tai nimikevaihdon seurauksena nimitetty henkilöstö ei voi pyytää nimitystä ennen 4-vuotta. Olisi varmistettava, että ennen viimeistä muutosta nimetyt henkilöt vapautetaan tästä artiklasta.

  • Yhtiömme henkilöstön uudelleenmuutosmenettelyjä ja periaatteita koskevassa direktiivissä määritettyjen nimityskausien uudelleenarviointi,

5-RFF: n henkilöstölle annetaan vuosittain 2 Tracksuit- ja Sport-kengät urheilutoiminnassa käytettävien ohjeiden ja ohjeiden mukaisesti.

  • Sääntelytyön toteuttaminen osoitetun (päällikön) kiintiöiden poistamiseksi 6 Lodging -määrärahoista, joissa työn on aloittanut operaatioosasto aiheesta, ja niiden muuntamiseksi jaetulle sekvenssille. Lisäksi kaikki otsikot sisältyvät pisteytyspisteisiin ja jaot tehdään. (Maakunnan ulkopuolella tehdyt määrärahat olisi lopetettava ja myös jaettujen asuntojen määrää olisi lisättävä.)

6-Suunnitellun (päällikön) kiintiön laatiminen asunnon jakamisessa, jotta asetus toimisi tilauksen jakautumisen muuntamiseksi. Lisäksi kaikki otsikot sisältyvät pisteytyspisteisiin ja jaot tehdään. (Maakunnan ulkopuolella tehdyt määrärahat olisi lopetettava ja myös jaettujen asuntojen määrää olisi lisättävä.)

  • Kansallisten kiinteistöjen pääosaston julkaiseman asetuksen nojalla allokoitujen asuntoyksiköiden osoittamista ei voida muuttaa tästä syystä, työ jatkuu asunto- ja palvelotaloille (Istanbul Hv.Lim-SLOT Cor.Merk.)

7-Jatketaan joidenkin henkilöiden rekrytointia, jotka nimetään AIM-tehtäviin KPSS-toimeksiannolla, ja joidenkin rekrytointia toimielimen sisällä.

  • AIM-virkamiesten rekrytoinnista annetussa asetuksessa vahvistettujen menettelyjen ja periaatteiden puitteissa on mahdollista ja henkilöstön jatkaminen KPSS: n nimityksellä on tehokkaampaa, ja monet tapaukset johtuvat aiemmista sisäisistä nimityksistä,

8-GCC: n kokouksissa muutettujen paikkojen, kuten takavarikkojen, ympäristötornien, (VOR / NDB / SSY jne.) Asemien, joista aiemmin keskusteltiin, ylläpitoa pyydettiin toimittamaan kalusteet ja puutteet, mutta toistaiseksi ei ole tehty järjestelyjä. Asiaa on harkittava uudelleen.

  • Lentokenttä- ja linja-asiat; suorittaa niihin kytkettyjen VOR / NDB / SYS-huoltotalojen valvonta ja toteuttaa tarvittavat toimenpiteet lainsäädännön mukaisesti;

9-Jotta voidaan välttää tarpeetonta tuhlausta vuosien ajan tekemällä vaatteiden apua käteisellä ja ylläpitää henkilöstöä paremmilla vaatteilla, kollektiivisen neuvottelun yleiset säännökset ovat 24: n alaisia. Koko henkilöstölle annettavan kassa-avun mukaisesti.

  • Asiaa seurasi tukipalveluiden osasto ja tutkimus aloitettiin,

10-Edellisessä JCC: n kokouksessa käsitellyt palveluvalitukset jatkuvat. On tärkeää, että asia ratkaistaan ​​asianomaisella puheenjohtajakaudella. (Esimerkiksi Atatürkin lentokenttä, Bodrumin lentokenttä jne.)

  • Aiheen tutkiminen ja arviointi Atatürk / Muğla Milas Bodrumin lentokentän johtokunnan järjestämissä tarjouksissa

Rautatieuutisia

Ole ensimmäinen, joka kommentoi

Yorumlar