TÜLOMSAŞ Henkilöstömuutos ylennystä ja nimikkeiden muuttamista koskevassa asetuksessa

tulomsas vakituisen työntekijän rekrytointiilmoitus julkaistu
tulomsas vakituisen työntekijän rekrytointiilmoitus julkaistu

TÜLOMSAŞ Henkilöstömuutos ylennystä ja nimikkeiden muuttamista koskevassa asetuksessa. Turkki veturin ja Engine Industry Corporation esikuntarakenne asetus edistämisestä ja muutos Otsikko asetuksen.

Turkki Veturin ja Engine teollisuus Osakeyhtiön pääosasto:

TURKKI veturin autoteollisuus osakeyhtiö esikunnan henkilöstön MUUTOKSET NIMI edistäminen ja asetuksen eräiden

1 ARTIKLA - 12 / 6 / 2018 päivätty ja julkaistu virallisessa lehdessä nro 30449 Turkki veturi ja Engine teollisuus Osakeyhtiöiden henkilöstön edistämisen pääosasto ja 2-nimikkeiden muutosasetus th Muutetaan 4 artiklan ensimmäinen kohta seuraavasti:

"(1) tämän asetuksen, Turkki veturi ja Engine teollisuus Tähän sisältyy osakeyhtiön pääosaston virkamiesten ja sopimussuhteisten toimihenkilöiden nimittäminen 5-artiklassa määriteltyihin tehtäviin luonteensa vuoksi ylennys luonteensa muuttamisen kautta ja henkilökohtaisesti.

2 ARTIKLA - Muutetaan saman asetuksen 4 artiklan ensimmäisen kohdan a, n ja ö alakohta seuraavasti.

"A) Alatehtävä: Alemman hierarkian mukaiset tehtävät hierarkkisilla tasoilla, jotka on määritelty presidentin järjestämistä koskevan presidentin asetuksen nro 1 509 artiklassa."

”N) Nimike: Pääosaston henkilöstön nimi ja virka”

”Ö) Velvollisuus: Presidentin organisaatiota koskevan presidentin asetuksen nro 1 509 pykälässä määriteltyjen hierarkkisten tasojen korkeamman hierarkian mukaiset velvollisuudet)

3 ARTIKLA - Saman asetuksen 5 artiklan ensimmäisen kohdan a alakohta on muutettu seuraavasti: Saman artiklan ensimmäisen lausekkeen c alakohdan (1) "asiantuntija" on kumottu, e alakohdan alakohta ”Ohjaaja” muutettiin değiştiril-junaorganisaation upseeriksi.

”A) hallintapalveluryhmä;

1) sivuliikkeen johtaja,

2) Suojaus- ja turvallisuuspäällikkö, varapuheenjohtaja, suojelu- ja turvallisuusryhmän päällikkö, palokunnan päällikkö, ”

4 ARTIKLA - Muutetaan saman asetuksen 8 artikla seuraavasti.

"8 ARTIKLA - (1) Yleisten vaatimusten lisäksi seuraavia erityisvaatimuksia vaaditaan tehtäviin ja tehtäviin, jotka voidaan osoittaa ylennyskokeiksi:

a) nimitetään sivuliikkeen johtajaksi (hallintoyksiköt);

1) oltava vähintään neljän vuoden korkeakoulututkinto, lukuun ottamatta terveys-, ammatillista tai teknistä koulutusta,

2) Vähintään kymmenen vuoden palvelus,

3) Konsultti, pääasiantuntija, lakimies, siviilipuolustusasiantuntija, koulutusasiantuntija tai jokin suojelun ja turvallisuusasiamiehen nimikkeistä, suojelu- ja turvallisuuspäällikkö, suojelu- ja turvallisuusryhmän päällikkö, palokunnan päällikkö, päällikkö yhteensä vähintään neljä vuotta ollessa.

b) nimitettäväksi sivuliikkeen johtajaksi (tekniset ja terveysyksiköt);

1) Terveyden, ammatillisen tai teknisen korkeakoulututkinnon suorittanut vähintään neljä vuotta,

2) Vähintään kymmenen vuoden palvelus,

3) tekninen asiantuntija, tekninen päällikkö yhteensä vähintään neljä vuotta palvellakseen.

c) nimitetään johtajaksi (hallinto);

1) 18 / 4 / 1999 oltava vähintään lukio tai vastaava koulu pääosastossa valmistumispäivänä työskenteleville ja vähintään kahden vuoden korkeakoulutus muille,

2) Ainakin kuusi vuotta lukion tai vastaavan tutkinnon suorittaneille, vähintään viisi vuotta kahden tai kolmivuotisen korkeakoulututkinnon suorittaneille, vähintään neljä vuotta neljän vuoden tutkinnon suorittaneille ja vähintään kolme vuotta valmistuneille,

3) Tietokoneoperaattori, kasvihenkilö, rakennuslaitteiden kuljettaja, junaorganisaatiomies, virkamies, kääntäjä, poliisi, sihteeri, kuljettaja, kassa vähintään kahden vuoden palvelusaikaan.

ç) nimitetään palokunnan päälliköksi;

1) 18 / 4 / 1999 oltava vähintään lukio tai vastaava koulu pääosastossa valmistumispäivänä työskenteleville ja vähintään kahden vuoden korkeakoulutus muille,

2) Ainakin kuusi vuotta lukion tai vastaavan tutkinnon suorittaneille, vähintään viisi vuotta kahden vuoden ja kolmen vuoden opiskelijoille, vähintään neljä vuotta neljän vuoden tutkinnon suorittaneille ja vähintään kolme vuotta jatko-opiskelijoille,

3) Ainakin kaksi vuotta palomiehen palveluksessa.

d) nimitetään suojelun ja turvallisuuden päälliköksi;

1) 18 / 4 / 1999 oltava vähintään lukio tai vastaava koulu pääosastossa valmistumispäivänä työskenteleville ja vähintään kahden vuoden korkeakoulutus muille,

2) Ainakin yksitoista vuotta lukion tai vastaavan tutkinnon suorittaneille, vähintään kymmenen vuotta kahden tai kolmivuotisen korkeakoulututkinnon suorittaneille, vähintään yhdeksän vuotta neljän vuoden valmistuneille ja vähintään kahdeksan vuotta valmistuneille,

3) toiminut vähintään kaksi vuotta suojelun ja turvallisuuden varajohtajana tai vähintään seitsemän vuotta palvelussuojelu- ja turvallisuusryhmän päällikkönä.

e) nimitetään varapäälliköksi suojeluun ja turvallisuuteen;

1) 18 / 4 / 1999 oltava vähintään lukio tai vastaava koulu pääosastossa valmistumispäivänä työskenteleville ja vähintään kahden vuoden korkeakoulutus muille,

2) Ainakin yhdeksän vuotta lukion tai vastaavan tutkinnon suorittaneille, vähintään kahdeksan vuotta kahden tai kolmivuotisen korkeakoulututkinnon suorittaneille, vähintään seitsemän vuotta neljän vuoden valmistuneille ja vähintään kuusi vuotta valmistuneille,

3) Palvellut vähintään viisi vuotta suojelu- ja turvallisuusryhmän päällikkönä.

f) nimitetään suojaus- ja turvallisuusryhmän päälliköksi;

1) 18 / 4 / 1999 oltava vähintään lukio tai vastaava koulu pääosastossa valmistumispäivänä työskenteleville ja vähintään kahden vuoden korkeakoulutus muille,

2) Ainakin kuusi vuotta lukion tai vastaavan tutkinnon suorittaneille, vähintään viisi vuotta kahden tai kolmivuotisen korkeakoulututkinnon suorittaneille, vähintään neljä vuotta neljän vuoden tutkinnon suorittaneille ja vähintään kolme vuotta valmistuneille,

3) Palvellut vähintään kaksi vuotta suojelu- ja turvallisuusjohtajana.

g) nimitetään siviilipuolustusasiantuntijoiden henkilöstöön

1) oltava vähintään neljän vuoden korkeakoulututkinnon suorittanut,

2) Vähintään kymmenen vuoden palvelus,

3) Palvellut vähintään viisi vuotta palomiehen ja päällikön nimikkeissä.

ğ) nimitetään koulutusasiantuntijaksi;

1) oltava vähintään neljän vuoden korkeakoulututkinnon suorittanut,

2) Ainakin yhdeksän vuoden palvelu,

3) Palvellut vähintään vuoden päällikkönä.

h) nimitetään tekniseksi asiantuntijaksi;

1) Ainakin kaksi vuotta terveydenhuollon, ammatillisen ja teknisen korkeakoulun valmistuneita,

2) vähintään kymmenen vuotta kahden tai kolmen vuoden terveys-, ammatillisen ja teknisen korkeakoulun valmistuneille, vähintään yhdeksän vuotta neljä vuotta terveys-, ammatillisen ja teknisen korkeakoulutuksen osalta ja vähintään kahdeksan vuotta tutkinnon suorittaneille,

3) Tekninen päällikkö vähintään yksi vuosi tai insinööri, arkkitehti, analysaattori, järjestelmäohjelmoija, ohjelmoija-nimike vähintään kaksi vuotta.

ı) nimitetään tekniseksi päälliköksi;

1) Jos sinulla on vähintään kaksi vuotta korkeakoulututkintoa,

2) Ainakin viisi vuotta kahden tai kolmen vuoden korkeakoulututkinnon suorittaneille, vähintään neljä vuotta neljän vuoden tutkinnon suorittaneille ja vähintään kolme vuotta jatkotutkinnon suorittaneille,

3) insinööri, arkkitehti, analysaattori, järjestelmäohjelmoija, ohjelmoijan tittelit yhteensä vähintään yhdeksi vuodeksi tai teknikko, tekninen valmistelija, teknikko, apulaisohjelmoija, mekaanikko, sairaanhoitaja, terveydenhuoltohenkilö vähintään kahden vuoden ajan.

i) määritetään järjestelmäohjelmoijan ja analysaattorin asemaan;

1) Valmistunut vähintään neljän vuoden koulutusta tarjoavien teknisten korkeakoulujen osastoilta,

2) Ainakin yhdeksän vuoden palvelu,

3) Työskennellyt vähintään kaksi vuotta ohjelmoijana.

j) nimitetään avustavaksi ohjelmoijaksi;

1) Valmistuminen vähintään kahden vuoden ammatillisen tai teknisen korkeakoulun tietokoneohjelmista,

2) Tietokoneoperaattori vähintään kolme vuotta.

k) tietokoneen käyttäjän, virkamiehen, voimalaitoksen virkamiehen, sanomalehden, työstökoneen kuljettajan, kuljettajan, suojaus- ja turvallisuusvastaavan, navatanssijan, sihteerin, junaorganisaation virkamiehen tehtävät;

1) olla vähintään lukion tai vastaavan koulun valmistunut,

2) nimitetään tietokoneoperaattoriksi, hänellä on kansallisen opetusministeriön hyväksymä tietokoneen käyttäjän todistus tai todistaa, että hänen valitsemaansa kouluun on otettu vähintään kaksi lukukautta koulun opetussuunnitelmassa,

3) nimitetään suojeluvirkamieheksi, 10 / 6 / 2004 Täyttämään yksityisessä turvallisuuspalvelussa annetussa laissa nro 5188 määritellyt ehdot,

4) Jotta ajokortti olisi vähintään viiden vuoden luokan (B) ajokortti,

5) Tarjoilu-, Cook- ja Fireman-tittelit vähintään yhden vuoden ajan. ”

5 ARTIKLA - Saman asetuksen 9 artiklan toisen kappaleen b, c ja ç alakohdassa ilmaus ”neljän vuoden korkeakoulutuksen vuosi on muutettu” nelivuotiseksi korkeakouluksi ”.

6 ARTIKLA - Saman asetuksen 10 artikkelin ensimmäisessä kappaleessa ilmaus yükselme Raising and title (Muuta otsikkoa) on muutettu nimellä yükselme Raising or nimeen muuttaminen.

7 ARTIKLA - Muutetaan saman asetuksen 11 artiklan viides ja seitsemäs kohta seuraavasti:

X (5) Ne, jotka käyttävät asiaa koskevan lainsäädännön nojalla myönnettyjä lupia, mukaan lukien ne, jotka ovat lomalla ilman kuukausilomaa, voivat hakea ja suorittaa kokeen. "

Henkilöstöosasto X (7) tutkii tehdyt hakemukset ja ilmoittaa niistä hakijoille, jotka täyttävät hakemusehdot ja joita ei hyväksytä tutkimukseen, koska he eivät vastaa. Vastalauseet hakemuksen hylkäämiselle on tehtävä henkilöstöosastolle viiden työpäivän kuluessa ilmoituksen tekopäivästä. Vastalauseet on saatava päätökseen viiden työpäivän kuluessa viimeisestä työpäivästä ja ilmoitettava asianomaisille. "

8 ARTIKLA - Sama asetus 12 th Seuraava kappale on lisätty.

"Tutkimuslautakunnan (8) sihteeristöpalvelut suorittaa henkilöstöosasto."

9 ARTIKLA - Sijaitsee ensimmäisessä momentissa 14 saman asetuksen "Turkin ja Lähi-idän julkishallinnon instituutti, pääosasto" lause kumotaan.

10 ARTIKLA - Sama asetus 16 th Seuraava kappale on lisätty.

X (5) Jos pääosasto päättää mieltymyksen, siihen liittyvä henkilöstö osoitetaan heidän mieltymyksensä mukaan menestysjärjestyksen mukaan. ”

11 ARTIKLA - Sama asetus 20 th Seuraava kappale on lisätty.

X (2) Kokeen aiheina olevissa kokeissa koeasiakirjat säilytetään, kunnes oikeudenkäynti on saatu päätökseen. "

12 ARTIKLA - Sama asetus 22 th Kumotaan lain 6 pykälän ensimmäisen kohdan d alakohta.

13 ARTIKLA - Seuraava lauseke on lisätty saman asetuksen 25 artiklaan.

X (2) Asetuksesta poistetut nimikkeiden palvelusajat, jotka johtuvat sijainnin peruuttamisesta asetuksen julkaisupäivän jälkeen, vaikka ne kuuluvat tämän asetuksen soveltamisalaan, lisätään uusiin nimiaikaisiin 8-artikkelin soveltamisen kannalta siltä varalta, että mainittu otsikko lisätään asetukseen toisella nimellä.

14 ARTIKLA - Tämä asetus tulee voimaan päivänä, jona se julkaistaan.

15 ARTIKLA - Turkki veturin ja moottorin tämän asetuksen säännösten teollisuus Osakeyhtiön toimitusjohtaja.

Nykyinen rautatiehuutokalenteri

lauantai 23

RayHaber'S 8. Hänen syntymäpäivänsä!

KASIM 23
järjestäjät: RayHaber
+ 90 232 7000729
Mon 25

Tarjouspyyntö: 145.000 LT -polttoöljyä ostetaan

Marraskuu 25 @ 10: 00 - 11: 00
järjestäjät: TCDD
+444 8 233 XNUMX
Sal 26

Ostotarjous: Yksityinen turvallisuuspalvelu

Marraskuu 26 @ 10: 00 - 11: 00
järjestäjät: TCDD
+444 8 233 XNUMX

Rautatieuutisia

Ole ensimmäinen, joka kommentoi

Yorumlar